Pašvaldībā

Atkāpjas no komitejas vadītāja amata

11. aprīlis bija domes komiteju diena, un dienas kārtībā pēdējā bija Vides un komunālo jautājumu komiteja, taču tā sākās neierasti, – tās vadītājs Mārtiņš Limanskis no partijas «Tukuma pilsētai un novadam» informēja klātesošos, ka atstāj komitejas priekšsēdētāja amatu. Kā argumentu viņš minēja komunikācijas problēmas, neko tuvāk nepaskaidrojot, tomēr no viņa teiktā bija noprotams, ka ar deputātiem par šo jautājumu jau runāts.

Konkurences padome noslēgusi pārrunas ar Tukuma novada pašvladību

Publiskām personām – valstij, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām – izvēloties privāto pakalpojumu sniedzēju, ir jārīko publisko iepirkumu procedūra, kas paredz pēc iespējas plašāka pretendentu loka dalību tajā. Konkurences padome (KP) veica pārrunas ar Tukuma novada pašvaldību, lai novērstu neatbilstību konkurences neitralitātes regulējumam, kas noteikts Konkurences likuma (KL) 14.1 pantā, pašvaldībai līdz šim neīstenojot publiskos iepirkumus namu pārvaldīšanas pakalpojumu saņemšanai Tukuma pilsētā tām daudzdzīvokļu mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības iedzīvotāji nav pārņēmuši. 

Par atbalstu, kuru no pašvaldības var saņemt novada iedzīvotāji!

Tā kā jau iepriekš bija izskanējis, ka lielākoties pašvaldības palīdzība šogad tiks paredzēta trūcīgiem un maznodrošinātiem novada iedzīvotājiem, vēlējāmies saprast, cik daudz un kādiem mērķiem sociālā budžeta līdzekļus plānots tērēt. Kopējā sociālajām vajadzībām atvēlētā naudas summa ir liela – 13 663 685 eiro jeb 16,6% no pašvaldības budžeta, taču šajās izmaksās iekļauts gan pansionāts «Rauda», gan citu sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu uzturēšana, darbinieku atalgojums un citas izmaksas.  Kādu sociālo atbalstu no pašvaldības iedzīvotāji var saņemt – atbildi uz šo jautājumu meklējām sarunā ar Tukuma novada sociālā dienesta vadītāju Inu Balgalvi.

«Piejūras» bijušās valdes liecības atklāj pašvaldībām neglaimojošu ainu

15. janvārī Zemgales rajona tiesa Tukumā tiesneses Ligitas Sprigules vadībā turpināja skatīt krimināllietu, kurā apsūdzība pēc Krimināllikuma 318. panta 2. un 3. daļas, kā arī 319. panta 1. un 3. daļas izvirzīta bijušajai SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» (Turpmāk tekstā «Piejūra». – Red.) valdei – Indrai Rassonei, Ojāram Āboltiņam un Raimondam Bērziņam. Sēdē piedalījās prokurors Mārtiņš Jurjāns un aizstāvji: Evita Spalvēna, Ieva Ratniece un Rihards Niedra.

Sadzīves atkritumu savākšanas tarifs jūtami pieaugs

11. janvāra Vides un komunālo jautājumu komitejas sēdes darba kārtībā nebija neviena jautājuma, kura izskatīšana noslēgtos ar lēmuma pieņemšanu, taču bija arī trīs informatīvi jautājumi. Tie bija saistīti ar sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu savākšanu, ar šīs savākšanas izmaksām jeb tarifu un SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»». Tālākais risinājums šajos jautājumos lēmumu formātā gaidāms kādā no turpmākajām komiteju sēdēm.

Aktualizē veicamos darbus novadā

Kā Finanšu komitejas sēdē, tā galīgajā variantā decembra domes sēdē deputāti aktualizēja Tukuma novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam Rīcības un investīciju plānu, iekļaujot tajā jaunus un aktualizējot agrākos projektus. Tas nepieciešams, lai pašvaldība varētu pretendēt uz valsts un dažādu fondu līdzekļiem un apliecināt, ka šie darbi pašvaldībā tiek plānoti.