Pašvaldība saglabā līdzfinansējumu

Kur paliek mūsu nauda

Finanšu komitejas un domes sēdē

Pašvaldība saglabā līdzfinansējumu

Par to, kādu līdzfinansējumu paredzēt bērnu un skolēnu ēdināšanai pašvaldības izglītības iestādē, deputāti runāja gan Finanšu komitejas sēdē 24. augustā, gan domes sēdē 31. augustā.

Vērtē izmaksu statistisko pieaugumu

Kā Finanšu komitejas sēdē skaidroja Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa, katru gadu augustā pašvaldība lemj par to līdzfinansējumu, kādu tā piešķirs bērnu ēdināšanai jaunajā mācību gadā. “Lielākajā daļā izglītības iestāžu bērniem ēdināšanu nodrošina komersanti, kopskaitā pieci, to vidū SIA «IRG» un SIA «Saltums Kandavā», kas vēlas maksu paaugstināt, bet piecās iestādēs – Engures vidusskolā un bērnudārzā «Spārīte», Džūkstes pamatskolā, Smārdes pamatskolā un Lapmežciema pamatskolā – ēdināšanu nodrošina pašvaldība, un tur ēdināšanas maksa nemainās.

D. Strazdiņa skaidroja, ka no SIA «IRG» saņemts iesniegums ar aicinājumu palielināt ēdināšanas izmaksas par 23,9%. Taču līgums ar uzņēmumu paredz, ka izmaksu pieauguma gadījumā vienreiz gadā ēdināšanas maksu var pārskatīt, vadoties no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) oficiālā ziņojuma par patēriņa cenu vidējām izmaiņām 12 mēnešos, salīdzinot to ar iepriekšējo periodu. Un CSP ir norādījusi, ka izmaksu pieaugums ēdnīcu pakalpojumos ir 16,8%. ”Mēs sazinājāmies ar komersantiem un informējām par līguma nosacījumiem. Maksas pieaugums skar arī Milzkalnes sākumskolas audzēkņus, kurus ēdina SIA «Šlokenbekas muiža» – tur maksa dienā pieaug no 2,30 eiro uz 2,86, kas ir ap 20%, līdz ar to vairāk nekā pašvaldība ir noteikusi. Taču mums nav pieejams ar komersantu slēgtais līgums. Tiesa gan, iepriekšējā gadā maksa nav paaugstināta. Vēl komersants nodrošina ēdināšanu Jaunpils vidusskolā un sākumskolā, bet tur pieaugums ir mazāks – ap 10%, savukārt SIA «Aniva», kas ēdina bērnus pirmsskolas iestādē «Karlsons», ir informējusi par 14% izmaksu pieaugumu,“ skaidroja D. Strazdiņa.

Ēdināšanas maksa bērnudārzos un skolās

Kā tika skaidrots sēdē, ēdināšanas maksa dažādās pašvaldības iestādēs atšķiras, piemēram, pirmskolā tā ir no 4,02 eiro līdz 5,54 eiro dienā, bet skolās pusdienas maksā no 2,20 eiro līdz 2,76 eiro dienā.

Lemjot par atbalstu, deputāti noteica, ka bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem, kas apgūst pirmsskolas programmu (bērnudārzos un skolās ar šādu programmu), pašvaldība līdzfinansē 1,17 eiro dienā no ēdināšanas izmaksām, kas katrā iestādē ir atšķirīgas, savukārt piecus un sešus gadus veciem bērniem, kas apgūst obligāto izglītības programmu tā izmaksas sedz 100-procentīgi.

1.-4. klašu skolēniem daļu pusdienu maksas finansē valsts, un šogad tie ir 1,545 eiro dienā, bet atlikušo summu sedz pašvaldība, un arī šī summa katrā mācību iestādē ir atšķirīga. 5.-12. klases skolēniem pašvaldība līdzfinansē 50% no pusdienu izmaksām. Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, kuri slimo ar celiakiju vai ir aizbildnībā nodotie bērni, pašvaldība sedz 81% pusdienu maksas. Savukārt bērniem no mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas statuss, pašvaldība ēdināšanu apmaksā 100% apmērā.

