Agita Puķīte

Irlavniecēm – veiksme nacionālajā kārtā

Lai iepazītu Latviju un citas Eiropas valstis, jauniešiem ir iespēja iesaistīties dažādos Eiropas savienības finansētos projektos. Projektu konkursā, kurš mudināja veicināt sapratni Eiropā un kura uzvarētājiem tika pasniegta Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva, iesaistījās arī Irlavas vidusskolas skolnieces.

Atļauj ņemt kredītu

24. aprīlī notika Tukuma domes sēde, kurā izskatīja jautājumu par kredīta ņemšanu projektam «Tukuma pilsētas gājēju un velobraucēju satiksmes drošības uzlabošana». To paredzēts īstenot Rīgas ielā, ierīkojot velobraucēju un gājēju celiņu. Lai šo projektu, kam savu atbalstu piešķīris arī Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF), īstenotu, nepieciešami 683 542 eiro.

Noliek ziedus upuru piemiņas vietās

Šodien Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā Tukuma domes priekšsēdētāja vietnieks Maksis Rozenbergs, izpilddirektors Ēriks Lukmans un izglītības, kultūras un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Smirnova nolika ziedus kritušo karavīru piemiņas vietās pilsētā.

Mēs paši veidojam savu Eiropu

Šonedēļ Tukuma Raiņa ģimnāzija uzņem viesus no Itālijas, Vācijas, Zviedrijas un Spānijas – Eiropas savienības finansētās Mūžizglītības programmas «Comenius» dalībniekus. Kopā ar ģimnāzijas skolēniem šo valstu jaunieši un skolotāji iesaistījušies projektā «Mūsu Eiropa – vēsture, atmiņas, laika liecības».

Esam vienaldzīgi vai izliekamies

Lai arī žurnālistiem, tāpat kā daudzu citu profesiju pārstāvjiem, no divām brīvdienām pagājušajā nedēļā un vienas šajā nebija ne miņas, svētku sajūta sirdī un garā bija noteikti. No ziedošajām puķēm dārzos un kokiem, no tā, ka varēja pastrādāt dārza, ka uznāca pirmais pērkons un nu pavisam droši var sēdēt zemē… Un, protams, Neatkarības dienai par godu varēja skatīties koncertus televīzijā un kultūras namā, varēja baudīt pavasari un sasmelties spēkus priekšdienām. Jo nākamie svētki taču būs tikai pa Jāņiem…

Ar mieru un sapratni likteņa līkločos

15. aprīlī apritēja 55 gadi, kopš savu ģimeni izveidoja Anna Rota un Leopolds Dansoni. Lielākas svinības norisinājās tās pašas nedēļas nogalē, 19. aprīlī, tuvāko radu un draugu lokā. Tiesa, abi gaviļnieki ne pušplēsta vārda par apaļo kāzu jubileju nevienam iepriekš nav ieminējušies: "Ko tur daudz runāt, kad visi atbrauks, dēls pirmajā tostā pateiks."