Agita Puķīte

Lemj par komisijām un sociālā dienesta apvienošanu

Lemj par pārstāvniecību Kurzemes plānošanas reģionā, apstiprina komisijas un izsoļu rezultātos, par šiem un vēl citiem jautājumiem 7. jūlija ārkārtas sēdē lēma jaunievēlētie Tukuma novada domes deputāti. Neraugoties uz diskusijām jautājumu izskatīšanas laikā, balsojums visos 13 jautājums bija vienbalsīgs – ”par’’.

Būvnieks atsakās no iespējas pārbūvēt Kurzemes ielu 

Lai arī Iepirkumu uzraudzības birojs ar savu lēmumu jau 10. jūnijā bija atļāvis Tukuma novada domei slēgt līgumu ar Kurzemes ielas pārbūves III kārtas konkursa uzvarētāju a/s «A.C.B.», līdz šim līgums par ielas pārbūvi nav noslēgts. Kā vēl pagājušajā nedēļā skaidroja tā brīža pašvaldības vadītājs Normunds Rečs, konkursā iesniegtie piedāvājumi ir derīgi četrus mēnešus, un konkrētajā iepirkumā šis termiņš ir par vairākiem mēnešiem pārsniegts. Līdz ar to uzņēmējs no sava piedāvājuma var arī atteikties…

Kāpēc pensiju iestādei arvien vēl durvis slēgtas?

Jūs jautājat: – Vēlos pavaicāt, varbūt jūs varat noskaidrot, kāpēc Valsts sociālās apdrošināšanas nodaļas nesniedz pakalpojumus klātienē? Arī Tukumā šīs iestādes durvis ir slēgtas. Man ir jākārto pensija, un tas nav vienkāršs process, tad kā lai es to nokārtoju pa tālruni? Kāpēc sen jau kā atvērti veikali, ir atvērtas kafejnīcas, tiek nodrošināti friziera pakalpojumi, pat tiesas notiek klātienē, bet iestāde, kura sniedz tik svarīgus pakalpojumus, kura izmaksā pabalstus, durvis vaļā never? Zinu, ka apbedīšanas pabalstu cilvēki saņēma jau pēc tam, kad cilvēks bija apglabāts – jo nevarēja iesniegt dokumentus. Visi jau baidās saslimt, bet ko tad lai saka pārdevējs – ja gribi izdzīvot, strādā! Iznāk, ka, piemēram, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki ir vērtīgāki par tiem, kas strādā veikalos un kafejnīcās, jo arī domes durvis ir slēgtas. Tagad visur saka, lai dokumentus iemet pastkastītē, bet – vai tas ir normāli?! Es taču neiešu atstāt dokumentu, kas ir vienā eksemplārā, kastītē pie iestādes durvīm, par kuru nav zināms, kad to iztukšo!

Saulgriežu mistērijas Pilsētas parkā

21. jūnija Saulgriežu vakarā Pilsētas parks iemirdzējās dažādu krāsu gaismās un ieskanējās dažādu toņu skaņās. Un, jo vairāk saulīte gāja uz rieta pusi, jo biezāka migla pārklāja siena zārdus un arī tos tukumniekus, kas bija nākuši līgot un būt klāt Saulgriežu mistērijas brīnumā. To savukārt radīja vidējās paaudzes deju kolektīva «Vidums» (vadītājs Intars Kleinhofs) un Tukuma deju skolas «Demo» dejotāji (vadītāja Liene Bēniņa), savukārt dziedāja un spēlēja Skaidrīte un Vilnis Prancāni, Lauma un Sanita Apines, Liene un Artūrs Veldres.

Top Saulgrieži! Top Līgo un Jāņi Tukumā!

No Saulgriežiem līdz Jāņiem tukumniekus priecēs lielais Jāņu vainags Brīvības laukumā. 21. jūnija vakarā to darināja Evita Kleinhofa un Agita Stutiņa no Tukuma kultūras nama. Tā ozollapu, paparžu, zirgskābeņu un citu augu smarža, ticiet vai nē, ir jūtama visā Brīvības laukumā un pat vēl tālāk – tā reibina un aicina uz Saulgriežu mistēriju Pilsētas parkā.

Tiesa Tenbergam lemj bargu sodu

24. maijā un 15. jūnijā Zemgales apgabaltiesa tiesas sēdes priekšsēdētājas Ingas Akmeņlaukas vadībā (piedaloties tiesnešiem Dacei Skrauplei un Jurim Siliņam) apelācijas kārtībā turpināja skatīt krimināllietu Jāņa Tenberga apsūdzībā pēc Krimināllikuma 177. panta 3. daļas* un piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanā SIA «Tukums DH» pēc Krimināllikuma 70.¹ panta. Apsūdzību uzturēja Zemgales apgabala prokurors Pāvels Sondors, sēdē piedalījās arī Jāņa Tenberga aizstāvis Mārtiņš Kvēps (nepiedalījās 15. jūnija sēdē), kā arī pats Jānis Tenbergs.