Viesatās darba netrūkst

Gan eksperimentālos nolūkos – pārbaudot vai ceļi izbraucami, gan – vēloties uzzināt, kā sokas nesen kā oficiāli izveidotajā pagasta pārvaldē, pagājušā piektdienā pabijām Viesatu pagastā. Tāpat arī apmeklējām pagasta bibliotēku, kurā izveidota neliela rokdarbu izstāde, un uzzinājām par nākotnes plāniem – kā saglabāt Viesatu kultūras mantojumu

Gan eksperimentālos nolūkos – pārbaudot vai ceļi izbraucami, gan – vēloties uzzināt, kā sokas nesen kā oficiāli izveidotajā pagasta pārvaldē, pagājušā piektdienā pabijām Viesatu pagastā. Tāpat arī apmeklējām pagasta bibliotēku, kurā izveidota neliela rokdarbu izstāde, un uzzinājām par nākotnes plāniem – kā saglabāt Viesatu kultūras mantojumu

Rakstītas zeķītes un cimdi

Bibliotēkā pirmais apmeklētāju pieplūdums ir rīta pusē – kad cilvēki nāk ko palasīt, ar «Skype» starpniecību parunāties ar radiem ārzemēs vai citus darbus padarīt, kur nepieciešamas internets. Savukārt pēcpusdienās bibliotēku piepilda tikko no skolas atgriezušos bērnu čalas.

Līdz pat februāra beigām Viesatu bibliotēkā apskatāma neliela kādreizējās viesatnieces Almas Zankovskas zeķu un cimdu izstāde. Sandra Šteina, kas saimnieko Viesatu bibliotēkā, pastāstīja, ka adījumu autore, kura nu dzīvo Skrundā un regulāri apmeklē draugus Viesatās, ada jau 70 gadus – kopš sešu gadu vecuma. Un S. Šteina ir pārliecināta, ka šis vaļasprieks ir viens no A. Zankovksas izteiktā dzīvesprieka un enerģijas avotiem. Kundze un viņas darbi pabijuši pat televīzijas pārraidē, kurā stāstīts par dzīvi novados, un viņa labprāt piekritusi tos izstādīt arī Viesatās. Zeķītes un cimdiņi ar latviskiem rakstiem topot salīdzinoši ātri un, kā bibliotekāre stāsta, jau nedēļas nogalē paredzams izstādes papildinājums. Bet vēlāk Almas kundzes darinājumi ceļošot tālāk uz Irlavas bibliotēku.

Godinās tautasdziesmas gada garumā

Jau rakstījām, ka, atzīmējot Krišjāņa Barona dzimšanas dienu, plānots viņu godināt arī Viesatās, jo pagasts cieši saistīts ar Dainu tēva dzīves gaitām. Te jau aptuveni 150 gadus viņa vārdu nesusi arī skola, kas agrāk atradusies Struteles muižā, tad – 1997. gadā – pārcelta uz Viesatu centru, bet 2008. gadā diemžēl tika savā dzīvē pavadīti pēdējie Kr. Barona skolas absolventi. Bet lai saglabātu to, kas šajos gados gan par pašu tautasdziesmu krājēju, gan viņa vārdā dēvēto skolu iekrājies, plānots izveidot īpašu izstādi. "Tikko kā noslēgusies Kultūrkapitāla fondā iesniegto projektu konkursa 1. kārta. Rezultāti gan vēl nav zināmi," stāsta S. Šteina, jo arī projekts par novadpētniecības istabas izveidi Viesatās šajā konkursā piedalās. "Projekta ietvaros, ko gatavojam kopā ar Jaunpils muzeju, gribētu izveidotu jaunas, mūsdienīgas planšetes, un paredzams, ka tas izmaksātu 750 latus. Bet, protams, ja arī projektu nepastiprinās, tāpat pašu spēkiem izstādi izveidosim." Bet pasākumi, kas veltīti tautasdziesmām, Viesatu bibliotēkā tiks rīkoti visa gada garumā: "Būs gan tautasdziesmu klausīšanās, gan to skaitīšana un citas aktivitātes – katru mēnesi līdz pat rudenim."

Par ceļu šķūrēšanu un citiem darbiem

Savukārt pagasta pārvaldē, kuru vada Vita Petrova, kas vienlaikus ir arī visa novada lauku jautājumu eksperte, īpaši darbīgas esot pieņemšanas dienas, kad Viesatās sabrauc speciālisti un darbinieki no pārvaldes Jaunpilī. "Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā, kad cilvēkus pieņem sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa, veidojas pat garas rindas un nākas strādāt teju bez atelpas," stāsta V. Petrova. Arī viņa varot atsevišķos gadījumos iedzīvotājiem palīdzēt, tomēr profesionālāku padomu, kad un kādi dokumenti jāiesniedz, lai, piemēram, varētu nokārtot "trūcīgās personas" statusu, sniegs tieši Jaunpilī.

Jau drīz Eiropas finansētā projekta ietvaros arī uz Viesatām atceļos pārtikas pakas, kuras izdalīt uzņēmusies biedrība «Kamene». "Tās varēs saņemt iedzīvotāji, kuriem būs nepieciešamās izziņas," stāsta V. Petrova.

Tāpat kā citās pašvaldībās, arī Viesatās Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta ietvaros darbojas tā sauktie stipendiāti jeb bezdarbnieki, kas praktizējas darbos un saņem par darbu 100 latus mēnesī. "Piemēram, šajās dienās divas sievietes pie pagasta šķūrē sniegu, bet viena darbojas Rāvu galā. Bet, kad bija īpaši aukstās dienas, nodarbinājām viņas telpās," par darbiem pagastā stāsta pārvaldes vadītāja.

Pēc pārvaldnieces domām, vietējie iedzīvotāji pie jaunās kārtības pēc novada apvienošanās jau esot pieradināti un darba pārvaldē pietiekot. Pat vēl vairāk, jo V. Petrova dara visu to, kas agrāk, kad Viesatas vēl bija atsevišķa pārvalde, bija vairāku cilvēku uzdevums.

Starp citu, jau nākamgad, iespējams, Viesatu pagasta pārvalde, kā arī bibliotēka pārcelsies uz jaunām telpā. Gan nekur tālu – bet gan virs kultūras nama, kur pašlaik «Kamenes» biedrenes izveidojušas tādu kā apmaiņas punktu, kurā cilvēki var atstāt to, kas pašiem vairs nav vajadzīgs, savukārt citi – saņemt to, kas nepieciešams. "Pār šādu pārcelšanos gan vēl tikai domājam, un Jaunpilī tiek rēķināts, kurš no variantiem būtu novadam izdevīgāks," V. Petrova.

P.S. Viesatu pagasta pārvaldnieci iespējams sazvanīt pa tālruni: 63181370 vai 26697464  

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.