COVID-19

Pie krīzes pabalsta piemaksās 50 eiro par katru aprūpē esošu bērnu

Sports

Ierobežo sporta nodarbības iekš un ārpus telpām