Agita Puķīte

No 188 kokiem Vānē nocirtīs 59

16. novembrī notika Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejas sēde, kuras darba kārtībā viens no jautājumiem bija saistīts ar koku ciršanas publisko apspriešanu pirms Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums-Kuldīga posma (no 37,91 līdz 46,13 km) pārbūves. Esam par to jau vairākkārt rakstījuši, taču šobrīd jautājums galīgā lēmuma pieņemšanai nonācis līdz pašvaldības deputātiem.

Jaunsātos diskutē par skolu

Būt vai nebūt skolai? Kādai būt pagasta kultūras dzīvei un kas paveikts un ieplānots?… Lai diskutētu par šīm jomām, 1. novembrī uz paplašināto konsultatīvās padomes sēdi tika aicināti pagasta iedzīvotāji. Pašvaldības vadību tajā pārstāvēja Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece Inga Priede un deputāts Mārtiņš Limanskis, Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi – pārvaldnieks Edgars Keirāns, skolu – Pūres pamatskolas direktors Haralds Lučkovskis un viņa vietniece Ina Jackovska. Sanāksmē piedalījās arī skolotāji, bērnu vecāki, pagasta iedzīvotāji. Tikšanos vadīja konsultatīvās padomes vadītāja Judīte Dobele.

Tukuma slimnīcai vajag vairāk naudas

19. oktobrī notika novada domes Finanšu komitejas sēde, kurā tika diskutēts gan par finansējumu siltināšanas darbu tehniskā projekta izstrādei, gan iestādes finansiālo situāciju, kas nav iepriecinoša. Jāpiebilst, ka galīgo lēmumu šajā jautājumā deputāti pieņems domes sēdē 26. oktobrī.

Milzkalnē augs apkures izmaksas

Pirmoreiz jautājumu par apkures izmaksu pieaugumu Milzkalnē, kas plānots no 1. oktobra, deputāti skatīja Vides un komunālo jautājumu komitejas sēdē 14. septembrī. Tajā novada domes Audita nodaļas vadītāja Inese Valtere informēja deputātus, ka pašvaldība augustā un septembrī saņēmusi SIA «Šlokenbeka» iesniegumu ar vēlmi Smārdes pagasta Milzkalnē palielināt apkures tarifu.

Kad beidzot atkritumu konteineri būs zem jumta?!

Par šo jautājumu pēdējā laikā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji atkal sākuši interesēties, jo maksa par atkritumiem nemazinās, bet tikai pieaug, turklāt nav veidā, kā šo maksu samazināt, lai kā arī katrs atkritumus nešķirotu. Bet konteineru laukumi kā bijuši, tā joprojām nereti vairāk līdzinās stihiskai izgāztuvei nekā civilizētam infrastruktūras objektam.

Tukumā pie 3. pamatskolas pacelts Zaļais karogs/foto un video/

«Eko skola ir manas mājas…». Saucot šos vārdus, šorīt, 15. septembrī Tukuma 3. pamatskolas saime uzgavilēja jau ceturtajam Zaļajam karogam, kas arī šajā mācību gadā rotās skolu un vēstīs, ka te tiek domāts par to, kā saudzēt vidi, šķirojot atkritumus, izmantojot mazāk resursu un lietojot nevis vienreiz, bet daudzkārt lietojamas lietas. Šoreiz klāt nācis jauns darbības virziens – atkārtoti izmantot apģērbu.