Agita Puķīte

Kādreizējā Tukuma novadā deklarētie jaunieši var pieteikties pašvaldības stipendijai

Tukuma novada Izglītības pārvalde informē, ka atbilstoši noteikumiem «Par Tukuma novada domes stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā» no 16. līdz 23. augustam 2021. gada absolventi var iesniegt pieteikumus, lai pretendētu uz Tukuma novada domes stipendiju studijām augstākajās izglītības iestādēs. Stipendijas apmērs ir 1500 eiro studiju gadā katram stipendiātam. Pieteikumus var iesniegt Izglītības pārvaldes sekretārei Šēseles ielā 3, Tukumā, 2 stāvā.

Bez saimnieka palikušas cūkas un vistas

Kopš Rindzeles rehabilitācijas centra durvis ir slēgtas un biedrība «Neatkarība Balt» iesaistīta tiesvedībā, centrā mītošās trīs cūkas un 40 vistas uz laiku bija nodotas Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldei, kas savukārt bija piesaistījusi Tukuma dzīvnieku patversmes izveidotājus – Grunduļu ģimeni, lai mājputnus un lopus pabaro.

Lemj par komisijām un sociālā dienesta apvienošanu

Lemj par pārstāvniecību Kurzemes plānošanas reģionā, apstiprina komisijas un izsoļu rezultātos, par šiem un vēl citiem jautājumiem 7. jūlija ārkārtas sēdē lēma jaunievēlētie Tukuma novada domes deputāti. Neraugoties uz diskusijām jautājumu izskatīšanas laikā, balsojums visos 13 jautājums bija vienbalsīgs – ”par’’.

Būvnieks atsakās no iespējas pārbūvēt Kurzemes ielu 

Lai arī Iepirkumu uzraudzības birojs ar savu lēmumu jau 10. jūnijā bija atļāvis Tukuma novada domei slēgt līgumu ar Kurzemes ielas pārbūves III kārtas konkursa uzvarētāju a/s «A.C.B.», līdz šim līgums par ielas pārbūvi nav noslēgts. Kā vēl pagājušajā nedēļā skaidroja tā brīža pašvaldības vadītājs Normunds Rečs, konkursā iesniegtie piedāvājumi ir derīgi četrus mēnešus, un konkrētajā iepirkumā šis termiņš ir par vairākiem mēnešiem pārsniegts. Līdz ar to uzņēmējs no sava piedāvājuma var arī atteikties…