Tukumā un novadā

Kāds novadā būs nekustamā īpašuma nodoklis 2023. gadā

Cik daudz par zemi un ēkām maksāsim 2023. gadā un kādi būs nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, – to vaicājam Tukuma novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājai Mairai Zonenbergai.Šāds jautājums radies, ņemot vērā, ka šogad nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām rēķināja pēc tiem nosacījumiem, kādi bija spēkā katrā no četriem novadiem, bet 2023. gadā Tukuma novadā būs noteikta vienota kārtība, kas apstiprināta ar jauniem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Tukuma novadā». Šie noteikumi pēc izskatīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Finanšu ministrijā tika apstiprināti 2022. gada 27. oktobrī, bet spēkā stāsies 2023. gada 1. janvārī. 

Pasniegtas Valsts izglītības attīstības aģentūras izcilības balvas. Tās saņemt arī Tukuma novada iestādes

Piektdien, 9. decembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza izcilības balvu “Spārni 2022”. Balvas saņēma trīs profesionālas izglītības iestādes par ieguldījumu augstvērtīgas profesionālās izglītības un prasmju izcilības īstenošanā, trīs pašvaldības un to struktūrvienības par efektīvu un ilgtspējīgu karjeras atbalsta nodrošināšanu, kā arī deviņi Erasmus+ programmas projektu īstenotāji par izciliem sasniegumiem programmas prioritāšu “Iekļaušana un daudzveidība”, “Digitālā pārveide”, “Vide un klimata pārmaiņu novēršana” un “Līdzdalība demokrātiskajos procesos” īstenošanā. Pasākumā pasniedza arī Eiropas Komisija Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas četrām izglītības iestādēm.

Novērtēts Tukuma jauniešu projekts

8. decembrī konkursa «Labākais darbā ar jaunatni 2022» apbalvošanas ceremonijā tika sumināti desmit laureāti astoņās kategorijās. Par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā tika izteikta atzinība pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni.