Pastāvīgo komiteju sēdes

 16. Mai, 2024  08:30

  1. maijā – komiteju diena: 8.30 – Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde; 10.30 – Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde; 13.00 – Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejas sēde; 15.00 – Vides un komunālo jautājumu komitejas sēde; 17.00 – Izstādes «Izjumas varoņi» Tukuma bibliotēkā.