Kāpēc izber būvgružus un cērt kokus?

Šīs nedēļas sākumā pamanījām, ka Pārupes ielā aktīvi tiek cirsti un zāģēti koki. Blakus gaisa tilta asfaltētajam ceļam bija sakrauta pamatīga kaudze zaru, kurus, kā skaidroja izcirtumā sastaptie vīri, paredzēts šķeldot. Viņi stāstīja, ka tikai zāģējot zarus; kokus pirms tam zāģējuši citi. To, kas šajā vietā būs un kāpēc notiek tik aktīva darbība, viņi nezināja, varēja pastāstīt to pašu, kas tāpat redzams – zemes gabals prāvā teritorijā atbrīvots no krūmiem un kokiem.
Jāpiebilst, ka turpat netālu, uz Jelgavas ielas pusi, vairākās vietās izgāzti būvgruži. Lielajās kaudzēs bija arī asfalta gabali.

Šīs nedēļas sākumā pamanījām, ka Pārupes ielā aktīvi tiek cirsti un zāģēti koki. Blakus gaisa tilta asfaltētajam ceļam bija sakrauta pamatīga kaudze zaru, kurus, kā skaidroja izcirtumā sastaptie vīri, paredzēts šķeldot. Viņi stāstīja, ka tikai zāģējot zarus; kokus pirms tam zāģējuši citi. To, kas šajā vietā būs un kāpēc notiek tik aktīva darbība, viņi nezināja, varēja pastāstīt to pašu, kas tāpat redzams – zemes gabals prāvā teritorijā atbrīvots no krūmiem un kokiem.
Jāpiebilst, ka turpat netālu, uz Jelgavas ielas pusi, vairākās vietās izgāzti būvgruži. Lielajās kaudzēs bija arī asfalta gabali.

Tukuma domes īpašuma nodaļas vadītājs Viesturs Bērzājs skaidroja, ka Pārupes ielā 1 un Pārupes ielā 4 pieder privātīpašniekam. Pēc viņa rīcībā esošās informācijas nekāda būvniecība pagaidām tur vēl netiek plānota.
Pēc Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma šajā vietā paredzēta komercapbūve, turklāt netiek prasīts, lai pirms tam tiktu izstrādāts detālplānojums.
Interesējoties, vai koku ciršana tikusi saskaņota, sarunā ar domes ainavu arhitekti Maiju Fogeli noskaidrojām – 27. februārī vides un pieminekļu aizsardzības komisija izskatījusi SIA «JIMI projekts» valdes priekšsēdētāja Toma Čežes iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt uzņēmumam piederošo nekustamo īpašumu Pārupes ielā 1 un Pārupes ielā 4. Vieta tikusi apsekota, un sakopšana atļauta – ļauts izcirst krūmus. Lai arī uzņēmums izteicis vēlmi retināt kokus, tas nav ļauts, jo nebija zināms teritorijas izmantošanas veids, kā arī tas, vai zāģēšana vispār nepieciešama. Tāpēc panākta vienošanās jautājumu skatīt atkārtoti. Kad tas notiks, nav zināms. Vaicāta, vai bija paredzēts nozāģēt arī ābeles un vai komisija to atļāvusi, M. Fogele atzina, ka augļu koku ciršanai koku komisijas saskaņojums nav nepieciešams.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.