SIF/2023.lv/RMA/09

Lemj un diskutē par sociāliem jautājumiem

Pagājušajā nedēļā novada deputāti pulcējās uz pastāvīgo komiteju sēdēm, tostarp komiteju, kurā spriež par sociālajiem un veselības jautājumiem. Jau vēstīts, ka tās ietvaros pagasta pārvalžu vadītāji prezentēja savu redzējumu par to, kā būtu pārskatāms saraksts ar pašvaldības īpašumā esošajiem mitekļiem. Viņu viedokļi tika ņemti vērā, taču gala lēmums, protams, būs pieņemts domes sēdē, kas notiks pēcsvētku nedēļā, 29. jūnijā.

Rindas vietā… 30 tukšu vietu?!

Kad aizvadītajā otrdienā, 22. augustā, kopā ar Izglītības pārvalde speciālistēm devāmies apskatīt, kā novada bērnudārzi ir sagatavojušies jaunajam mācību gadam, uzzinājām negaidītu vēsti – Tukuma bērnudārzos ir vairāki desmiti brīvu vietu. Šāda informācija Finanšu komitejas sēdē 24. augustā tika sniegta arī pašvaldības deputātiem, un šis fakts izraisīja daudz jautājumu.

Top novada transporta infrastruktūras attīstības plāns

Viens no Tautsaimniecības un teritoriālās plānošanas komitejas ceturtdienas, 17.augusta sēdes jautājumiem bija “Par tematiskā plānojuma “Tukuma novada transporta infrastruktūras attīstības plāns” nodošanu publiskajai apspriešanai”. Kā informēja pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, vairumu darba uzdevumu speciālisti jau izpildījuši. Iepriekš, pirms novadu reformas, katram novadam ir bijuši dažādi plānojumi ar dažādu pieeju un tehniskiem risinājumiem, tāpēc nācies to visu apkopot, lai piemērotu vienādu pieeju visam jaunajam novadam. Ir izanalizēti visi augstākstāvošie plānošanas dokumenti, tai skaitā nacionālā līmeņa plāni attiecībā uz ceļiem, kā arī plānošanas reģiona izvirzītie nosacījumi. Detalizēti pārskatīta Tukuma pilsētas satiksmes koncepcija, kuras apstiprināšanai šogad pienāks gala termiņš. Visi dokumenti ir pārskatīti, sakārtoti, pievienoti arī grafiski materiāli. Tas viss būs publiski pieejams un izmantojams.

Tukuma slimnīca: attīstība vai cīņa par izdzīvošanu

Jau kopš aprīļa vidus Tukuma slimnīcai ir jauns galvenais ārsts Igors Punculis, pieredzējis anesteziologs – reanimatologs. Stājoties savā jaunajā, atbildīgajā amatā, viņš, kā jau solījis, turpina veikt arī ārsta pienākumus, jo tā, paša vārdiem runājot, jūtas vislabāk – piederīgs šai vietai, slimnīcai, ko jau labu laiku sauc par savējo. Mēs viņu sastopam kārtējā divu diennakšu dežūrā slimnīcas reanimācijas nodaļas ārstu istabā, lai pavaicātu par pirmajiem iespaidiem pie ārstniecības iestādes vadības grožiem un nākotnes iecerēm.

Mērķis – vest tikai līdz tuvākajai skolai

Parādība, kad vienas skolas audzēkņi tiek aiztransportēti uz kādu citu izglītības iestādi, laika gaitā ieguvis savdabīgu apzīmējumu  – “skolu kanibālisms“. Tas tādēļ, ka apvienojumā ar zemajiem demogrāfiskajiem rādītājiem, gadās, ka šāda vadāšana rezultējas ar kādas lauku skolas slēgšanu. Vēl jo asāk šo konkurenci jeb cīņu par bērniem varēja manīt uz novadu robežām, kur runa ne tikai par potenciālajiem skolniekiem, bet arī norēķiniem starp pašvaldībām – proti, tās viena otrai ir spiestas maksāt par saviem bērniem svešajās skolās.

Kopā augšup! – arī tā ir tradīcija

Izskanējuši šī gadsimta pirmie lielākie Latvijas valsts nacionālie svētki – pirmo Vispārējo latviešu dziedāšanas svētku 150. dzimšanas diena. (Lai piedod dejotāji, bet Deju svētku tradīcijai vēl tikai 58 gadi.) Ir saglabāta senākā relikvija – pirmo svētku Līgo karogs, un vēl no pirmsākumiem nākusī tradīcija – svētku programmā iekļaut iespējami daudz tautas dziesmu.