Skolas saņem jaunus datorus. Arī – Tukuma novadā

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) decembrī noslēdza datoru piegādes, un vispārizglītojošo skolu 1. – 12. klašu skolēniem visā Latvijā jaunajā gadā ir pieejami vairāk nekā 35 tūkstoši jauni Chromebook datori. Decembra izskaņā, realizējot pēdējo piegādes posmu, 7.-12. klašu skolēni saņēma gandrīz 13 tūkstošus datoru, papildinot oktobrī pirmajā piegādes posmā saņemtos vairāk nekā 23 tūkstošus datoru.  Tie skolēniem sniedz iespēju apgūt nākotnes prasmes, bet pedagogiem – nozīmīgs atbalsts digitālo mācību līdzekļu pielietošanā.

“Šodien izglītības digitalizācija ir ne tikai tehnoloģiska evolūcija, bet arī ceļš uz izglītības pieejamību, iekļaušanu un humānismu. Svarīgi ir tehnoloģijas gudri un pareizi lietot, veicinot ikviena izglītojamā individuālo sniegumu mācībās, kā arī mazinot nevienlīdzību attiecībā uz piekļuvi zināšanām un izglītības resursiem. Īstenotais projekts ir daļa no iniciatīvas “Dators ikvienam bērnam”, kuras mērķis ir nodrošināt skolēnus ar modernām izglītības ierīcēm. Datoru iegāde iespējama pateicoties Atveseļošanās fonda atbalstam, kas kopā ar 2022. gadā realizēto REACT projektu ir ļāvis skolās nonākt vairāk nekā 61 tūkstotim datoru,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

IZM ir radusi iespēju pakāpeniskai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) aprīkojuma iegādei izglītības iestādēm, un šobrīd katrs ceturtais skolēns vispārizglītojošās skolās ir nodrošināts ar datoru. Lai risinātu nevienlīdzību IKT aprīkojuma pieejamībā starp dažādām sociālajām grupām, 2023. gada oktobrī un decembrī veiktajās datoru piegādēs kā prioritāte tika izvirzīti tieši izglītojamie no sociāli neaizsargātajām grupām. Plānots, ka līdz 2027. gadam ap 100 tūkstošiem datoru būs pieejami ikvienam skolēnam un pedagogam visās Latvijas skolās, sasniedzot skolēnu un datoru attiecību 1:2.

Datori tika piegādāti visām 43 pašvaldībām Latvijā. Arī Tukuma novada izglītības iestādes kopumā ir saņēmušas 1717 datorus. Tie visi ir konfigurēti un nodoti lietošanai izglītības iestādēm. Šobrīd izglītības iestādes pārsvarā izmanto datorus darba procesam uz vietas izglītības iestādē, saglabājot iespēju nodot datorus izglītojamo individuālai lietošanai, ja tāda vajadzība radīsies. Atbalstu pedagogiem darbā ar datoriem Tukuma novadā sniedz četri izglītības tehnoloģiju (IT) mentori, bet datortehnikas tehnisko apkalpošanu izglītības iestādēs un digitalizācijas  projektu tehnisko realizāciju nodrošina seši informācijas tehnoloģiju speciālisti.

Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa atzīst, ka “ir liels gandarījums par šo iniciatīvu, kas turpina risināt datoru trūkumu izglītības iestādēs un paplašina pedagogu un izglītojamo iespējas strādāt digitālā vidē”.

 

Arī Siguldas novada pašvaldība kopumā ir saņēmusi 826 Chromebook datorus. No tiem 88% jau darbojas izglītības iestādēs, bet atlikušie 12% ir no pēdējās Chromebook piegādes, un arī tie pavisam drīz pēc to ievades sistēmā nonāks pie skolēniem. Siguldas novada izglītības iestādēs Chromebook iekārtas vidēji tiek izmantotas 90 minūtes dienā, līdz ar to datoru lietošanas aktivitātē Siguldas novads ir viens no pirmajiem Latvijā. Datorus un digitālās tehnoloģijas skolēni izmanto ne tikai stundu laikā mācību satura apguvei vai pārbaudes darbu veikšanai, bet arī olimpiāžu darbu un centralizēto eksāmenu izpildei.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Kristaps Zaļais stāsta: “Esam gandarīti, ka datori Siguldas novada skolās tiek izmantoti jēgpilni, dažādojot mācību procesu. Chromebook iekārtas mums ir devušas iespēju daudz straujāk nodrošināt vienlīdzīgu digitālo mācību līdzekļu iespēju izmantošanu visās Siguldas novada izglītības iestādēs. Jāatzīst, ka pašvaldība viena pati nespētu tik īsā laika posmā sagādāt ievērojamu skaitu jaudīgu iekārtu, kas veicina ne tikai vienlīdzīgas iespējas, bet arī palielina skolēnu un pedagogu pratību IT jomā. Varam redzēt, ka tas ir veicinājis daudzveidīgāku un jēgpilnāku mācību satura nodrošinājumu mūsu skolēniem.”

Lai digitalizācijas jautājumu ieviešana un realizācija notiktu veiksmīgi, Siguldas novads katrā izglītības iestādē uz vietas nodrošina IT administratoru, regulāri veic apmācības pedagogiem darbā ar ChromeOS operētājsistēmu, kā arī lielu pienesumu IKT rīku un risinājumu jēgpilnai izmantošanai sniedz Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs.

Pašvaldību pārstāvji gan atzīst, ka pie tik liela jaunu datoru skaita skolās ir nepieciešams lielāks interneta datu pārraides ātrums.  To paredzot, IZM jau februāra beigās plāno uzsākt priekšizpēti par interneta datu pārraides jaudas problēmām un vajadzībām izglītības iestādēs. Pēc priekšizpētes rezultātu apkopošanas,  pašvaldībām būs pieejams ES Atveseļošanās fonda projekta finansējums 3 miljonu eiro apmērā interneta datu pārraides tīkla uzlabojumu īstenošanai. Kvalitatīva un ātra interneta pieejamība izglītības iestādēs nodrošinātu arī šķēršļu mazināšanu izglītojamajiem, kuriem mājsaimniecībās nav pieejams mācību procesam atbilstošs datu pārraides internets vai ir problēmas nodrošināt interneta pieslēgumu.

Datoru iepirkums īstenots Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanās fonda projekta “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs” ietvaros. Projektā kā sadarbības partneri iesaistītas visas Latvijas pašvaldības. Datoru iegādēm tika atvēlēti 11 miljoni eiro.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *