Kandavā

Sestdien Lielā sakopšanas talka!

Vislatvijas Lielo talku, kas notiek šodien no 10.00 līdz 15.00, raksturo moto – «Par tīru un zaļu valsti». To kaut nedaudz īstenot un piepildīt ir mūsu katra spēkos, tālab iesaistīties sakopšanas darbos iespējams ikvienam novada iedzīvotājam.

Viss aizsākās gluži nejauši

Teju kā noslēgusies Zemītes skolas dziedošo audzēkņu grupas ceturtā koncertsezona. Nenogurstoši, ar prieku un vēlmi dziedāt, dejot un stāstīt par sevi, skolu, pagastu un novadu kopumā mūzikas skolotājas Sandras Šteinbergas vadībā radošā grupa vasarā ik nedēļu Zemītes skolā sagaidīja tūristu grupas, kuru pārvietošanās līdzeklis pa Latvijas skaistākajām vietām ir – velosipēds.

«Ņammīgie krājumi»

Tā nodēvēta tematiskā pēcpusdiena, kurā 19. septembrī 15.00 Zemītes bibliotēkā kopā pulcēsies rosīgās pagasta namamātes, lai celtu galdā pašu pagatavotos gardos, garajiem ziemas mēnešiem paredzētos kulinārijas krājumus.

Klāt lielā talka!

Lielā talka, kas ieplānota šo sestdien, 13. septembrī, paredzēta kā dāvana mūsu Latvijai tās 90. dzimšanas dienā. Talka norisināsies visā valstī vienlaikus – no 10.00 līdz 15.00. Gan pašā talkas dienā, gan dienu iepriekš ikvienam dalībniekam ir iespēja gan pašvaldībās, gan lielveikalos bez maksas saņemt cimdu pāri un maisu atkritumiem.

Dzejas diena Zemītē

Piektdien, 12. septembrī 15.00 Zemītes pagasta bibliotēkā visi interesenti tiek mīļi gaidīti un aicināti piedalīties Dzejas dienās, kam par moto izvēlētas dzejnieka Māra Čaklā dzejas rindas: "Uzdāvini man vienu aizmirstu, mīļu vārdu!… " Liriskajā pasākumā izskanēs gan emocionāli piesātinātas dzejas rindas, gan arī būs lieliska iespēja tikties ar dzejniekiem Elmāru Augustu Rumbu, Gvido Dragi, Aivi Briesmu un Pēteri Sīmani.

Kandavas lielie projekti buksē

Jau vairākās publikācijās un Kandavas novada domes sēžu aprakstos parādījušies divi sen iecerēti, bet vēl neīstenoti pašvaldības projektiem. Viens no tiem – jauna pašvaldības dzīvokļu māja, otrs – ūdenssaimniecības projekts. Lai uzzinātu, cik tālu šie projekti jau īstenojušies, sazinājāmies ar Kandavas novada domes izpilddirektori Sandru Bērziņu.

Uzsākta dabas parka «Abavas senleja» tūrisma attīstības plāna izstrāde

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Latvijas lauku tūrisma asociāciju «Lauku ceļotājs» projekta «Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērķos» ietvaros uzsāk Abavas senlejas dabas parka tūrisma attīstības plāna izstrādi, turpinot abu organizāciju jau aizsākto dialogu par dabas resursu saudzīgas izmantošanas iespējām tūrisma piedāvājumu sniegšanā.

Kandavas muzejam – jauna, akreditēta piecgade

Augusta nogalē Muzeju Valsts pārvaldes akreditācijas komisija Kandavas novada muzeju atzina par atbilstošu savam nosaukumam, tādēļ par paveiktajiem un vēl tikai paredzētajiem darbiem lūdzām pastāstīt muzeja vadītāju Sarmai Anģēnai.

Zinību diena Kandavā

1. septembrī Kandavā ielas pārpildīja glīti ietērpti bērni, kuriem beigusies vasarīgā atpūta, kas lielākajai daļai skolēnu mūžam šķitusi mazliet par īsu! Un sācies intensīva darba laiks jeb laiks, kad bērniem jācenšas būt kārtīgiem un zinību alkstošiem skolēniem. Zinību diena tika atzīmēta visās desmit Kandavas novada mācību iestādēs, vienīgi Deju skola vēl gaida savus jaunos audzēkņus un mācības uzsāks kaut kad septembrī. Paredzams, ka šajā mācību gadā gan vispārējo izglītību, gan profesionālo un interešu izglītību novadā iegūs 2 552 bērni.

Varbūt nākamgad…

Jau rakstījām par 28. augusta Kandavas novada domes sēdi, kurā deputāti tika iepazīstināti gan ar skolu gatavību jaunajam mācību gadam, gan sprieda par pašvaldības īpašumu tālāko un tuvāko nākotni. Šoreiz par pašvaldības darbinieku algām, apdrošināšanu un citiem izskatītajiem jautājumiem.