Agita Puķīte

Tukuma rajonā – trīs nesmēķējošās klases

Sabiedrības veselības aģentūras (SVA) vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Līva Auna informēja, ka projektā «Nesmēķējošā klase 2008» turpina piedalīties 120 klases no sākotnējā klašu skaita (269). Projektā turpina piedalīties arī trīs no piecām klasēm Tukuma rajonā: Pūres pamatskolas 7. un 8.b klase, kā arī Engures vidusskolas 7.a klase. No projekta izstājušās Tukuma 2. pamatskolas 7.a un 7.b klase.

Koku zāģēšana Tukumā jāpiesaka līdz 31. martam

2. aprīlī notiks pēdējā šīs sezonas Tukuma domes "koku komisijas" sanāksme, kurā izskatīs iedzīvotāju iesniegumus par plānotu koku zāģēšanu. Tukuma domes ainavu arhitekte Maija Fogele skaidroja, ka iedzīvotājiem iesniegumi jāatnes uz domi līdz 31. martam. Koku ciršana tiks ierobežota laikā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam. Izņēmuma kārtā tiks atļauts nozāģēt avārijas stāvoklī esošus kokus.

Bezmaksas vakcīnu pret ērču encefalītu pietiek

Sabiedrības veselības aģentūra (SVA) informē, kurās teritorijās deklarētajiem bērniem vecumā no viena līdz 17 gadiem (ieskaitot) ērču encefalīta vakcīna pieejama par valsts naudu. Tukumā rajonā tās ir desmit pašvaldības. Kā ziņo aptaujātie mediķi, bezmaksas vakcīnu pietiek; galvenais – lai vecāki būtu atsaucīgi un bērnus vestu potēt.

Karstais ūdens Meža ielas 10. nama pagalmā zemi vairs nesilda

Jau rakstījām par karstā ūdens straumi pie mājas Meža ielā 10 Tukumā. Proti, ūdens pa piebraucamo ceļu šai vietā, veidojot pat nelielu geizeru, plūda no 22. līdz 25. martam. Un neviens dienests par to nelikās ne zinis! Par avāriju žurnālistus 24. martā informēja iedzīvotāji, kas, lai arī ziņojuši dispečerdienestam, brīvdienās tā arī nebija sagaidījuši kādu, kas ūdens noplūdi likvidētu. 25. marta rītā šajā vietā rakšanas darbus sāka SIA «Tukuma siltums».

10 pašvaldībās bērnus pret ērču encefalītu vakcinēs bez maksas

Sabiedrības veselības aģentūra informē par teritorijām, kurās deklarētajiem bērniem vecumā no viena līdz 17 gadiem (ieskaitot) pieejama valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu.
Lai saņemtu bezmaksas vakcināciju pret ērču encefalītu, vecākiem, kuru bērnu deklarētā dzīves vieta atrodas Degoles, Engures, Jaunsātu, Slampes, Smārdes Tumes, Zentenes, Viesatu pagastā un Kandavas, Lapmežciema novadā, ar ģimenes ārstu jāvienojas par abpusēji izdevīgāko vakcinācijas laiku.

Apstiprina kārtību ūdens izmantošanai Tukuma pilsētā

20. martā Tukuma domes sēdē deputāti apstiprināja noteikumus «Par Tukuma pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību». Tie nosaka attiecības starp Tukuma pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem; projektēšanas, jaunu un rekonstruējamu ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecības un ekspluatācijā pieņemšanas kārtību; kārtību, kā ūdens jāuzskaita un kā par to jānorēķinās.

Ietve – gājējiem vai būvnieku mašīnām?

Jau pagājušajā gadā rakstījām par nesakārtoto gājēju pāreju Tukumā, Tulpju un Asteru ielas krustojumā – tā allaž ir netīra no pāri plūstošajiem ūdeņiem un zemēm, savukārt naktīs ūdens sasalst un pāreja tad ir slidena. Toreiz dome solījās šo vietu apsekot un iespēju robežās sakārtot. Lieldienās iedzīvotāji aicināja to pašu vietu apskatīt vēlreiz, jo pāreja atkal neesot izmantojama, turklāt ietve veikala «K-Rauta» pusē – vienos sniegos.

Pensionāru balle Pūrē

26. martā 16.00 Pūres kultūras namā būs pensionāru balle «Lieldieniņu pavadot». Pasākumā piedalīsies Zentenes vokālais ansamblis «Mežezers», pirmsskolas deju grupa «Ķipari» un Pūres bērni – Kandavas Mūzikas skolas audzēkņi. Ballē spēlēs Ojārs no Tukuma.

Pie Meža ielas 10 Tukumā – kā geizeru ielejā

Par to, ka pa Meža ielas 10. nama piebraucamo ceļu plūst karstais ūdens, 24. martā redakciju informēja iedzīvotāji. Viņi stāstīja, ka šī nelaime notikusi jau 22. martā, par to zvanīts un stāstīts SIA «Tukuma nami» dispečeram, bet līdz 24. marta pusdienlaikam neviens tā arī nebija nācis un kaut ko lietas labā darījis. Iedzīvotāji pauda neizpratni, kurš par šiem ūdens zudumiem maksās. Laikā, kad par karstā ūdens kubikmetriem jāmaksā tik ļoti dārgi, ka dažs labs tā pielietošanu dzīvoklī samazinājis līdz minimumam, jāvaicā, kurš var atļauties tādu greznību kā trīs dienas karstu ūdeni tecināt notekā?

Lai par dārgu naudu nav jāsilda āra gaiss

18. martā «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» redakcijas rīkotajā telefonakcijā piedalījās SIA «Tukuma nami» direktors Uldis Eglītis un SIA «Tukuma siltums» valdes loceklis Juris Kancāns. Iedzīvotāji viņiem uzdeva jautājumus par siltumapgādi pilsētā, kā arī runāja par apsaimniekošanas problēmām.

Tukumā bruģē ieejas daudzdzīvokļu mājās

Pagājušajā nedēļā SIA «Tukuma nami» bruģēja ieeju vienā no mājām Kurzemes ielā 2. SIA «Tukuma nami» direktors Uldis Eglītis pastāstīja, ka ir doma šādi sakārtot ieejas pie visām daudzdzīvokļu mājām pilsētā. Tas jau izdarīts (pilnībā vai daļēji) arī Celtnieku ielā 2 un 6, Baložu ielā 9 un 10, Meža ielā 11. Šie darbi tiek veikti par mājas apsaimniekošanas līdzekļiem un vienas ieejas bruģēšana izmaksā ap Ls 500.