Agita Puķīte

Olimpiskās akadēmijas sesija – Tukumā

28. un 29. martā Tukuma ledus hallē risinās Latvijas Olimpiskās akadēmijas sesija skolēniem «Olimpiskā izglītība». Akadēmijas dekāne Biruta Luika pastāstīja, ka šādu sesiju rīkošana ir viens no akadēmijas darbības veidiem. Šoreiz tās dalībnieki ir sporta skolu audzēkņi – 16 līdz 18 gadus veci sportisti no visiem Latvijas reģioniem, kas divas dienas Tukumā mācās, atpūšas un draudzējas.

Var ziedot Tukuma Katrīnai

Lai piesaistītu līdzekļus projektam «Tukuma Katrīna», ko iecerēts uzlikt Katrīnas laukumā Tukumā, sākta ziedojumu vākšana. Vides objekta – skulptūras «Tukuma Katrīna» – aptuvenās izmaksas ir Ls 30 000, Ls 10 000 darbu uzsākšanai atvēlējusi Tukuma dome. Pārējo summu plānots savākt ar ziedojumu palīdzību.

Iespēja apspriest veikala būvniecību

UAB «Vita Activa» iecerējusi būvēt veikalu Tukumā, Jelgavas ielā 15b – vietā, kur patlaban ir pļava un bērzu birzs. Šobrīd Tukuma domē uzsākta veikala būvniecības skiču projekta sabiedriskā apspriešana. Tā ilgs līdz 8. aprīlim. Zināms, – ja būvēs veikalu, zemes gabalā tiks nozāģēti 12 bērzi un augļu koki.

Akcijā «Nekrāj krāmus!» aicina nodot elektropreces

No 25. marta līdz 9. maijam Latvijas Zaļais punkts un SIA «Kurzemes ainava» organizē pavasara tīrības akciju «Nekrāj krāmus!». Tās ietvaros pilsētas un rajona iedzīvotāji tiek aicināti nogādāt lietotās elektropreces uz elektrisko un elektronisko preču savākšanas punktu Tukumā, Dienvidu ielā 2 (darba dienā no 8.00 līdz 21.00), no kurienes tās nogādās otrreizējai pārstrādei. Iedzīvotāji, kas akcijas laikā būs nodevuši lietotās elektropreces speciālajos pieņemšanas punktos, piedalīsies izlozē un varēs laimēt divas dāvanu kartes 30 latu vērtībā jaunu elektropreču iegādei. Izloze notiks 10. aprīlī un 9. maijā.

Tukuma rajonā – trīs nesmēķējošās klases

Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Līva Auna informēja, ka projektā «Nesmēķējošā klase 2008» turpina piedalīties 120 klases no sākotnējā klašu skaita (269). Projektā turpina piedalīties arī trīs no piecām klasēm Tukuma rajonā: Pūres pamatskolas 7. un 8.b klase, kā arī Engures vidusskolas 7.a klase. No projekta izstājušās Tukuma 2. pamatskolas 7.a un 7.b klase.

Koku zāģēšana Tukumā jāpiesaka līdz 31. martam

2. aprīlī notiks pēdējā šīs sezonas Tukuma domes "koku komisijas" sanāksme, kurā izskatīs iedzīvotāju iesniegumus par plānotu koku zāģēšanu. Tukuma domes ainavu arhitekte Maija Fogele skaidroja, ka iedzīvotājiem iesniegumi jāatnes uz domi līdz 31. martam. Koku ciršana tiks ierobežota laikā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam. Izņēmuma kārtā tiks atļauts nozāģēt avārijas stāvoklī esošus kokus.

Bezmaksas vakcīnu pret ērču encefalītu pietiek

Sabiedrības veselības aģentūra (SVA) informē, kurās teritorijās deklarētajiem bērniem vecumā no viena līdz 17 gadiem (ieskaitot) ērču encefalīta vakcīna pieejama par valsts naudu. Tukumā rajonā tās ir desmit pašvaldības. Kā ziņo aptaujātie mediķi, bezmaksas vakcīnu pietiek; galvenais – lai vecāki būtu atsaucīgi un bērnus vestu potēt.

Karstais ūdens Meža ielas 10. nama pagalmā zemi vairs nesilda

Jau rakstījām par karstā ūdens straumi pie mājas Meža ielā 10 Tukumā. Proti, ūdens pa piebraucamo ceļu šai vietā, veidojot pat nelielu geizeru, plūda no 22. līdz 25. martam. Un neviens dienests par to nelikās ne zinis! Par avāriju žurnālistus 24. martā informēja iedzīvotāji, kas, lai arī ziņojuši dispečerdienestam, brīvdienās tā arī nebija sagaidījuši kādu, kas ūdens noplūdi likvidētu. 25. marta rītā šajā vietā rakšanas darbus sāka SIA «Tukuma siltums».

10 pašvaldībās bērnus pret ērču encefalītu vakcinēs bez maksas

Sabiedrības veselības aģentūra informē par teritorijām, kurās deklarētajiem bērniem vecumā no viena līdz 17 gadiem (ieskaitot) pieejama valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu.
Lai saņemtu bezmaksas vakcināciju pret ērču encefalītu, vecākiem, kuru bērnu deklarētā dzīves vieta atrodas Degoles, Engures, Jaunsātu, Slampes, Smārdes Tumes, Zentenes, Viesatu pagastā un Kandavas, Lapmežciema novadā, ar ģimenes ārstu jāvienojas par abpusēji izdevīgāko vakcinācijas laiku.

Apstiprina kārtību ūdens izmantošanai Tukuma pilsētā

20. martā Tukuma domes sēdē deputāti apstiprināja noteikumus «Par Tukuma pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību». Tie nosaka attiecības starp Tukuma pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem; projektēšanas, jaunu un rekonstruējamu ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības un ekspluatācijā pieņemšanas kārtību; kārtību, kā ūdens jāuzskaita un kā par to jānorēķinās.

Ietve – gājējiem vai būvnieku mašīnām?

Jau pagājušajā gadā rakstījām par nesakārtoto gājēju pāreju Tukumā, Tulpju un Asteru ielas krustojumā – tā allaž ir netīra no pāri plūstošajiem ūdeņiem un zemēm, savukārt naktīs ūdens sasalst un pāreja tad ir slidena. Toreiz dome solījās šo vietu apsekot un iespēju robežās sakārtot. Lieldienās iedzīvotāji aicināja to pašu vietu apskatīt vēlreiz, jo pāreja atkal neesot izmantojama, turklāt ietve veikala «K-Rauta» pusē – vienos sniegos.