Agita Puķīte

Bibliotēkas un ledus halles lieta – joprojām aktuāla

Lai arī ledus halle jau vairākus mēnešus ir Tukuma domes īpašums un gandrīz tikpat sens ir lēmums bibliotēkas vajadzībām nomāt telpas SIA «Ronis» sabiedriskajā centrā Šēseles ielā, iedzīvotāji joprojām pauž bažas, ka ar šādu lēmumu dome atbalstījusi divus uzņēmējus. Iespējams, pēc iedzīvotāju iniciatīvas pārbaudi par šiem jautājumiem sācis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Par to rakstījām jau 2007. gada 15. decembrī, 2008. gada 26. un 28. februāra laikrakstos. Tā kā tagad šo ziņu pamanījuši arī citi mediji, arī iedzīvotāju interese jūtami atdzīvojusies.

Nomas maksa – 1,5 % no zemes privatizācijas vērtības

Tukuma domes finanšu komitejas sēdē 15. aprīlī deputāti izskatīja lēmuma projektu par zemes nomas maksas noteikšanu 2008. gadā. Dome saņēmusi piecus nomnieku iesniegumus ar lūgumu nomas maksas apmēru pārskatīt, jo pēc kadastrālās vērtības paaugstināšanās dažam tā pieaugusi pat desmit reižu.

Lai plānos, projektos un likumos nepazustu galvenais – tīra un sakopta vide

Jau rakstījām par konfliktu starp SIA «Tukuma metāls», SIA «Kurzemes ainava» un Tukuma domi, kas radās, nespējot panākt vienošanos atkritumu apsaimniekošanas jomā. SIA «Tukuma metāls» vēlējās ievest atkritumus izgāztuvē, bet otrs – konkurējošais atkritumu pārstrādes uzņēmums SIA «Kurzemes ainava», kam ir līgums ar domi, – to neļāva. Savukārt dome atteicās slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

Nebradājiet apstādījumus!

Jau rakstījām, ka rekonstrukcijas laikā slēgtas Rīgas ielas kāpnītes uz autoostu un dzelzceļa staciju. Diemžēl gājēji nav ņēmuši vērā pašvaldības lūgumu izmantot apkārtceļus un nobradājuši jau uzziedējušo tulpju un citu puķu stādījumus. Lūgums gājējiem – saudzēt to, kas šajā vietā jau izdarīts un tik grūti ieaugas – bradātāju, postītāju un čurātāju dēļ.

Kādam būt Tukuma tēlam?

Šodien Tukuma domē notika diskusija par to, kādam būt Tukuma tēlam. Sarunā piedalījās Latvijas institūta direktors Ojārs Kalniņš, institūta speciālistes, kā arī Tūrisma informācijas centra un domes darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, deputāti, uzņēmēji.

Elvis Korotkins piedalīsies skatuves runas valsts konkursā

Piektdien, 11. aprīlī Tukuma 2. pamatskolā norisinājās skatuves runas konkursa «Tu esi Latvija!» Augškurzemes novada kārta, kurā piedalījās 22 skolēni no Talsiem, Ventspils pilsētas, Ventspils rajona un Tukuma.
Mūsu rajonu tajā pārstāvēja Elvis Korotkins (Tukuma 3. vidusskola), Raitis Siliņš (Kandavas internātvidusskola), Tīna Jankovska (Jaunpils vidusskola), Ella Stīpniece (Pūres pamatskola), Sintija Krūmiņa (Zemgales vidusskola) un Gundars Jakobsons (Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola).

Ukrainas pašvaldību vadītāji – Tukumā

Vakar Tukumā viesojās pilsētu mēri un dažāda ranga ministriju un pašvaldību amatpersonas no Ukrainas – Kijevas, Ivanofrankovskas, Izjuma, Ternopoles, Hersonas, Čerņigovas, Borispoles, Solomjanskas, Pustomiti. Viņi apskatīja atdzelžošanas staciju, ledus halli, Tukuma 2. pamatskolu, sociālo departamentu, Tukuma slimnīcu, ka arī tikās ar pašvaldības vadītāju Juri Šulcu un citiem domes darbiniekiem.

Tukuma ielas greiderēs

Tukuma domes pilsētsaimniecības departamenta vadītājs Guntis Leksis informēja, ka daudzi iedzīvotāji satraukušies par to, ka netiek greiderētas mazās ieliņas pilsētas mikrorajonos. Viņi norāda, ka tās ir tik bedrainas, ka vairs nav izbraucamas.

Jauna kārtība Tukuma pilsētas skolēnu un skolotāju apbalvošanā

Tukuma pilsētas domes attīstības komitejas sēdē izglītības, kultūras un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Smirnova iepazīstināja deputātus ar noteikumu projektu izglītojamo un viņu pedagogu apbalvošanai ar naudas balvām. Atšķirībā no iepriekšējiem noteikumiem šajos izdarītas izmaiņas: palielināts naudas balvas apmērs, vienādu balvu saņem gan skolēni, gan skolotāji, kā arī – lielāks uzsvars likts uz mācību darbu.

Par karstā ūdens piegādes pārtraukšanu Tukumā vēl lems

9. aprīlī Tukuma domes komunālo jautājumu komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par karstā ūdens piegādes (siltumapgādes) pārtraukšanu Tukumā. Šāds laikposms, kad iedzīvotāji nesaņem karsto ūdeni, tiek noteikts katru gadu, lai SIA «Tukuma siltums» varētu veikt katlu un siltumtrases remontus. Šogad uzņēmums izteicis priekšlikumu siltumapgādi atslēgt no 25. jūnija līdz 14. jūlijam. Galīgo lēmumu deputāti pieņems domes sēdē, kas plānota 24. aprīlī.

Brīvības laukumā Tukumā – labiekārtošanas darbi

No 14. aprīļa Brīvības laukumā Tukumā, vietā, kur pērn izraka dzīvžogu, firma «Uzars» sāka labiekārtošanas darbus. Tukuma domes ainavu arhitekte Maija Fogele pastāstīja, ka šajā vietā uzliks jaunas maliņas, kā arī veidos laukakmens iesegumu, daļu zemes mulčēs, bet vēl vienā daļā ierīkos stādījumus. Šobrīd vēl nav zināms, vai starp kokiem stādīs stefanandras, klājeniskās rozes vai klājeniskās klintenes – tas būs atkarīgs no tā, cik dziļi varēs sastrādāt augsni. Domāts, ka nedēļas laikā firma darbu pabeigs.

Raiņa ģimnāzijas jauno ķīmiķu komanda – Latvijā pirmā!

12. aprīlī Latvijas Universitātes rīkotajā Jauno ķīmiķu konkursā 1. vietu un ceļojošo kausu ieguva Tukuma Raiņa ģimnāzijas komanda – Inga Drudze no 9.b, Jurijs Lukmans no 10.d, Sergejs Magers no 11.c un Jānis Jermaks no 12.b. klases. Viņiem sagatavoties palīdzēja un sacensībās piedalījās skolotāja Ludmila Reimate.