Lemj par papildu finansējumu «Pasaciņai»

12. janvārī notika Tukuma novada domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti seši darba kārtības jautājumi. To skaitā arī lēma par papildu finansējumu bērnudārzam «Pasaciņa».

Deputāti apstiprināja Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» ēkas pārbūvei nepieciešamo papildus finansējumu 2794,13 eiro, kas tiks segts no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kā norādīts domes lēmuma projektam pievienotajā aktā, nepieciešamo darbu vidū ir darbi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti, bet atklājušies demontāžas laikā, piemēram, esot jāsakārto vairākkārt remontēta betona pamatne, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī – papildus atklājies, ka zem flīzēm, kuras nav paredzēts mainīt, atrodas vēl viena flīžu kārta, kas vairākās vietās ir atdalījusies no pamatnes.

Jāpiebilst, ka šī bija jau ceturtā reize, kad uzņēmējs lūdza domei palielināt būvdarbu līguma summu. 2019. gada 11. aprīlī dome bija saņēmusi SIA «Telms» valdes locekles Ilzes Nikolājevas iesniegumu ar lūgumu palielināt līguma summu par 109 024,07 eiro, 2019. gada 25. jūlijā tika saņemts otrais iesniegums par līguma summas palielinājumu par 79 797,24 eiro, bet 2020. gada 22. janvārī – trešais SIA «Telms» iesniegums par līguma summas palielinājumu par 34 878,35 eiro, līdz ar to, pieskaitot arī ceturto papildus prasīto summu (2827,50 eiro), kopējā līguma summa ir sasniegusi 1 776 113,08 eiro.

Vai nezaudēs Eiropas naudu?

Jāpiebilst, ka otrdien, 12. maijā, bijām saņēmuši lasītāja jautājumu par «Pasaciņai» piešķirto Eiropas Savienības finansējumu – zvanītājs teicās saņēmis neoficiālu informāciju, ka tā saņemšana esot apdraudēta? Tukuma novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Dace Zvagule skaidroja, ka Eiropas Savienības finansējums nav apdraudēts: “Darbi «Pasaciņas» pamatēkas rekonstrukcijā ir jāpabeidz līdz 17. jūlijam, un vēl 20 dienas būs laiks gala maksājumu veikšanai. Turklāt 20. aprīlī paveikto darbu apjoms bija sasniedzis 75%, bet šajā laikā tie ir pavirzījušies uz priekšu un atsevišķi posmi ir nodoti ekspluatācijā un ir veikta inventarizācija.” Vaicāta, kā pamatēkas darbu pabeigšanu ietekmēs apstrīdētais 2. kārtas būvdarbu projekts (SIA «Amatnieks» konkursu apstrīdēja 30. aprīlī. – Red.), D. Zvagule skaidroja, ka jautājuma izskatīšanas datums vēl nav noteikts, bet visdrīzāk, viņasprāt, šie darbi pamatēkas pabeigšanu un līdz ar to arī tas ES naudas apgūšanu neietekmēs. Vaicāta, vai pamatēku varēs nodot ekspluatācijā bez kanalizācijas pievada, par kuru runāts domes sēdē, D. Zvagule skaidroja: ”Ir plānots, ka līdz noteiktajam termiņam tiks paveikti visi tie darbi, kas nepieciešami pamatēkas nodošanai, un arī kanalizācijas nodrošināšana ir tajā iekļauta.”

Komentāri

  1. četras reizes prasīt papildus līdzekļus, tak jābūt soda sankcijām par šādiem gājieniem! summas lielas varbūt kāds cits pretendents, ja šie darbi būtu iekļauti , iedotu lētāku cenu, kā rezultātā sanāktu mazāka arī kopējā konkursa summa – ļoti negodīgi!!! Labi – bērnudārza dēļ var uz k.ko pievērt acis lai mazie ātrāk tiek uz dārziņu, bet liekas, ka Telms to arī izmanto – četras reizes – JŪS NOPIETNI?????

  2. Nezinu, bet kas tad nebija izdarīts, sākot plānot šo rekonstrukciju, ja izmaksas palielina nepārtraukti. Ko darīja projektētāji, domes projekta direktori, arhitekti, vai tiešām to neredzēja projekta izstrādes laikā. Saprotu, ka var rasties izmaiņas, bet ne jau vairāk kā divi simti tūkstoši, tas jau nav nopietni, tas ir darbs bez jebkādas atbildības, kam šos tūkstošus atņems, lai segtu šo palielinājumu.

  3. Cik liels prieks ka “lētākais” izrādās dārgākais. Tā vien liekas ka bija jālauž līgums un jārīko jauns konkurs jo nav godīgi pret pārējiem pretendentiem, kas viss ticamāk būtu bijuši lētāki un iestrādājuši tos materiālus , kas ir norādīti projektā nevis “analogs” .

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.