Foto klubiņš uzsāk otro sezonu

Septembrī sākas jaunais mācību gads skolu audzēkņiem, bet daudzējādu radošo pulciņu dalībniekiem – jauna darbības sezona, tostarp arī Kandavas fokoklubiņa interesentiem. Jāteic, ka aizvadītā gada nogalē dzimusī ideja par klubiņa veidošanu ir piepildījusies un lieliski sevi attaisnojusi kā vajadzīgu un noderīgu iespēju visiem, visiem tiem kandavniekiem (un ne tikai, jo fotoklubiņa dalībnieku vidū ir fotografēšanas jomā ieinteresēti ļaudis arī no novada pagastiem), kurus vieno kopēja vēlme – papildināt savas fotografēšanas iemaņas.

Septembrī sākas jaunais mācību gads skolu audzēkņiem, bet daudzējādu radošo pulciņu dalībniekiem – jauna darbības sezona, tostarp arī Kandavas fokoklubiņa interesentiem. Jāteic, ka aizvadītā gada nogalē dzimusī ideja par klubiņa veidošanu ir piepildījusies un lieliski sevi attaisnojusi kā vajadzīgu un noderīgu iespēju visiem, visiem tiem kandavniekiem (un ne tikai, jo fotoklubiņa dalībnieku vidū ir fotografēšanas jomā ieinteresēti ļaudis arī no novada pagastiem), kurus vieno kopēja vēlme – papildināt savas fotografēšanas iemaņas.

Foto klubiņa dalībniekiem raksturīga apbrīnojama pašiniciatīva un neizsīkstoša vēlme darboties un izzināt daudz un dažādas ar fotomākslu saistītas, nepieciešamas lietas. Par šo iespēju pati lielākā pateicība sākotnēji pienākas diviem cilvēkiem: fotoklubiņa opā pulcēšanas idejas autorei, muzeja vadītājai Sarmai Anģēnai un kandavniekam, allaž aktīvajam fotomākslas cienītājam Egilam Rēdmanim. Tādējādi muzejs kļuva par fotomīļu tikšanās vietu, bet Egils, kā pats, pats zinošākais fotografēšanas jomā uzņēmās atbildību par saistošu, izzinošas informācijas bagātu un interesentu nodarbību norisi. Aizvadītajā sezonā tikšanās laiks un vieta palika nemainīga – ik pārnedēļas otrdienās 18.00 muzejā. Pašu dalībnieku ieinteresētība un vēlēšanās nodoties sirdij tuvai nodarbei deva vēlamo rezultātu, un maijā muzejā tika atklāta foto klubiņa dalībnieku pirmā fotoizstāde «Kandavas sievietes».

Fotogrāfija ir paliekoša vērtība

Klasiskais uzskats -, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiju straujo attīstību un digitālā foto iespējas, fotouzņēmumu var pārveidot un koriģēt. Lai to veiktu, nenoliedzami, vispirms vajadzīgas elementāras pamatzināšanas un fotografēšanas iemaņas. Tālab arī interesentu pulciņš izbrīvē laiku un dodas uz kopēju domubiedru tikšanos. Viņi ir dažāda vecuma un interešu cilvēki, kurus vieno kopīga aizraušanās – fotografēšana. Tiesa, pirmajā tikšanās reizē dalībnieku nebija īpaši daudz – Egils, Daiga, Sarma, Aivars, Ligita, Ilze, Maija un Leons. Viņus vairāk vai mazāk var uzskatīt par fotoklubiņa pamatsastāvu. Pirmā ši gada tikšanās reize izpalika vēl pāris dalībniekiem gluži neparedzētu iemeslu dēļ.

Fotografēt iespējami kvalitatīvi

Jaunās sezonas pirmajā tikšanās reizē visi klubiņa dalībnieki kopīgi ar datora un projektora palīdzību ekrānā aplūkoja vasaras mājas darbu – šīs vasaras spilgtākos fotomirkļus. Vispirms par savu ieceri pastāstīja foto autors, bet tad darbiņu analizēja un izvērtēja Egils. Savukārt mums, visiem klātesošajiem, tā bija vērtīga, ar uzskatāmiem piemēriem balstīta fotografēšanas mācībstunda. Foto detalizētā analīze ir būtiska iespēja katram pašam izvērtēt redzēto un mācīties no citu pieļautajām kļūdām. Bijām gandarīti vienlaikus mācīties un neklātienē, uzlūkojot fotoattēlus, kopā ar Maiju pabūt Austrijā, bet ar Egilu un viņa dzīvesbiedri Daigu – Sicīlijā, kā arī ielūkoties šeit pat pašu apkārtnē tapušajos uzņēmumos. Savukārt Aivars savus darbus, veltītus Kandavas 777. jubilejai, bija apkopojis diskā un dāvāja Sarmai muzeja fondu papildināšanai. Noslēgumā katrs dalībnieks saņēma Egila sagatavotu materiālu «Kas ir laba fotogrāfija». Un uzsvēra, ka ikvienan darbam, tāpat fotografēšanai ir svarīgs treniņš. "Tautā mēdz teikt – tu sāc saprast savu fotoaparātu tad, kad esi izdarījis tūkstoš pirmo bildi," uzsver Egils, mudinot nesteigties likt savu pirmo bildi fotogalerijā.

***

Pirmo fotoklubiņa dalībnieku darbu izstādi «Kandavas sievietes» drīzumā nomainīs vasaras fotomirkļi, bet varbūt pēc tam vērts padomāt par kādu neikdienišķāku tēmu, un kāpēc gan pārmaiņas pēc fotomirklī nevarētu iemūžināt Kandavas vīriešus?! – tāda doma pavīdēja klubiņa dalībnieku vidū.

Nākošā fotoklubiņa dalībnieku tikšanās reize otrdien – 30. septembrī.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *