Kā mācību gads iesācies Kandavas tehnikumā

Mācību laikā Kandavu varam droši dēvēt par jauniešu pilsētu, jo šeit ir trīs lielas mācību iestādes – divas vidusskolas un lauksaimniecības tehnikums. Šoreiz nolēmām doties uz Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumu (VKLT) un noskaidrot, kā šis mācību gads iesācies tā kolektīva,.

Mācību laikā Kandavu varam droši dēvēt par jauniešu pilsētu, jo šeit ir trīs lielas mācību iestādes – divas vidusskolas un lauksaimniecības tehnikums. Šoreiz nolēmām doties uz Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumu (VKLT) un noskaidrot, kā šis mācību gads iesācies tā kolektīva,.

Ir pēcpusdiena, un tehnikuma audzkēņi iznāk no mācību korpusa, lai dotos uz kopmītnēm. Cits vēl kavējas krustcelēs, lai sagaidītu draugu un dotos uz pilsētu, bet citam vēl jāpagūst uz praktisko apmācību. Tehnikuma mācību korpusā mūs sagaida VKLT direktora vietnieks mācību darbā Rūdolfs Vizulis (šobrīd aizstāj arī atvaļinājumā esošo direktoru Ivaru Lasi), nodaļu vadītāja Zigrīda Andriksone un Latvijas Lauksaimniecības universitātes galvenā speciāliste Māra Žilvinska.

Mācās 615 audzēkņu

Rūdolfs Vizulis, uzsākot sarunu, palepojas, ka šogad, jau otro gadu pēc kārtas, ir nokomplektēti divi mehāniķu kursi. Šo mācību gadu 1. septembrī kopumā uzsāka 615 audzēkņu (pagājušajā gadā 584). Izglītības iespējas ir plašas. Tehnikums piedāvā izglītoties 6 specialitātēs: «Lauksaimniecības tehnika»; «Autotransports»; «Enerģētika»; «Viesnīcu serviss»; «Ēdināšanas serviss» un «Lauku tūrisma pakalpojumi». Vispieprasītākās specialitātes šobrīd ir «Lauksaimniecības tehnika» un «Mehāniķi». Šogad autotransporta speciālistu grupā tika saņemti 74 iesniegumi. Tā ka autotransports un mehānika ir radniecīgas specialitātes, audzēkņiem, atbilstoši sekmju līmenim, piedāvāja iespēju izvēlēties.

R. Vizulis:

– Tā kā specialitāte «Lauku īpašumu apsaimniekošana» ne tikai mūsu reģionā, bet visā Latvijā ir maz pieprasīta, šo kursu jau 2. gadu nokomplektēt mums nav izdevies, bet tā vietā dota iespēja sagatavot paralēlkursu mehāniķiem. Vēl gribu pieminēt gadu gaitā vēroto patiesību, ka ēdināšanas serviss ir specialitāte, kuru par meiteņu specialitāti vairs nenosaukt, jo vismaz katru trešo gadu kursa absolventu rindās vērojams zēnu pārsvars. Un tā tas ir arī šopavasar. Un pasniedzēju sirdi priecē ik ziņa, ka mūsu puiši ir kļuvuši prasmīgi sava amata meistari, piemēram, Raimonds Zommers, Uldis Kreps un citi. Tehniskajās specialitātēs meitenes šobrīd neizglītojas, bet pirms gada ar labiem panākumiem viena meitene apguva un pabeidza tehnikumu mehānikas specialitātē. Tas tikai priecē.

Tehnikums – valsts īpašums

– Priecē atbalsts, kuru saņemam no Zemkopības ministrijas (ZM). Lauksaimniecības tehnikas specialitātes sekmīgajiem audzēkņiem

papildus stipendijai valsts piešķir subsīdijas: katru mēnesi 1. un 2. kursa audzēkņiem – 35 latus, bet 3. un 4. kursa audzēkņiem – 45 latus. Savukārt, ja kvalifikācijas prakse tiek veikta sertificētā saimniecībā, tad 4. kursa audzēkņi saņem 45 latus. Jāatzīst, ka finansiālais atbalsts viennozīmīgi ir labs stimuls audzēkņu centībai. Lai pretendētu uz šo valsts finansējumu, jāievēro vairāki kritēriji: noteikts sekmju līmenis (ne zemākas par 4 ballēm); nedrīkst būt neattaisnoti lekciju kavējumi un uzvedības pārkāpumi.

Valsts noteikto minimālo stipendiju 7 latu apmērā saņem katrs tehnikuma audzēknis. Turklāt par labām sekmēm iespējams saņemt pamatstipendiju no 20 līdz 35 latiem, bet par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti vēl arī vienreizējās stipendijas. Viss atkarīgs no katra paša centības un sekmēm. Šogad valstī atbalsta inženierzinātnes, un nākošgad iecerēts papildus atbalstīt arī autotransporta un enerģētikas specialitāti.

