Avots: visittukums.lv

Arī Saeima atbalsta grozījumus likumā un Tukuma Raiņa ģimnāzijai paveras iespēja pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu

4. februārī Saeimas deputāti vienbalsīgi atbalstīja grozījumus Vispārējās izglītības likumā, ar kuriem Tukuma Raiņa ģimnāzijai tiek dota iespēja sākt procesu, lai kļūtu par valsts ģimnāziju.

Kā atzina Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore Sigita Kūla, iesniegums Izglītības un zinātnes ministrijai jau ir sagatavots, tas ir izskatīts Tukuma novada Izglītības pārvaldē un Tukuma novada domē, un tiklīdz grozījumi tiks publicēti, tas tiks iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijā.

S. Kūla atzina, ka ļoti liela nozīme šajā procesā bijusi Skolas padomei un vecākiem, kas līdzdarbojoties uzņēmušies atbildību par kopīgo mērķi.

Kā to paredz likums, pēc iesnieguma saņemšanas ministrijai mēneša laikā ir jāizvērtē izglītības iestādes atbilstība noteiktajiem kritērijiem. Ja tie atbildīs normatīvajiem aktiem, valsts ģimnāzijas statusu iestādei piešķirs Ministru kabinets.

Atgādinām – lai Tukuma Raiņa ģimnāzija varētu kļūt par valsts ģimnāziju, tajā jābūt ne mazāk par 120 skolēniem, tai jāīsteno vismaz divas vispārējās vidējās izglītības programmas un vismaz viena – matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virzienā, kā arī šīs skolas skolēnu procentuālajam novērtējumam centralizētajos eksāmenos (vidēji) jābūt vismaz par 10 procentiem augstākam nekā valstī. Vēl viens nosacījums ir, ka izglītības iestādei jāveic pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas reģionā.

Agita Puķīte

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.