Pieņem galīgos lēmumus

Aprīļa domes sēdē izskatīja 39 darba kārtības jautājumus.

Aprīļa domes sēdē izskatīja 39 darba kārtības jautājumus.

Par apkures nodrošināšanu mājās Smārdes ielā 1 un 2C

Jau rakstījām, ka mājām Smārdes ielā 1 un 2c, ko dome savulaik pārņēma no «Latvenergo», pagājušā gada decembrī tika uzteikta apkure 2008./2009. gada sezonā. 3. aprīlī notika iedzīvotāju sapulce, kurā tika uzklausīti pašvaldības un apsaimniekotāja – SIA «Tukuma nami» – piedāvātie apkures varianti: izveidot gāzes apkuri, kurināt ar granulām vai arī nomāt līdzšinējo katlu māju. Ar balsu vairākumu iedzīvotāji (dzīvokļu īpašnieki) sapulcē pieņēma lēmumu piekrist autonomās gāzes apkures ierīkošanai (apkures izmaksas – vidēji Ls 1,03 par m²), kam dome paredzētu finansējumu katlu iegādei ap Ls 26 000. Tiesa, jau sapulcē tika pieteikts, ka galīgo lēmumu par finansējumu pieņems domes deputāti.

Finanšu komitejas sēdē 15. aprīlī, izskatot šo jautājumu, deputāti atzina, – tā kā dzīvokļi ir privatizēti (Smārdes ielā visi 18 dzīvokļi privatizēti, bet Smārdes ielā 2c – septiņi dzīvokļi privatizēti, pieci – pašvaldības), pašvaldība var ieguldīt naudu un nopirkt gāzes katlus, bet daļa summas par to iedzīvotājiem būtu jāatmaksā, citādi var gadīties, ka arī privātmāju iedzīvotāji sāk pieprasīt, lai viņu īpašumos ierīkotu apkuri. Domes priekšsēdētājs Juris Šulcs atzina, ka, pārņemot ēkas, nekādas informācijas par to, ka apkure varētu tikt pārtraukt, nebija. No otras puses – privatizējot dzīvokļus, iedzīvotājiem apkure bija, tāpēc pašvaldība nevar atstāt iedzīvotājus likteņa varā. Uz deputātu jautājumu, vai nav citas iespējas nodrošināt apkuri, dzīvokļu nodaļas vadītāja Ilze Gaile skaidroja, ka iedzīvotājiem visi varianti un iespējas tika izstāstītas. Piemēram, ja viņi izvēlētos saņemt siltumu no vecās katlu mājas, vispirms būtu jāiegulda nauda tīklu sakārtošanā, jāalgo kurinātāji, jāpērk kurināmais, jāīrē laukums tā novietošanai utt.

Domes sēdē 24. aprīlī deputāti nolēma atbalstīt dzīvojamo māju Smārdes ielā 1 un Smārdes ielā 2C dzīvokļu īrnieku un dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par lokālas gāzes katlu mājas izbūvi un lūgt no pašvaldības budžeta rezerves fonda iedalīt Ls 26 000. Komunālajai un juridiskajai nodaļai uzdots sagatavot iepirkuma procedūru lokālās gāzes katlu mājas izbūvei. Deputāti arī noteica, ka abu ēku īpašniekiem 10 gadu laikā pašvaldībai jāatmaksā 50% no pašvaldības iepirkuma summas par lokālās gāzes katlu mājas izbūvi.

Piešķir naudu siltummezglu vadības sistēmas ierīkošanai

Jau komunālo jautājumu komitejas sēdē 9. aprīlī deputāti izskatīja SIA «Jauntukums» iesniegumu, kurā daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs lūdza piešķirt Ls 29 923 siltummezglu vadības sistēmas ierīkošanai un skaitītāju nomaiņai. Kā sēdē atzina SIA «Jauntukums» izpilddirektore Ludmila Kenidra, noskaidrots, ka šāda sistēma ļaus strādāt ekonomiskāk. Viņa atzina, ka siltuma sistēmā nepieciešami kapitālieguldījumi – būtu jānomaina siltuma skaitītāji, šāds skaitītājs jānomaina arī SIA «Komforts» katlu mājā, jo tas ir ļoti vēsturisks. Deputāti atzina, ka siltumskaitītājam katlu mājā, tāpat kā citām iekārtām, jāveic pārbaude noteiktā laikā, un par to ir atbildīgs siltuma ražošanas uzņēmums.

Kas attiecas uz siltummezglu vadības sistēmu, pēc ilgām diskusijām deputāti nolēma – lai redzētu, vai šāda vadības sistēma darbojas, tā vispirms ierīkojama vienā mājā, bet pirms tam apsaimniekotājam jāorganizē cenu aptauja. Šim mērķim SIA «Jauntukums» var izmantot līdzekļus, kas iegūti no siltumtrases ekspluatācijai paredzētās naudas. Šādu lēmumu deputāti atbalstīja arī domes sēdē 24. aprīlī.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.