Lai vecinātu lauksaimniecības attīstību un audzēkņu izglītošanas iespējas šajā jomā, Zemkopības ministrija palīdz ar modernu lauksaimniecības tehnikas nodrošinājumu. Tūlīt, tūlīt saņemsim jaunu traktoru. Un tas ir liels jaunieguvums tehnisko specialitāšu apguvē, kas saista un ieinteresē topošos speciālistus.

Vēl patīkama ziņa – skolotājiem pie pamatslodzes pieliktas divas stundas nedēļā atsevišķi par stundu sagatavošanu.

Un vēl – beidzot viss nokārtojies, un tehnikums ir kļuvis par stabilu valsts īpašumu. Taču tehnikuma salīdzinoši plašās teritorijas apsaimniekošana raizes nesagādā. Stadions kompleksā ar pārējiem piedāvājumiem (ēdināšanu, atpūtas iespējām) dod ienākumus, kas tālāk nonāk kopējā mācību kompleksa apsaimniekošanā un uzturēšanā.

Skumdina, ka šogad valstī vēl netiek atvērti Eiropas struktūrvienību fondi: ESF (Eiropas Sociālais fonds) un ERAF (Eiropas rekonstrukcijas attīstības fonds). Tādējādi ieilgst un netiek apgūts šo fondu piedāvātais finansējums.

Universitātes filiāle ir novērtāta

To savā stāstījumā apliecina arī LLU speciāliste Māra Žilvinska:

– Iespēja mācīties savā dzīvesvietā nevienam nav mazsvarīga. Tāpēc to, ka pie mums ir izveidota Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) filiāle, atzinīgi novērtē gan kandavnieki, gan citi Kurzemes reģionā dzīvojošie dažāda vecuma studenti, kas nolēmuši iegūt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Mācības notiek piektdienās un sestdienās deivas reizes mēnesī jeb ik pārnedēļas. Tas audzēkņiem dod lielisku iespēju apvienot studijas ar darbu. Ja nepieciešams, attālāk dzīvojošie šajās dienās var izmantot dienesta viesnīcu un bibliotēku. Studentus izglīto gan pasniedzēji no LLU, gan no mūsu pašu tehnikuma.

Studentiem šobrīd piedāvājam izglītoties divās specialitātēs: «Viesnīcu pakalpojumi» un «Ēdināšanas pakalpojumi». Studijas ilgst divarpus gadus, un apmācība ir par maksu. Mācību kurss, tāpat kā citviet, – no septembra līdz maijam un ir sadalīts divos semestros.

Šajā mācību gadā viesnīcu servisa specialitātē mācās 17, bet ēdināšanas specialitātē – 14 studentu.

Studenti par iespēju mācīties Kandavā ir gandarīti, un daži no viņiem jau izteikuši vēlmi turpināt studijas LLU bakalaura grāda iegūšanai.

Iespēja izglītoties neklātienē

Neklātienes apmācību nodaļas vadītāja Zigrīda Andriksone informē, ka tieši šobrīd un visu nākošo nedēļu (līdz 10. oktobrim) notiek pretendentu uzņemšana tehnikuma neklātienes nodaļā. Šī ir lieliska iespēja apgūt lauksaimniecības izglītību neklātienē. Pabeidzot otro kursu, audzēkņi iegūst kvalifikāciju – lauksaimniecības tehnikas mehāniķis.

Neklātienes nodaļa Kandavas tehnikumā komplektējas jau otro mācību gadu, pierādot, ka izglītošanās neklātienē ir nepieciešama un pieprasīta, jo to vienkārši dzīve piespiež. Pirmkārt, profesionālās kvalifikācijas 3. līmenis lauksaimniekiem nepieciešams, piesaistot ES līdzfinansējumu kādā no izraudzītajiem projektiem. Neklātienes apmācības sākas oktobrī un ilgst līdz maijam. Mācības notiek piektdienās un sestdienās divas reizes mēnesī. Pagājušajā gadā neklātienē mācījās 18 audzēkņi no Kurzemes reģionā, tostarp arī četras sievietes. Visi pavasarī veiksmīgi nokārtoja nepieciešamos pārbaudījumus, un bija apmierināti. Viegli, protams, tas nav, bet nav arī neiespējami! Pašreiz vēlmi iegūt lauksaimniecības izglītību neklātienē jau izteikuši deviņi interesenti, bet pārējie vēl var pagūt!

Galvenie priekšnoteikumi – nebaidīties un uzdrīkstēties! Izglītībai dažkārt ir liela nozīme daudzās un izšķirošās dzīves situācijās. Lai šī apziņa paliek kā nezūdoša vērtība visiem, visiem tiem audzēkņiem, kuri mācās klātienē, neklātienē vai iegūst pamatprofesiju, bet visus pārējos lai iedrošina uzskats – mācīties nekad nav par vēlu!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *