Agita Puķīte

Kurzemes ielas pagalmus pamazām sakārto

Komunālo jautājumu komitejas sēdē pagājušajā nedēļā domes priekšsēdētājs Juris Šulcs informēja deputātus par to, ka pašvaldība ar savu finansējumu varētu piedalīties daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanā. Principā deputāti šādu iespēju atbalstīja.

Pirmās vietas ceļo uz Tukuma rajonu

Katru gadu Latvijas mākslas skolu audzēkņi piedalās valsts konkursā, kur pārbauda savas prasmes un iemaņas radošajā darbā. Šogad konkurss aprīļa beigās norisinājās Ogres mākslas skolā, kur savus darbus izstrādāja 160 dalībnieku. 9. maijā tika apbalvoti uzvarētāji, tostarp divas mūsu novadnieces Agnese Antāne un Vita Vorkale, kas ieguva pirmo vietu jaunākajā vecuma grupā.

22. maijā – tautas tērpu skate

22. maijā Tautas mākslas centrā norisinās tautas tērpu skate, kurā ar saviem darbiem individuālajā grupā piedalās arī lietišķās mākslas studijas «Durbe» vadītāja Agita Pumpure (ar Tukuma vīriešu tautastērpu) un Dzidra Ambolte ar pašas darināto un papildināto Zemgales novada tautas tērpu.

Tukuma 2. pamatskolas zēni – Latvijā otrie labākie

Pagājušajā nedēļā kļuva zināmi 8. Latvijas zēnu koru salidojuma koru konkursa rezultāti Zemgales novadā un 8. Latvijas zēnu koru salidojuma dalībnieki. Novada skatē piedalījās Tukuma 2. pamatskolas zēnu koris (skolotāja Gita Vanaga), kas ieguva 45,6 punktus, un Kandavas internātvidusskolas zēnu koris (skolotāja Inta Pakalns-Paleja), kas ieguva 38 punktus.

Plāno iegādāties dzīvokļus

Tukuma domes sociālo jautājumu komitejas sēdē 15. maijā deputāti izskatīja lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu dzīvokļu iegādei. 2009. gada budžetā paredzēts iekļaut Ls 100 000 šī mērķa īstenošanai.

Par sociālo iestāžu slēgšanu vasarā

Deputāti noteica, ka departamenta struktūrvienību darbinieku atvaļinājuma laikā no 1. jūlija līdz 10. augustam būs slēgta Tukuma pilsētas patversme, invalīdu dienas centrs «Saime» un bērnu dienas centrs «Saimīte», savukārt Jauniešu sociālais centrs – no 2. jūnija līdz 13. jūlijam.

Viņi visi Zantē ir manējie…

Ārsta palīdze jeb feldšere Daina Eversone aprīļa beigās saņēma Veselības ministrijas Atzinības rakstu par pašaizliedzīgu darbu. Viņu ši augstajam apbalvojumam izvirzījuši, kā atzīst pati feldšerīte, mīļie zantenieki. Un piebilst, ka visas kolēģītes citos pagastos šādu apbalvojumu būtu pelnījušas, īpaši šajā laikā, kad feldšeru pastāvēšana laukos gandrīz vai apdraudēta. Nekā citādi Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras lēmumu slodzes vietā atstāt vien ceturto daļu, par kuru naudā sanāktu 98 lati mēnesī, nosaukt nevar.

Balva par zaļu sportošanu

Jau piekto gadu Tukuma pilsētas un rajona skolas iesaistās PET pudeļu un makulatūras vākšanas akcijā, kurā šogad savākti 105 659 kg makulatūras un 3 040 kg PET pudeļu. Par labi padarītu darbu šodien Tukuma kultūras namā skolēnus sveica Latvijas Zaļais punkts (LZP), SIA «Kurzemes ainava» un Tukuma dome.

Parakstu pietiek…

15. maijā noslēdzās parakstu vākšana par Pensiju likuma grozījumiem. Par grozījumiem pensiju likumā Tukuma rajonā parakstījušies 4 576 cilvēki. Tukuma rajona vēlēšanu komisija informē, ka Tukumā un rajonā pavisam savākti 4576 paraksti.