Agita Puķīte

Tukuma slimnīcai vajag vairāk naudas

19. oktobrī notika novada domes Finanšu komitejas sēde, kurā tika diskutēts gan par finansējumu siltināšanas darbu tehniskā projekta izstrādei, gan iestādes finansiālo situāciju, kas nav iepriecinoša. Jāpiebilst, ka galīgo lēmumu šajā jautājumā deputāti pieņems domes sēdē 26. oktobrī.

Milzkalnē augs apkures izmaksas

Pirmoreiz jautājumu par apkures izmaksu pieaugumu Milzkalnē, kas plānots no 1. oktobra, deputāti skatīja Vides un komunālo jautājumu komitejas sēdē 14. septembrī. Tajā novada domes Audita nodaļas vadītāja Inese Valtere informēja deputātus, ka pašvaldība augustā un septembrī saņēmusi SIA «Šlokenbeka» iesniegumu ar vēlmi Smārdes pagasta Milzkalnē palielināt apkures tarifu.

Kad beidzot atkritumu konteineri būs zem jumta?!

Par šo jautājumu pēdējā laikā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji atkal sākuši interesēties, jo maksa par atkritumiem nemazinās, bet tikai pieaug, turklāt nav veidā, kā šo maksu samazināt, lai kā arī katrs atkritumus nešķirotu. Bet konteineru laukumi kā bijuši, tā joprojām nereti vairāk līdzinās stihiskai izgāztuvei nekā civilizētam infrastruktūras objektam.

Tukumā pie 3. pamatskolas pacelts Zaļais karogs/foto un video/

«Eko skola ir manas mājas…». Saucot šos vārdus, šorīt, 15. septembrī Tukuma 3. pamatskolas saime uzgavilēja jau ceturtajam Zaļajam karogam, kas arī šajā mācību gadā rotās skolu un vēstīs, ka te tiek domāts par to, kā saudzēt vidi, šķirojot atkritumus, izmantojot mazāk resursu un lietojot nevis vienreiz, bet daudzkārt lietojamas lietas. Šoreiz klāt nācis jauns darbības virziens – atkārtoti izmantot apģērbu.