Kur paliek mūsu nauda?

Lemj un diskutē par sociāliem jautājumiem

Pagājušajā nedēļā novada deputāti pulcējās uz pastāvīgo komiteju sēdēm, tostarp komiteju, kurā spriež par sociālajiem un veselības jautājumiem. Jau vēstīts, ka tās ietvaros pagasta pārvalžu vadītāji prezentēja savu redzējumu par to, kā būtu pārskatāms saraksts ar pašvaldības īpašumā esošajiem mitekļiem. Viņu viedokļi tika ņemti vērā, taču gala lēmums, protams, būs pieņemts domes sēdē, kas notiks pēcsvētku nedēļā, 29. jūnijā.

Rindas vietā… 30 tukšu vietu?!

Kad aizvadītajā otrdienā, 22. augustā, kopā ar Izglītības pārvalde speciālistēm devāmies apskatīt, kā novada bērnudārzi ir sagatavojušies jaunajam mācību gadam, uzzinājām negaidītu vēsti – Tukuma bērnudārzos ir vairāki desmiti brīvu vietu. Šāda informācija Finanšu komitejas sēdē 24. augustā tika sniegta arī pašvaldības deputātiem, un šis fakts izraisīja daudz jautājumu.

Top novada transporta infrastruktūras attīstības plāns

Viens no Tautsaimniecības un teritoriālās plānošanas komitejas ceturtdienas, 17.augusta sēdes jautājumiem bija “Par tematiskā plānojuma “Tukuma novada transporta infrastruktūras attīstības plāns” nodošanu publiskajai apspriešanai”. Kā informēja pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Inga Tramdaha, vairumu darba uzdevumu speciālisti jau izpildījuši. Iepriekš, pirms novadu reformas, katram novadam ir bijuši dažādi plānojumi ar dažādu pieeju un tehniskiem risinājumiem, tāpēc nācies to visu apkopot, lai piemērotu vienādu pieeju visam jaunajam novadam. Ir izanalizēti visi augstākstāvošie plānošanas dokumenti, tai skaitā nacionālā līmeņa plāni attiecībā uz ceļiem, kā arī plānošanas reģiona izvirzītie nosacījumi. Detalizēti pārskatīta Tukuma pilsētas satiksmes koncepcija, kuras apstiprināšanai šogad pienāks gala termiņš. Visi dokumenti ir pārskatīti, sakārtoti, pievienoti arī grafiski materiāli. Tas viss būs publiski pieejams un izmantojams.

Mērķis – vest tikai līdz tuvākajai skolai

Parādība, kad vienas skolas audzēkņi tiek aiztransportēti uz kādu citu izglītības iestādi, laika gaitā ieguvis savdabīgu apzīmējumu  – “skolu kanibālisms“. Tas tādēļ, ka apvienojumā ar zemajiem demogrāfiskajiem rādītājiem, gadās, ka šāda vadāšana rezultējas ar kādas lauku skolas slēgšanu. Vēl jo asāk šo konkurenci jeb cīņu par bērniem varēja manīt uz novadu robežām, kur runa ne tikai par potenciālajiem skolniekiem, bet arī norēķiniem starp pašvaldībām – proti, tās viena otrai ir spiestas maksāt par saviem bērniem svešajās skolās.

Pašvaldībām labāk jāpārrauga savi uzņēmumi

Tas ir viens no secinājumiem, kas izlasāms Latvijas Republikas Valsts kontroles atzinumā par revīziju, kurā vērtēta Bauskas, Cēsu, Dienvidkurzemes, Jēkabpils, Ludzas, Ogres, Preiļu un Tukuma novada pašvaldības līdzdalība to veidotajās kapitālsabiedrībās, kā arī šo uzņēmumu finansiālais stāvoklis, peļņa un zaudējumi, kā arī pašvaldības ieguldījumi 2019., 2020. un 2021. gadā.

Par vietvarai vajadzīgiem un nevajadzīgiem īpašumiem

Vakar, 15. jūnijā, deputāti sanāca uz ikmēneša pastāvīgo komiteju sēdēm – diskutēja par jautājumiem, kurus virzīt tālāk lemšanai uz domes sēdi vai tomēr šobrīd to izskatīšanu vēl atlikt. Vienlaikus starp komitejām tika noorganizēta arī ārkārtas domes sēde, kur darba kārtībā bija trīs jautājumi. Steidzamības kārtā, jo tie saistīti ar projektiem un to finansējumu.

Par Annas ielu diskusijas turpinās

30. maija laikraksta numurā jau rakstījām par Annas ielu un tās iedzīvotāju iebildumiem, kas radušies saistībā ar ielas rekonstrukcijas projektu un tā laikā realizētajiem lietus ūdens risinājumiem,. Annas iela šobrīd tiek pārbūvēta vienlaikus ar Kalna, Miera un Magoņu ielu. Pēc publikācijas atkal uzklausījām iedzīvotāju jautājumus, uz kuriem atbildes sniedza Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Santa Haferberga.