Papildus vajag 41 500 eiro

Kā sēdē skaidroja D. Strazdiņa, lai saglabātu tagadējo atbalstu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, viņa vērsusies Finanšu nodaļā un vaicājusi, kādu ietekmi izmaksu pieaugums atstātu uz budžetu, un skaidrojums bijis, ka būtu nepieciešami papildu 41 500 eiro. Tas – līdz jaunajam gadam. Šī summa izrēķināta ar domu, ja ēd visi bērni, taču tā tomēr neesot – arī pērn līdzekļi plānoti tikai 70% apmērā. Pašvaldības vadītājs Gundars Važa apsvēra iespēju runāt ar ēdinātājiem par iespējamo cenu samazinājumu, taču deputāts Juris Šulcs tam iebilda, un vaicāja, vai pašvaldību ēdinātāji, kas šoreiz maksu nepaaugstina, ir savos izdevumos iekļāvuši izmaksu pieaugumu, kas saistīts, piemēram, arī ar atalgojumu? D. Strazdiņa skaidroja, ka viņa par šo jautājumu ir interesējusies un atbilde bijusi, ka… cenas netiks palielinātas. J. Šulcs secināja, ka tad sanāk tā, ka pašvaldību ēdinātājiem caur budžetu tiek samaksāts viss, ko tie prasa, bet uzņēmēju pašvaldība aicina maksu samazināt, kas nav korekti. D. Strazdiņa piebilda, ka jau tagad nācies ļoti lūgties uzņēmējus, lai tie nodrošina pakalpojumu mazajām skolām, tāpēc, ja pašvaldība nemaksās, var uzņēmējus pazaudēt…

Papildus finansējums būs

Kā domes sēdē, izskatot ēdināšanas jautājumu galīgajā variantā, skaidroja domes Finanšu nodaļas vadītāja Dace Rudēvica, četriem mēnešiem tiešām nepieciešami 41 500 eiro, bet gadam – 125 000 eiro: “Šī brīža naudas atlikums ēdināšanas izdevumiem līdz gada beigām ir 240 000 eiro. Labā ziņa ir tāda, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis, vērtējot astoņu mēnešu plānu, ir pārpildīts par 2%, un tas nozīmē, ka papildus budžetā tie būtu 560 000 eiro, taču arī pieprasījumi par finansējuma pieaugumu veļas kā sniega bumba no kalna un aug arvien lielāka… Tomēr septembra Finanšu komitejas sēdē, izdarot grozījumus budžetā, varētu lemt par papildu finansējuma piešķiršanu ēdināšanai.

Deputāti Juris Šulcs un Dace Lebeda aicināja analizēt situāciju ēdināšanā, jo gribētu balstīties uz datiem, nevis tikai piešķirt naudu. Tāpat abi izteicās, ka dzirdēts: daudz ēdiena tiek vienkārši izmests. Savukārt deputāts Mārtiņš Limanskis rosināja par šo jautājumu sākt lemt nevis jūlijā, kā tas ir tagad, bet maijā vai jūnijā, lai neradītu lieku ažiotāžu: ”Jo šodien ir 31. augusts, un ne ēdinātāji, ne vecāki zina – būs vai nebūs pašvaldības atbalsts?” tā I. Liepiņš. G. Važa skaidroja, ka ir jāvienojas ar ēdinātājiem par līgumu izmaiņām. Izpilddirektors Ivars Liepiņš aicināja diskusiju turpināt septembrī un pārrunāt nākamā gada nosacījumus: “Šajā situācijā tik vēlu par jauno maksu lemts tāpēc, lai šo cenu maksimāli pietuvinātu reālajām izmaksām, taču būtu pareizi lemt par to mēnesi ātrāk.”

Piešķir atbalstu Pūre 23 siltināšanas darbiem

Tukuma novada pašvaldība ir saņēmusi SIA «Komunālserviss TILDe» iesniegumu, kurā tā lūdz piešķirt līdzfinansējumu 22 000 eiro apmērā dzīvojamajai mājai Pūre 23. Šai mājai drīzumā tiks pabeigti siltināšanas darbi.

Kā sēdē skaidroja G. Važa, šis ir labais piemērs, kā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji ir spējuši vienoties, piesaistot finanšu institūcijas «Altum» līdzfinansējumu. Ir arī izpildīti visi nosacījumi, kas dzīvokļu īpašniekiem tiek izvirzīti šāda līdzfinansējuma saņemšanai.

Jāpiebilst, ka Pūre 23 tika siltināta ēkas fasāde, tāpat pagraba un bēniņu pārsegums, tika mainīts jumta segums, pārbūvēta apkures sistēma no viencauruļu uz divcauruļu sistēmu, kā arī nomainīti ūdensvada un kanalizācijas tīkli.

Agita Puķīte

 

 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju  “Kur paliek mūsu nauda?” saturu atbild SIA “Novadu Ziņas”. #SIF_MAF2023

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *