Talka Viesatās

 27. Apr, 2024  10:00

Viesatās talkas laikā plānoti Birzītes iekopšanas un rotaļu laukuma elementu krāsošanas darbi (pulksten 10.00. info: 28302871). Saulē talkos rotaļu laukumā un apkārtnē (10.00; 22084025)