Agita Puķīte

Tiesa Arta Medeļa un Sandras Haukas lietā

Tukuma rajona tiesa tiesneses Adrijas Kasakovskas vadībā sāka skatīt krimināllietu, kurā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 141. panta 2. daļā, apsūdzēts Artis Medelis, bet par noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 141. panta 1. daļas – Sandra Hauka.

Kāpēc pārrok ielas?

Vairāki iedzīvotāji redakcijai vaicājuši, kāpēc neilgā laika posmā pārraktas vairākas pilsētas ielas – Pils, Pasta, Stadiona? Viņuprāt, laikā, kad iespējams izmantot dažādas metodes komunikāciju ierīkošanai, nebūt nav jābojā asfalts. Iedzīvotājuprāt, jau tāpat esot daudz vietu, kur pilsētā ir bedrains asfalts, tad kāpēc ļaut, lai uzņēmēji vai privātpersonas papildus rada šādas vietas? Turklāt ne vienmēr asfalts izrakts avārijas dēļ. Tāpat esot skaidrs, ka tieši pārraktajās vietās rodas bedres un agri vai vēlu asfalta segums jāmaina.

Asfaltē Lielo ielu

Šodien SIA «Šlokenbeka» ierīko asfalta virskārtu Lielajā ielā. Visi lielie darbi, izbūvējot apakšzemes komunikācijas, tika paveikti pērn, taču punktu rekonstrukcijai pieliek tagad.

Smilšu ielā top bērnu rotaļlaukums

Pagājušajā nedēļā sākās priekšdarbi rotaļlaukuma ierīkošanai Smilšu ielas 42. mājas un 44. mājas pagalmā. Tukuma domes ainavu arhitekte Maija Fogele stāstīja, ka izsludinātajā iepirkumā par rotaļu ierīču piegādi un uzstādīšanu pieteikušās četras firmas, šonedēļ viņu piedāvājumi tiks izvērtēti.

Kāpēc izber būvgružus un cērt kokus?

Šīs nedēļas sākumā pamanījām, ka Pārupes ielā aktīvi tiek cirsti un zāģēti koki. Blakus gaisa tilta asfaltētajam ceļam bija sakrauta pamatīga kaudze zaru, kurus, kā skaidroja izcirtumā sastaptie vīri, paredzēts šķeldot. Viņi stāstīja, ka tikai zāģējot zarus; kokus pirms tam zāģējuši citi. To, kas šajā vietā būs un kāpēc notiek tik aktīva darbība, viņi nezināja, varēja pastāstīt to pašu, kas tāpat redzams – zemes gabals prāvā teritorijā atbrīvots no krūmiem un kokiem.
Jāpiebilst, ka turpat netālu, uz Jelgavas ielas pusi, vairākās vietās izgāzti būvgruži. Lielajās kaudzēs bija arī asfalta gabali.

Kas brīnumu pazīst un rada

Māte, mamma, mammīte, māmulīte… Tik daudz šai vārdā mīļuma, gaišas bērnības krāsu un smaržu, un pateicības. Arī sāpju, smaguma un nepiepildītu ilgu… Ir grūti un neizturami dzīvot bez mātes mīlestības un sapratnes. Ir neiespējami mīlēt, mīlestību nepazīstot. Ir grūti būt mātei bez tuvu cilvēka atbalsta… Tik grūti, ka reizēm var šķist – bezdibeņa mala ir tepat, pavisam blakus. Bet – notiek brīnums, ko nereti paveic laikā pasniegta pašaizliedzīga un palīdzēt varoša cilvēka roka. Un cilvēki – brīnumdari dzīvo mums līdzās. Tādi ir arī Viljams un Dana Šulci, viņu palīgi un atbalstītāji.