Agita Puķīte

Par pieminekli represētajiem

– Tukumā rīko konkursu par Katrīnas skulptūru Katrīnas laukumā. Bet solīja taču, ka uzcels pieminekli represētajiem. Vai šī ierosme jau kaut kur pazudusi?

Feldšerpunktu jautājumu – risina

Kandavas novada domes priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis informēja rajona padomes deputātus par iespējamo risinājumu sasāpējušo feldšerpunktu jautājumā. Veselības ministrijas un Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (VOAVA) vēlas likvidēt feldšerpunktus, samazinot slodzi līdz 0,25 un arī slēdzot līgumus uz pusgadu, tāpēc arī A. Ķieģelis piedalījies Saeimas komitejas sēdē.

Siliņa veselības stāvokļa dēļ tiesas sēdi atceļ

23. aprīlī, Tukuma rajona tiesā tiesneses Karīnas Kazārovas vadībā bija paredzēts skatīt krimināllietu, kurā apsūdzība par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – tukumnieces Ernas Haukas atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī, kura dēļ iestājās nāve – uzrādīta bijušajiem pašvaldības policistiem Guntim Siliņam un Mārcim Lacbergam. Tā kā G. Siliņš veselības stāvokļa dēļ nebija ieradies, tiesas sēdi atcēla.

Konkursi apstrīdēti. Risinājums būs

Jau rakstījām, ka divos pašvaldības izsludinātajos iepirkumos – par sešu objektu bruģēšanu un velobraucēju/gājēju celiņa ierīkošanu Rīgas ielā – kāds no uzņēmējiem apstrīdēja iepirkuma komisijas lēmumu, iesniedzot sūdzību Iepirkuma uzraudzības birojā (IUB).
Domes izpilddirektors Ēriks Lukmans preses konferencē skaidroja, ka pagājušajā nedēļā saņemti IUB lēmumi par abām sūdzībām. Abos gadījumos birojs aicina domi pārskatīt savus lēmumus, taču jauns iepirkums nav jārīko.

Pavasaris nāk ar darbiem un problēmām

21. aprīlī, notika domes preses konference, kurā domes priekšsēdētājs Juris Šulcs, izpilddirektors Ēriks Lukmans un sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Priede stāstīja par jaunumiem pašvaldībā un atbildēja uz žurnālistu jautājumiem.

Bibliotēkas un ledus halles lieta – joprojām aktuāla

Lai arī ledus halle jau vairākus mēnešus ir Tukuma domes īpašums un gandrīz tikpat sens ir lēmums bibliotēkas vajadzībām nomāt telpas SIA «Ronis» sabiedriskajā centrā Šēseles ielā, iedzīvotāji joprojām pauž bažas, ka ar šādu lēmumu dome atbalstījusi divus uzņēmējus. Iespējams, pēc iedzīvotāju iniciatīvas pārbaudi par šiem jautājumiem sācis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Par to rakstījām jau 2007. gada 15. decembrī, 2008. gada 26. un 28. februāra laikrakstos. Tā kā tagad šo ziņu pamanījuši arī citi mediji, arī iedzīvotāju interese jūtami atdzīvojusies.

Nomas maksa – 1,5 % no zemes privatizācijas vērtības

Tukuma domes finanšu komitejas sēdē 15. aprīlī deputāti izskatīja lēmuma projektu par zemes nomas maksas noteikšanu 2008. gadā. Dome saņēmusi piecus nomnieku iesniegumus ar lūgumu nomas maksas apmēru pārskatīt, jo pēc kadastrālās vērtības paaugstināšanās dažam tā pieaugusi pat desmit reižu.

Lai plānos, projektos un likumos nepazustu galvenais – tīra un sakopta vide

Jau rakstījām par konfliktu starp SIA «Tukuma metāls», SIA «Kurzemes ainava» un Tukuma domi, kas radās, nespējot panākt vienošanos atkritumu apsaimniekošanas jomā. SIA «Tukuma metāls» vēlējās ievest atkritumus izgāztuvē, bet otrs – konkurējošais atkritumu pārstrādes uzņēmums SIA «Kurzemes ainava», kam ir līgums ar domi, – to neļāva. Savukārt dome atteicās slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.