Tukumā un novadā

Sāksies konkurss «Tukuma smukums 2008»

Jau tradicionāli vasarā tukumnieki tiek aicināti iesaistīties sakoptāko īpašumu konkursā. Tajā vērtēs individuālo un daudzdzīvokļu māju teritorijas, sabiedrisko, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijas un gaisa dārzus – balkonu un lodžiju zaļos noformējumus.

Stāda vasaras puķes

Lai arī zeme izslāpusi pēc lietus un stādīšanai tādējādi nav īstais laiks, pilsētas puķu dobēs tiek stādītas vasaras puķes, N. Fogele stāstīja, ka nākamajā nedēĻā darbs tiks pabeigts. Šobrīd jau piestādītas dobes pie policijas, Elizabetes ielas skvērā un pie stacijas, nākamajā nedēļas darbu turpinās Krasta ielā un abos apļos.

Kurš tad nepazīst krietno kareivi Šveiku!?

Pat ja mēs apgalvotu, ka nezinām nevienu čehu grāmatas nosaukumu, neviena autora vārdu, pieminot Jaroslava Hašeka krietno kareivi Šveiku, vai ikviena cilvēka seja atplaukst smaidā. "Kurš tad nezina Šveiku!.. Placēns to teātrī Rīgā spēlēja," tā vakar atzina Tukuma rajona centrālajā bibliotēkā sastaptie cilvēki.

Izstrādās civilās aizsardzības plānu

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komandiera vietnieks Jānis Dakša informēja, ka Civilās aizsardzības likums un MK noteikumi nosaka civilās aizsardzības plāna apstiprināšanas un izstrādes kārtību. Plāns VUGD un Tukuma rajona padomei jāizstrādā līdz 1. jūlijam, turklāt – visam rajonam kopumā, nevis katrai pašvaldībai atsevišķi. To apstiprina padomes priekšsēdētājs.

Meklējam 90 malačus!

Tukuma domē ar izglītības iestāžu pārstāvjiem tikās Latvijas institūta darbinieki, kas informēja par konkursu «Meklējam nākamos 90». Tā laikā izglītības iestādes, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas aicinātas pieteikt domājošus, radošus un sabiedriski aktīvus bērnus un jauniešus, kas 17. novembrī, valsts 90. gadadienas priekšvakarā, kāps uz Nacionālā teātra skatuves, lai pārstāvētu rītdienas Latviju.

Arī vasara solās būt aizņemta

Šodien Tukuma rajona neredzīgo biedrība svinēja divu gadu jubileju. Lai arī Tukuma un rajona neredzīgie un vājredzīgie iedzīvotāji kopā darbojas jau krietni sen, pirms diviem gadiem (oficiālā dibināšana notika 8. jūnijā) tā atdalījusies no Jūrmalas nodaļas un strādā patstāvīgi.