Projekti

«Luste» dejo un turpina tradīcijas

27. maijā kultūras namā Tukuma mākslas skolas deju kolektīvs «Luste» skatītāju pilnā zālē svinēja savas 48 sezonas noslēgumu, un vienlaikus ar savu varēšanu godināja ilggadīgo deju kolektīva vadītāju, «Lustes» izveidotāju un bijušo bērnu deju kolektīvu virsvadītāju Silvu Liepu jubilejā. Koncertā piedalījās ar draugu kolektīvs «Žirginelis» no Lietuvas, ar ko sadarbība aizsākusies pirms 27 gadiem un turpinās joprojām – maija sākumā «Luste» dejojusi koncertā Lietuvā.

Vai lielie būvdarbi Annas ielā attaisnos cerēto?! 

“Mums nav nekā no tā, ko solīja, kad šo projektu iesāka,” tā 25. maijā, kopā ar Annas ielas pārbūvē iesaistītajiem izstaigājot šo ielu, atzina šīs ielas iedzīvotājs Raitis Cīrulis, piebilstot – tā kā ielas līmenis asfaltējot tiks pacelts, viņa mājai, kas atrodas Annas ielas sākumā un kurai ir koka fasāde, visi ūdeņi nu plūdīs iekšā: “Un tad man ir jautājums – cik ilgi kalpos koka apdare, ja viss ūdens tecēs tai virsū?! Mēs gadiem ilgi esam cīnījušies ar lietus ūdeņiem un bijām ļoti sacerējušies, redzot, ka pašvaldība beidzot šo problēmu risina. Bet tagad var iznākt, ka no tās ieguldītajiem daudzajiem tūkstošiem patiesībā nebūs jēgas.”    

Vai dome gatava piekāpties karjeru izstrādātājiem?

Grūti izbraucami ceļi, aizsegtas ceļazīmes, ūdens trūkums, desmitiem hektāru plaša “mēness” ainava, – tās ir tikai dažas no karjeru izstrādātāju radītajām blaknēm, ar kurām saskārušies tie novada iedzīvotāji, kas dzīvo blakus vai netālu no karjera. Pirms desmit gadiem un pēc ilgām diskusijām Tukuma novada pašvaldība pieprasīja no karjeru izstrādātājiem nodrošinājumu derīgo izrakteņu vietas sakārtošanai nākotnē. Tomēr nu maija komiteju un arī domes sēdē tika rosināts no šāda uzkrājuma veidošanas atteikties – pašvaldības administrācija ieteica svītrot šo prasību no Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kas ir Tukuma novada teritorijas plānojuma sastāvdaļa. Lielākās diskusijas par šo jautājumu raisījās Vides un komunālo jautājumu komitejas sēdē 11. maijā, bet galīgo lēmumu pieņēma domes sēdē vakar, 25. maijā.

Tūristu ceļi un neceļi Jaunpils pusē

Pašiem ceļotājiem lielākoties tas ir diezgan nebūtiski, kur sākas vai beidzas novadi, vēl mazāk – kur novilktas pagastu robežas. Svarīgāk – kur pabūt, ko piedzīvot, nobaudīt un izbaudīt. Tomēr tūrisma uzņēmējiem bieži vien der zināt, ar ko tad tuvējie kaimiņi īsti nodarbojas, ko piedāvā. Iespējams, – un nereti tā tiešām arī gadās – savstarpēji iepazīstoties, tiek uzsākts ceļš ilgstošas un produktīvas sadarbības virzienā. Tādēļ ik pa brīdim un dažādās formās tiek rīkotas īpašas tikšanās tūrismā strādājošiem, kas šo iepazīšanās procesu ievērojami atvieglo. Jau vēstījām, ka pēc ilgāka pārtraukuma Jaunpils Amatu mājā tikās Jaunpils, Viesatu un kaimiņu pagasta uzņēmēji. Pastāstīja, kā pandēmijas laiks pārdzīvots, kas jauns vai tieši pretēji – arvien pa vecam, un dalījās ar nākotnes plāniem.

Atlikt nedrīkst atbalstīt

Tieši tādas – gramatiski un arī faktiski – grūtas izvēlēs priekšā pagājušās nedēļas sēdē bija Tukuma domas Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejas deputāti, kam kā pirmo darba kārtības jautājumu nācās lemts par vai pret atbalstu projektam «Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve».

Tūristu ceļi un neceļi Jaunpils pusē

Pašiem ceļotājiem lielākoties tas ir diezgan nebūtiski, kur sākas vai beidzas novadi, vēl mazāk – kur pagastu robežas novilktas. Svarīgāk – kur pabūt, ko piedzīvot, nobaudīt un izbaudīt. Tomēr tūrisma uzņēmējiem bieži vien der zināt, ar ko tad tuvējie kaimiņi īsti nodarbojas, ko piedāvā. Iespējams, – un nereti tā tiešām arī gadās – savstarpēji iepazīstoties, tiek uzsākts ceļš ilgstošas un produktīvas sadarbības virzienā. Tādēļ ik pa brīdim un dažādās formās tiek rīkotas īpašas tikšanās tūrismā strādājošiem, kas šo iepazīšanās procesu ievērojami atvieglo.

Medus tirgū – stagnācija, ES atbalsts – netaisns

Biškopju vidū sadzirdama neapmierinātība ar to, ka jaunais Eiropas Savienības (ES) atbalsta veids ir pārāk sarežģīts, tāpēc arī nereti nepieejams. Arī medus tirgū, tāpat kā piena tirgū, jūtama stagnācija. Par šiem un arī citiem ar biškopību saistītiem jautājumiem uz sarunu lūdzām politiķi un Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētāju Armandu Krauzi.

Tukuma novada domes sēdē

Jau vēstījām, ka pēdējā novada domes sēdē, ka notika 27. aprīlī, notika itin plaša atskaitīšanās. Proti, par pērnā gada rezultātiem klātesošajiem plašāk stāstīja pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvji. Un, ja, piemēram, komunālajā jomā strādājošajiem uzņēmumiem tas nav bijis finansiāli vēlīgs, kas galvenokārt energoresursu cenu kāpuma nopelns, tad kultūras-tūrisma kapitālsabiedrībām veicies labāk. 

Visi dziedās Dziesmu svētkos…

Aprīļa pēdējā svētdienā Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijas aktu zāles logi bija plaši atvērti, lai ļautu kora dziesmai skanēt pilsētā un pāri tai. Tieši tik skanīgu, spēcīgu un emocionāli bagātu izpildījumu no XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koru lielkoncerta «Tīrums. Dziesmas ceļš» un svētku noslēguma koncerta «Kopā augšup» repertuāra pārbaudes skates dalībniekiem sagaidīja žūrija.