Kandavā

Projekts, kurš atrisinās gadiem sasāpējušu problēmu

Latvijas Vides aizsardzības fonds ir izsludinājis projektu konkursu aktivitātē «Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras uzlabošanas pasākumi». Lai veiktu notekūdeņu un attīrīšanas sistēmas rekonstrukciju Kandavas pagastā, pie dzīvojamās mājas «Jauda-1», projekta pieteikumu izstrādājusi un Latvijas Vides aizsardzības fondā iesniegusi Kandavas dome, jo kā apstiprināja Komunālā dienesta speciālists Edgars Makovskis, šis objekts ir vieta, kur rekonstrukcija tik tiešām ir aktuāla un nepieciešama.

Turpmāk darbosies pašvaldības Vides aizsardzības komisija

Šī gada augustā tika pieņemti Ministru Kabineta noteikumi «Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes». Līdz šim iedzīvotājiem šos jautājumus nācās kārtot, vēršoties Ventspils Vides pārvaldē, bet turpmāk pilsētas un pagastu administratīvajā teritorijā kokus, kuru celma caurmērs ir virs 12 cm (izņemot augļu kokus un krūmus), īpašnieki varēs cirst tikai ar pašvaldības atļauju.

Dzinēju medību sezona ir atklāta

Oktobra pirmajā sestdienā mednieku kolektīvos atklāja dzinēju medību sezonu. Mežs ar sevī aptverošo augu un dzīvnieku valstību mums atklājas kā savdabīga pasaule – daudzveidīga un fascinējoša. Un medības tiek uzskatītas par neatņemamu šīs pasaules sastāvdaļu. Tiesa, šo procesu ne katrs ir gatavs izprast un pieņemt… Bet – grūti apjaust, kas notiktu, ja dzīvnieku skaits vispār netiktu regulēts. Daļēji par to neapšaubāmi rūpējas pati daba, bet ar to vien nav gana, tāpēc zināma atbildība par to jāuzņemas arī medniekiem. Lai iepazītu un izprastu medību norisi un medniekus, uz sarunu aicinājām Kandavas mednieku biedrības «Mežrags» vadītāju Viesturu Valdi Dreimani.

Uguns noposta Kaļķukrogu Zemītē (papildināts)

Naktī no 8. uz 9. oktobri ugunsgrēks plosījās Zemītes pagasta «Kaļķukrogā 1» jeb Zemītes vecajā skolā, pašvaldībai piederošā ēkā. Pēc policijas sniegtajām ziņām, 4.10 tika saņemts izsaukums, un drīz vien pirmās glābšanas brigādes jau bija notikuma vietā. Ugunsgrēka postošajām liesmām tika pakļauti pieci dzīvokļi. Bez pajumtes palikuši 13 cilvēki.

Kopīgi mūža Zelta slieksnim pārkāpuši

Piecdesmit gadi – nopietns skaitlis, ievērojams laika posms – tā ir puse gadsimta! Par patiesi laimīgu šo laiku uzskata tie laulāto pāri, kuri kopdzīvē kopā saticībā pavadījuši pusgadsimtu un nu pārkāpuši skaisto Zelta kāzu slieksni. Šogad novadā šo priecīgo brīdi sagaidījuši septiņi laulāto pāri. Apsveicam un vēlam veselību un savstarpēju sapratni šiem cienījamajiem pāriem arī turpmāk!

«Mēs par sāta sajūtu organismā»

Ar šādu saukli Pasaules pārtikas dienu (16. oktobrī) jau otro gadu atzīmē Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ). Jāpiebilst, ka LSKJ ir Latvijas Sarkanā Krusta struktūrvienība, kas darbojas ar mērķi – uzlabot pasaules visneaizsargātāko iedzīvotāju dzīves apstākļus, nešķirojot tos nedz pēc tautības, rases, reliģiskiem vai politiskiem uzskatiem, nedz arī pēc to šķiriskās piederības, un nodrošināt visiem vienlīdzīgas iespējas saņemt primāro izdzīvošanas nepieciešamību – pārtiku. Latvijā pašreiz darbojas 18 LSKJ nodaļas.

Kā mācību gads iesācies Kandavas tehnikumā

Mācību laikā Kandavu varam droši dēvēt par jauniešu pilsētu, jo šeit ir trīs lielas mācību iestādes – divas vidusskolas un lauksaimniecības tehnikums. Šoreiz nolēmām doties uz Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumu (VKLT) un noskaidrot, kā šis mācību gads iesācies tā kolektīva,.

Bērni tevi mīl, Skolotāj! /FOTOREPORTĀŽA/

Tikai ikdienas steigā dažkārt to grūtāk pamanīt. Skola ir bērna otrās mājas, kur mācību laikā tiek pavadīta lielākā dienas daļa un tieši skolotājs tad ir tuvākais patvērums bērna sāpošai sirsniņai neziņai un raizēm. Kandavas novadā ir daudz, daudz izcilu skolotāju, kuri mīl savu darbu skolu un skolēnus.

Alfa kurss – iespēju izzināt dzīves jēgu

Kandavas evaņģēliski luteriskā draudze organizē Alfa kursu, kurā ietverta vienkāršota vispārizglītojoša kristīgā informācija, kas dod iespēju izzināt dzīves jēgu, Bībeli un Jēzus nozīmi mūsdienās. Alfa kurss ir radies Anglijā, un šobrīd to izmanto vairāk nekā 160 pasaules valstīs un atbalsta visas galvenās kristīgās konfesijas. Alfa kurss sastāv no 15 40 minūšu garām lekcijām, kurām seko kopīgas pārrunas un diskusijas.

Kandavas komunālo uzņēmumu vadīs Dina Beķere

Atgādinām, ka iepriekšējā šī amata pretendentu konkursā izraudzītais kandidāts – Drengers – darbu uzteica, tādēļ nācās izsludināt atkārtotu šī amata pretendentu konkursu. Kā informēja domes izpilddirektore Sandra Bērziņa, konkursā pavisam pieteicās astoņi pretendenti, no tiem viens – atkārtoti. Izvērtējot pieteikumus, komisija kā atbilstošāko šim amatam izvirzīja Dinu Beķeri. Domes sēdē ar deputātu balsu vairākumu D. Beķere arī tika apstiprināta par jauno SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» valdes priekšsēdētāju. Viņa darbu šajā atbildīgajā un nebūt ne vieglajā amatā uzsāka vakar, 1. oktobrī.