Pašvaldībā

Augstākās tiesas Senāts Tenberga lietā atceļ abu tiesu instanču nolēmumus

14. decembrī rakstveida procesā Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments izskatīja krimināllietu, kurā apsūdzība pēc Krimināllikuma 177. panta 3. daļas – par krāpšanu lielā apmērā – bija izvirzīta Jānim Tenbergam, bet pēc Krimināllikuma 70.¹ panta 7– par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai SIA «Tukums DH».

Kāds novadā būs nekustamā īpašuma nodoklis 2023. gadā

Cik daudz par zemi un ēkām maksāsim 2023. gadā un kādi būs nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, – to vaicājam Tukuma novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājai Mairai Zonenbergai.Šāds jautājums radies, ņemot vērā, ka šogad nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām rēķināja pēc tiem nosacījumiem, kādi bija spēkā katrā no četriem novadiem, bet 2023. gadā Tukuma novadā būs noteikta vienota kārtība, kas apstiprināta ar jauniem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā». Šie noteikumi pēc izskatīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Finanšu ministrijā tika apstiprināti 2022. gada 27. oktobrī, bet spēkā stāsies 2023. gada 1. janvārī. 

Novērtēts Tukuma jauniešu projekts

8. decembrī konkursa «Labākais darbā ar jaunatni 2022» apbalvošanas ceremonijā tika sumināti desmit laureāti astoņās kategorijās. Par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā tika izteikta atzinība pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni.