Lemj par kārtību slimnīcas un ugunsdzēsēju laukumos

Pašvaldības komisijās Kur paliek mūsu nauda MAF

 

  1. janvārī notika šī gada pirmā Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas sēdē, kurā tika lemts par transportlīdzekļu novietošanas kārtību jaunajā stāvlaukumā pie Tukuma slimnīcas, kā arī Tukuma slimnīcas un poliklīnikas stāvlaukumā. Otrs jautājums bija saistīts ar ieceri laukumu aiz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tukuma brigādes ēkas atstāt tikai dienesta vajadzībām.

Lemj par slimnīcas stāvlaukumu

Kopš atvērts stāvlaukums pie Tukuma slimnīcas Raudas ielā 8, aktuālākā problēma, īpaši rīta stundās, ir viena,…– kur atrast brīvu vietu?! Vēl secināts, ka arī slimnīcas daļā izvietotās ceļa zīmes īsti pašiem nav saprotamas, tāpēc tās nemitīgi tiek pārkāptas. Šos un vēl citus jautājumus, kas saistīti ar šo teritoriju, bija plānots skatīt jau decembra Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas sēdē, taču, tā kā nebija skaidras pašas slimnīcas vēlmes, par to komisijas pārstāvji diskutēja 9. janvārī. SIA «Tukuma slimnīca» komisijas sēdē pārstāvēja valdes locekle Dzintra Rabkeviča un saimniecības daļas vadītāja Jana Volinska. Sēdi vadīja komisijas priekšsēdētājs Juris Vitauskis.

Zīmes ir, bet nestrādā

Kā tikšanās reizē skaidroja SIA «Tukuma slimnīca» valdes locekle Dzintra Rabkeviča, diskusijas par jaunā stāvlaukuma izmantošanu notiek arī slimnīcā, turklāt bieži, jo – lai arī ir izveidots jauns un plašs laukums, arvien vēl vietu trūkst: “Jābrīnās, kā laukuma pārbūves laikā varējām ar visu tikt galā!? Bet nu fakts ir tāds, ka problēmas šai ziņā ir. Protams, ir problēmas arī ar zīmēm. Pats galvenais – ir jānoņem zīme «Iebraukt aizliegts» pie iebraukšanas slimnīcas pagalmā no Raudas ielas, jo tagad sanāk tā, ka visi, kas tur iebrauc, pārkāpj noteikumus.”

Vēl iestādes vadītāja lūdza, lai stāvvietas šīs iebrauktuves kreisajā pusē (ja ar skatu pret 2. vidusskolu) būtu atstājamas mediķiem, – ar caurlaidēm, savukārt pie ieejas slimnīcā būtu nosakāmas četras vietas, kur piebraukšana būtu vien operatīvajam transportam. Tas nozīmētu uzlikt atbilstošas ceļa zīmes uz ēkas sienas, taču neizslēgtu iespēju, piemēram, uz piecām minūtēm piebraukt kādam, kam jānogādā pacients Uzņemšanas nodaļā.”

Ar pulkstenīti – trīs stundas

Runājot par jauno stāvlaukumu slimnīcas un poliklīnikas priekšā, jāatgādina, ka šobrīd tur var automašīnu atstāt uz neierobežotu laiku, taču jau iepriekš bijis plāns noteikt stāvēšanas ierobežojumu uz noteiktām stundām. Uzreiz tas netika ieviests tikai viena iemesla dēļ – bija cerība, ka šādi ierobežojumi nebūs vajadzīgi un ka laukumā vietas pietiks visiem. Tā kā tagad redzams, ka vietu trūkst, komisijas sēdē tika lemts stāvēšanas laiku ierobežot, taču viedokļi dalījās par laiku – uz trim vai četrām stundām. Tāpat bija atšķirīgs viedoklis, vai šiem ierobežojumiem jādarbojas no 7.00 līdz 17.00 vai ilgāku laiku, piemēram, līdz 20.00. Komisijas pārstāvis Vladislavs Krūmiņš atzina, ka, nosakot četru stundu ierobežojumu laikā no 7.00 līdz 17.00, tas nozīmētu, ka jau no 14.00 tur automašīnu varētu atstāt un nekustināt līdz pat nākamās dienas 7.00, turklāt – šai laikā pat neapmeklējot ārstu. Tāpēc, viņaprāt, pareizāk ierobežojumus būtu noteikt līdz 20.00. Taču tam iebilda pašvaldības policijas priekšnieks Armands Hohfelds, skaidrojot, – ja tiek noteikti ierobežojumi transportlīdzekļu novietošanai, tad jāsaprot, kāpēc tie tiek noteikti: “Ja laukums ir brīvs, kāpēc ierobežot stāvēšanu?! Savukārt, kad laukumā ir daudz automašīnu vai trūkst vietas, stāvēšana jāierobežo, lai disciplinētu klientus.”

Diskusijas, kā jau minēts, bija arī par stāvēšanas ilgumu – 3 stundām, kas bija slimnīcas priekšlikums, vai 4 stundām. Komisijas vadītājs J. Vitauskis vaicāja: gadījumā, ja noteiktu trīs stundas, vai ar tām būtu pietiekami, piemēram, ja jāiziet medicīniskā komisija vai jāveic sarežģītāks izmeklējums, taču skaidrojums bija, ka var šo laiku pagarināt pēc vajadzības.

Līdz ar to tika nolemts, ka darba dienās no 7.00 līdz 17.00 poliklīnikas stāvlaukumā varēs stāvēt līdz trim stundām, un tas nozīmē, ka autovadītājam transportlīdzekļa logā būs jāieliek pulkstenītis, kurā jānorāda automašīnas novietošanas laiks. Šī kārtība stāsies spēkā, tiklīdz tiks uzliktas atbilstošas ceļa zīmes.

Kur – klienti, kur – dakteri?!

Taču komisijā par strīdus ābolu izvērtās vēl kāds jautājums; proti, vai jaunajā stāvlaukumā automašīnas var turēt arī slimnīcas darbinieki un mediķi?! Kā novērojām, vairākām jaunajā laukumā noliktajām automašīnām logā bija slimnīcas caurlaides. Dz. Rabkeviča skaidroja, ka slimnīcā ir 260 darbinieku, kas uz darbu brauc no dažādām vietām, un, ja tiks pateikts, ka viņi jaunajā laukumā savas automašīnas turēt nevarēs, darbiniekiem būšot iebildumi: “Jau tagad saskaramies ar viedokli, ka stāvlaukumu pašvaldība uzbūvēja visiem, tai skaitā arī mediķiem, kas ir mūsu sabiedrības daļa. Un es savus cilvēkus varu saprast – viņi šajā ēkā strādā. Ja jaunajā laukumā tiek liktas automašīnas ar atļaujām, tas nozīmē, ka cilvēks par stāvvietu ir samaksājis.”

Te gan radās jautājums: kāpēc ārstam vai darbiniekam maksāt par stāvvietu pagalmā, ja ēkas priekšā ir bezmaksas laukums?! Iestādes valdes locekle gan atzina, ka interese par caurlaidēm arvien pieaugot, jo maksa – 5 eiro gadā par caurlaidi – ir simboliska, tāpēc teikt, ka visi slimnīcas darbinieki un mediķi vēlas izmantot jauno stāvlaukumu, nevarot. Turklāt šajā sēdē noteiktais laika ierobežojums situāciju pēc slimnīcas direktores domām regulēs.

Juriste Sanita Limanska uzsvēra, ka iestādei šī kārtība tomēr ir jāpārrunā ar saviem darbiniekiem, kur viņi liek automašīnas un, ja reiz pagalms un piebraucamie ceļi ir atvēlēti mediķiem un darbiniekiem ar atļaujām, tad labāk nenoslogot klientiem paredzēto laukumu.

Vakarā un naktī – iespējas ikvienam

Vēl sēdē tika diskutēts, vai arī jaunajā stāvlaukumā tiks noteikta tāda pati kārtība, kā laukumos pie bērnudārziem, kur jau tagad vakaros un naktīs automašīnu var novietot ikviens. Slimnīcas pārstāves atzina, ka šajā ziņā nekādu iebildumu neesot, jo labi zināms, ka, piemēram, Meža ielas māju iedzīvotājiem nav, kur automašīnas nolikt.

Komisijā tika nolemts, ka jaunajā stāvlaukumā no 17.00 līdz 7.00 nākamās dienas rītā automašīnu varēs turēt ikviens.

Pagalmā un piebrauktuvēs – tikai ar caurlaidēm

Diskusijas bija arī par to, kā regulēt satiksmi slimnīcas un poliklīnikas iekšpagalmos, kā arī piebrauktuvēs, kur šobrīd automašīnas tur darbinieki ar caurlaidēm. Dz. Rabkeviča aicināja uzlikt zīmi, kas liegtu automašīnas novietot pie pašas poliklīnikas ēkas, savukārt šīs brauktuves pretējā pusē būtu jāuzliek zīme, kas ļautu stāvēt tikai ar atļaujām, jo jau tagad ārsti līdz pat iebrauktuvei no Raudas ielas puses liek automašīnas. Komisijas priekšsēdētājs J. Vitauskis interesējās, vai slimnīca maz kontrolē, kas un kā iekšpagalmos izvieto automašīnas – vai visiem ir atļaujas, vai arī ir tādi, kam to nav. Dz. Rabkeviča un J. Volinska skaidroja, ka ir atļauju reģistrs, līdz ar to ir zināms, kas liek savas automašīnas: “Agrāk iebrauktuvēs automašīnas likuši arī citi, piemēram, Meža ielas māju iedzīvotāji, tomēr lielākoties pa nakti.” J. Vitauskis rosināja šo kārtību regulēt, pie iebraukšanas pagalmā uzliekot barjeras, taču slimnīcas pārstāves tam iebilda, jo tas radīšot problēmas ar piegādātājiem, kas brauc uz slimnīcu, poliklīniku, dialīzi, pie ģimenes ārstiem, turklāt viņi mainās. Valsts policijas pārstāvis Janeks Bahs ierosināja pie visām iebrauktuvēm uzlikt zīmes, kas norāda, ka sākas “Stāvēšanas aizlieguma zona”, kur izvietos papildplāksni – «Ar caurlaidēm» un atbilstoši jāizvieto zīmes par zonas beigām.

Vēl tika vaicāts, vai pa nakti slimnīcas pagalmā automašīnas varēs turēt ikviens. Slimnīcas pārstāve norādīja, ka noteikti nē, jo ziemā, piemēram, tas traucētu iztīrīt sniegu.

Ugunsdzēsēju pagalms nebūs publisks

Vēl komisijas sēdē tika skatīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Tukuma daļas iesniegums, kurā lūgta atļauja pie iebraukšanas J. Raiņa ielas 24. nama pagalmā uzlikt ceļa zīmi, kas liegtu iebraukt šajā laukumā ar šo dienestu vai citām Iekšlietu ministrijas struktūrām nesaistītam transportlīdzeklim. Tas nozīmē, ka ēkas J. Raiņa ielā 24 pagalmā transportlīdzekli varēs turēt tikai tad, ja būs Iekšlietu ministrijas atļauja. Kārtība sāks darboties, kad tiks uzliktas ceļa zīmes. Kā skaidroja S. Limanska, pašvaldības vadība ir šo jautājumu pārrunājusi ar VUGD, un ir panākta vienošanās, ka šādai zīmei tur jābūt, lai citi transportlīdzekļi netraucētu glābšanas dienesta darbu. Jāpiebilst, ka šis pagalms ir valsts nekustamais īpašums, kas ir saistīts ar VUGD ēku.

Agita Puķīte

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju  “Kur paliek mūsu nauda?” saturu atbild SIA “Novadu Ziņas”. #SIF_MAF2023

 

 

 

 

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *