Projekti

Lemj un diskutē par sociāliem jautājumiem

Pagājušajā nedēļā novada deputāti pulcējās uz pastāvīgo komiteju sēdēm, tostarp komiteju, kurā spriež par sociālajiem un veselības jautājumiem. Jau vēstīts, ka tās ietvaros pagasta pārvalžu vadītāji prezentēja savu redzējumu par to, kā būtu pārskatāms saraksts ar pašvaldības īpašumā esošajiem mitekļiem. Viņu viedokļi tika ņemti vērā, taču gala lēmums, protams, būs pieņemts domes sēdē, kas notiks pēcsvētku nedēļā, 29. jūnijā.

Pēta un apgūst vidi saudzējošās tehnoloģijas dārzkopībā

Latvijas Dārzkopības institūts kopumā šajā gada realizē teju 30 zinātniskos projektus, kurus apmaksā gan Eiropas Savienība, gan arī vietējais finansējums. ”Novērojams, ka projektos palielinās viedo tehnoloģiju risinājumi. Tāpēc jo sevišķi svarīgi ir sekot jaunumiem līdz, jo, kas pirmie šīs tehnoloģijas apgūs, tie arī ātrāk spēs gūt nepieciešamos rezultātus,” tā pagājušās nedēļas Lauku dienās Dārzkopības institūta Pūres Pētījumu centrā «Tauriņos» sabraukušajiem dārzkopjiem teica pētniece Līga Lepse. Viņa uzsvēra, ka liela nozīme tiek piešķita arī vidi saudzējošām tehnoloģijām. Jau pirms zaļās politikas izziņošanas visi pētījumi gan augļkopībā, gan dārzeņkopībā bija virzīti uz vidi saudzējošām tehnoloģijām. Šobrīd tas ir saslēdzies kopā ar Eiropas Savienības politiku.

Rindas vietā… 30 tukšu vietu?!

Kad aizvadītajā otrdienā, 22. augustā, kopā ar Izglītības pārvalde speciālistēm devāmies apskatīt, kā novada bērnudārzi ir sagatavojušies jaunajam mācību gadam, uzzinājām negaidītu vēsti – Tukuma bērnudārzos ir vairāki desmiti brīvu vietu. Šāda informācija Finanšu komitejas sēdē 24. augustā tika sniegta arī pašvaldības deputātiem, un šis fakts izraisīja daudz jautājumu.