Agita Puķīte

Tukuma kultūras nama flīģelis – uz remontu

3. aprīlī pēc pusdienas Tukuma kultūras nams uz laiku atvadījās no sava flīģeļa – to līdz 1. augustam restaurēs firma «AE klavieres». Tās vīri Edgara Kauķa vadībā 400 kilogramus smago instrumentu sagatavoja pārvešanai un transportēja uz darbnīcu. E. Kauķis pastāstīja, ka flīģeli vispirms kārtīgi izžāvēs, lai redzētu, kā instruments jūtas, kā jūtas rezonatora dēlis.

Rajona skolēnu panākumi valsts olimpiādēs

No janvāra vidus līdz aprīļa beigām norisinās mācību priekšmetu valsts olimpiādes, kurās piedalās un labus panākumus gūst arī mūsu rajona skolu audzēkņi. Daļai olimpiāžu rezultāti jau zināmi, bet daļai – vēl tikai tiks paziņoti.

23 zinātniski pētnieciskie darbi izvirzīti uz valsti

27. martā Tukuma Raiņa ģimnāzijā norisinājās skolēnu zinātnisko darbu konference, kurā 107 skolēni no 12 vidusskolām bija iesnieguši 82 darbus. Salīdzinot ar pagājušo gadu, skolēnu aktivitāte ir lielāka, piemēram, pērn bijuši 65 darbi. Augusi arī darbu kvalitāte. Skolēnu aktivitāte saistīta ar to, ka zinātniski pētnieciskā darbība vidusskolā ir neatņemama izglītošanās procesa sastāvdaļa.

Sapulces ir garlaicīgas, jāmeklē citas iesaistīšanas formas

No 1. līdz 3. aprīlim Tukuma slimnīcas zālē norisinājās Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas «Leonardo» atbalstīts projekts – praktiskās apmācības sabiedrības līdzdalībai, kurā iesaistījušās organizācijas no Lielbritānijas, Latvijas, Polijas un Turcijas. Latvijā šo projektu realizē biedrība «Pozitīvā doma». Projekta koordinatore Ieva Upesleja pastāstīja, ka semināra ideja ir apvienot 15 sabiedrības aktīvistus un apmācīt, kā dažādu problēmu risināšanā, lēmumu pieņemšanā, diskusijās iesaistīt sabiedrību.

Materiālā nenodrošinātība maz pētīta

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktie aprēķini liecina, ka Latvijas nabadzības riska indekss 2006. gadā bija 23%, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. CSP norāda, ka ienākumi pat nedaudz virs nabadzības riska sliekšņa ne vienmēr nodrošina iedzīvotājiem vēlamo dzīves kvalitāti. Tiesa, materiālā nenodrošinātība ir statistiski maz pētīta, taču tā izriet no ekonomisko resursu trūkuma, liedz pieeju materiāliem labumiem, kā arī raksturojas ar neapmierinošiem mājokļa apstākļiem un naudas trūkuma dēļ nozīmē piespiedu atteikšanos no ilgtermiņa preču izmantošanas.

Domās par nodokļu pilnveidošanu

Lai paaugstinātu Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, Ekonomikas ministrija kopīgi ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru izstrādās priekšlikumus uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošanai. Ministrijas vadībā tiks izvērtēti uzņēmēju sagatavotie priekšlikumi un to ietekme uz tautsaimniecību. Izstrādātie priekšlikumi tiks iesniegti valdībai un Finanšu ministrijai.

Vai 40 bērzi Tukumā nav zaļā teritorija?

Tukuma domē līdz 8. aprīlim var piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par veikala būvniecības ieceri Tukumā, Jelgavas ielā 15b. 1. aprīlī domē tikās projekta autors, arhitekts Kaspars Leiguts, domes galvenā arhitekte Iveta Vistapole, īpašumu nodaļas vadītājs Viesturs Bērzājs un arhitekte Aivita Milta. Viņi atbildēja uz žurnālistu jautājumiem – lielākoties par to, kādēļ jānocērt koki, lai varētu uzbūvēt veikalu.

Iepirkumos – daudz piedāvājumu un problēmu

Tukuma domes sēdē 20. martā domes izpilddirektors Ēriks Lukmans informēja par pašvaldībā jau notikušajiem iepirkumiem, to rezultātiem un ar tiem saistītajām problēmām:

– Kopīgā tendence ir tāda, ka piedāvājumu paliek arvien vairāk, cenas kļūst zemākas. Tiesa gan, nereti ir tā, ka piedāvājums ir, bet netiek iesniegti tie dokumenti, kas iepirkuma nosacījumos paredzēti.

Visi rajona koristi – Dziesmu svētku dalībnieki (papildināts)

– Tieši šodien Tukuma rajonā ir sākušies Dziesmu svētki, – tā, uzrunājot rajona kopkora dalībniekus pirms skates 29. martā atgādināja virsdiriģents Romāns Vanags. Tas tāpēc, ka skate, kurā dalībnieku sniegumu izvērtēja valsts žūrijas komisija diriģenta Māra Sirmā vadībā, pirmām kārtām noteica, kuri kolektīvi ir izpelnījušies godu šovasar kāpt uz lielās Dziesmu svētku estrādes.

Un jau pēc skates ovācijas izpelnījās M. Sirmā teiktais:

– Patiesībā man šodien jums ir tikai viena laba ziņa – jūs visi esat nākošo Latviešu vispārējo Dziesmu svētku dalībnieki!

Taču jau pēc skates noskaidrojās, ka tās rezultāti tiek pārskatīti.

Seminārs darbinieku motivācijai un jaunām idejām

Tukuma dome sadarbībā ar mācību un konsultāciju centru «ABC» rīko bezmaksas semināru uzņēmējiem «Kā uzvarēt rītdien!», kurā stāstīs, kā veicināt darbinieku motivāciju un celt darba efektivitāti un kā īstenot idejas ar dažādu projektu finansējuma palīdzību. Seminārs notiks 9. aprīlī no 13.00 līdz 16.00 Ledus hallē. Lai tajā piedalītos, jāpiesakās līdz 4. aprīlim pa tālruņiem 631 07282 vai 28337177. Savukārt vairāk par semināru var uzzināt, zvanot pa tālruni 67287130.

Sācies tīrīšanas un sakopšanas laiks!

1. aprīlī sākusies ielu, piegulošo teritoriju un īpašumu sakopšana pavasarī. Viens no darbiem, kurā pašvaldība aicina iesaistīties iedzīvotājus, ir smilšu, gružu un netīrumu savākšana ielu malās. Viss, kas pie ietves vai ielas malā sakrājies pa ziemu, jāsaslauka kaudzītēs, lai avārijas brigāde varētu aizvest.

Var izteikties par apbūvi «Spīdoņu» teritorijā

28. martā sākās «Spīdoņu» detālplānojuma sabiedriskā apriešana. Teritorija atrodas Jauntukuma mikrorajonā starp garāžu kooperatīvu «Sigulda 21» un Aviācijas ielu. Plānojuma apspriešana ilgs trīs nedēļas – līdz 18. aprīlim. Tukuma domes teritorijas plānotāja Zane Skrūzkalne pastāstīja, ka plānojumā iekļautas mazstāvu dzīvojamās apbūves, daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, rekreācijas (atpūtas) zona un stāvlaukums.