Pašvaldībā

Sadzīves atkritumu savākšanas tarifs jūtami pieaugs

11. janvāra Vides un komunālo jautājumu komitejas sēdes darba kārtībā nebija neviena jautājuma, kura izskatīšana noslēgtos ar lēmuma pieņemšanu, taču bija arī trīs informatīvi jautājumi. Tie bija saistīti ar sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu savākšanu, ar šīs savākšanas izmaksām jeb tarifu un SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»». Tālākais risinājums šajos jautājumos lēmumu formātā gaidāms kādā no turpmākajām komiteju sēdēm.

Aktualizē veicamos darbus novadā

Kā Finanšu komitejas sēdē, tā galīgajā variantā decembra domes sēdē deputāti aktualizēja Tukuma novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam Rīcības un investīciju plānu, iekļaujot tajā jaunus un aktualizējot agrākos projektus. Tas nepieciešams, lai pašvaldība varētu pretendēt uz valsts un dažādu fondu līdzekļiem un apliecināt, ka šie darbi pašvaldībā tiek plānoti.

Novadniekiem vēl jāsaņemas jeb jāpiestaigā!

Sabiedrības integrācijas fonda rīkotais staigāšanas izaicinājums “Miljoni soļu Latvijai”, kurā aicinātas iesaistīties Latvijas pašvaldības un to iedzīvotāji, norisinās jau teju divas nedēļas. Līdz izaicinājuma noslēgumam palicis pusotrs mēnesis, tāpēc pienācis laiks aplūkot līdzšinējo progresu ‒ cik aktīvi ir Latvijas iedzīvotāji un kurās pašvaldībās ir vislielākais noieto soļu skaits.

Skolas saņem jaunus datorus. Arī – Tukuma novadā

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) decembrī noslēdza datoru piegādes, un vispārizglītojošo skolu 1. – 12. klašu skolēniem visā Latvijā jaunajā gadā ir pieejami vairāk nekā 35 tūkstoši jauni Chromebook datori. Decembra izskaņā, realizējot pēdējo piegādes posmu, 7.-12. klašu skolēni saņēma gandrīz 13 tūkstošus datoru, papildinot oktobrī pirmajā piegādes posmā saņemtos vairāk nekā 23 tūkstošus datoru.  Tie skolēniem sniedz iespēju apgūt nākotnes prasmes, bet pedagogiem – nozīmīgs atbalsts digitālo mācību līdzekļu pielietošanā.

Milzkalnē augs apkures izmaksas

Pirmoreiz jautājumu par apkures izmaksu pieaugumu Milzkalnē, kas plānots no 1. oktobra, deputāti skatīja Vides un komunālo jautājumu komitejas sēdē 14. septembrī. Tajā novada domes Audita nodaļas vadītāja Inese Valtere informēja deputātus, ka pašvaldība augustā un septembrī saņēmusi SIA «Šlokenbeka» iesniegumu ar vēlmi Smārdes pagasta Milzkalnē palielināt apkures tarifu.

Kad beidzot atkritumu konteineri būs zem jumta?!

Par šo jautājumu pēdējā laikā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji atkal sākuši interesēties, jo maksa par atkritumiem nemazinās, bet tikai pieaug, turklāt nav veidā, kā šo maksu samazināt, lai kā arī katrs atkritumus nešķirotu. Bet konteineru laukumi kā bijuši, tā joprojām nereti vairāk līdzinās stihiskai izgāztuvei nekā civilizētam infrastruktūras objektam.