Projekti

Atlikt nedrīkst atbalstīt

Tieši tādas – gramatiski un arī faktiski – grūtas izvēlēs priekšā pagājušās nedēļas sēdē bija Tukuma domas Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejas deputāti, kam kā pirmo darba kārtības jautājumu nācās lemts par vai pret atbalstu projektam «Brīvības laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve».

Tūristu ceļi un neceļi Jaunpils pusē

Pašiem ceļotājiem lielākoties tas ir diezgan nebūtiski, kur sākas vai beidzas novadi, vēl mazāk – kur pagastu robežas novilktas. Svarīgāk – kur pabūt, ko piedzīvot, nobaudīt un izbaudīt. Tomēr tūrisma uzņēmējiem bieži vien der zināt, ar ko tad tuvējie kaimiņi īsti nodarbojas, ko piedāvā. Iespējams, – un nereti tā tiešām arī gadās – savstarpēji iepazīstoties, tiek uzsākts ceļš ilgstošas un produktīvas sadarbības virzienā. Tādēļ ik pa brīdim un dažādās formās tiek rīkotas īpašas tikšanās tūrismā strādājošiem, kas šo iepazīšanās procesu ievērojami atvieglo.

Medus tirgū – stagnācija, ES atbalsts – netaisns

Biškopju vidū sadzirdama neapmierinātība ar to, ka jaunais Eiropas Savienības (ES) atbalsta veids ir pārāk sarežģīts, tāpēc arī nereti nepieejams. Arī medus tirgū, tāpat kā piena tirgū, jūtama stagnācija. Par šiem un arī citiem ar biškopību saistītiem jautājumiem uz sarunu lūdzām politiķi un Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētāju Armandu Krauzi.

Tukuma novada domes sēdē

Jau vēstījām, ka pēdējā novada domes sēdē, ka notika 27. aprīlī, notika itin plaša atskaitīšanās. Proti, par pērnā gada rezultātiem klātesošajiem plašāk stāstīja pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvji. Un, ja, piemēram, komunālajā jomā strādājošajiem uzņēmumiem tas nav bijis finansiāli vēlīgs, kas galvenokārt energoresursu cenu kāpuma nopelns, tad kultūras-tūrisma kapitālsabiedrībām veicies labāk. 

Visi dziedās Dziesmu svētkos…

Aprīļa pēdējā svētdienā Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijas aktu zāles logi bija plaši atvērti, lai ļautu kora dziesmai skanēt pilsētā un pāri tai. Tieši tik skanīgu, spēcīgu un emocionāli bagātu izpildījumu no XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koru lielkoncerta «Tīrums. Dziesmas ceļš» un svētku noslēguma koncerta «Kopā augšup» repertuāra pārbaudes skates dalībniekiem sagaidīja žūrija.

Kad hobijs ir… lauksaimniecība

Ir patīkami sastapt puķu kolekcionārus. Mums labi zināmi ir arī tomātu šķirņu kolekcionāri, retu augu kolekcionāri. Taču kartupeļu šķirņu kolekcionāru Latvijā nudien nav daudz, ja, protams, neskaita zinātniski pētnieciskās iestādes, kas dažādiem mērķiem uztur dārzeņu un arī kartupeļu kolekcijas. Tomēr Talsu pusē dzīvo un strādā kāds gados jauns agronoms, kas vāc, uztur un attīsta kartupeļu kolekciju. Jāatzīst, ka tas ir gana sarežģīts un specifisks pasākums.

Par esošajiem un gaidāmajiem izdevumiem

Vakar, 23. martā, Tukuma novada domes deputāti daudz un gari sprieda. Lielākoties jau tādēļ, ka darba kārtībā jautājumi, kas vienā vai otrā veidā skar pašvaldības budžetu. Taču aizrunājās arī par mazliet netveramākiem tematiem, piemēram, par iedzīvotāju atkritumu šķirošanas paradumiem un pastarpināti – pat par muzikālo gaumi. Kopumā finanšu un attīstības sēdes darba kārtībā deputāti izcilāja 50 darba kārtības jautājumus un lēma, kuru tad tālāk virzīt apstiprināšanai domes sēdē 30. martā.

Pērn sociālo palīdzību saņēmušas 1670 ģimenes

Marts iet uz otru pusi, un deputāti gatavojas kārtējais domes sēdei, proti, komisijās un komitejās diskutē par jautājumiem, kurus darba kārtībā iekļaut, kuru vēl tomēr ne. Tā pagājušajā nedēļā vētīja jautājumus, kas aktuāli sociālajā un veselības jomā. Daži no tiem pēc būtības formāli, to skaitā, piemēram,  ikgadējās atskaites, taču tāpat arī bija pavisam konkrēti jautājumi, par kuriem gala lēmums jāpieņem domes sēdē 30. martā.