Valdība piešķir finansējumu Jaunpils pils atjaunošanai

20. februārī  Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto rīkojuma projektu, kas paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt VARAM finansējumu 310 161 eiro apmērā pārskaitīšanai Tukuma novada pašvaldībai, lai segtu izdevumus saistībā ar 2023. gada 7. augusta dabas stihijas laikā radītajiem postījumiem Jaunpils pils jumta seguma un logu atjaunošanai.

Atbilstoši MK noteikumiem pašvaldībai kā līdzekļu izlietotājam jānodrošina, lai mērķis, kuram pieprasīti līdzekļi, tiktu sasniegts līdz tekošā gada beigām*. Tukuma novada pašvaldība pagājušā gada oktobrī, atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdī, informēja VARAM, ka paredzamie atjaunošanas darbi Jaunpils pilij ir veicami ilgākā laika posmā, ņemot vērā, ka 2023. gada augusta dabas stihijas laikā Jaunpils pils ēka guva ievērojamus postījumus un tās atjaunošanai paredzēto finansējumu nebūtu iespējams izlietot līdz 2023. gada 31. decembrim.

Līdz ar to arī tika noteikts,** ka Tukuma novada pašvaldības pieprasījumu par 2023. gada augustā dabas stihijas laikā radīto postījumu novēršanu Jaunpils pilij, Jaunpils, Jaunpils pagastā, Tukuma novadā jumta seguma un logu atjaunošanai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Ministru kabinetā virzīs šajā gadā.

Jaunpils pils ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un tās atjaunošana ir būtiska, lai saglabātu kultūras vērtības Latvijā. Tā ir viduslaiku pils, kura vienīgā Latvijā ir pilnībā saglabājusi savu ārējo vēsturisko veidolu.

VARAM minēto finansējumu pārskaitīs Tukuma novada pašvaldībai pēc tam, kad pašvaldība būs iesniegusi nepieciešamos dokumentus, kas apliecina, ka tā ir nodrošinājusi ne mazāk kā 30 procentu no finansējuma, kas nepieciešams, lai segtu izdevumus saistībā ar dabas stihijas radītajiem postījumiem Jaunpils pils jumta seguma un logu atjaunošanai.

* Nr. 421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” (51. punkts)

** 2023. gada 14. novembra Ministru kabineta protokollēmuma (prot. Nr. 57 33.§)  “Rīkojuma projekts “Par apropriācijas palielināšanu un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””” 4. punkts.

 

Komentāri

  1. Turpiniet apdrošināt savus īpašumus pret visām likstām un būsiet laimīgi! Pierādījums teicienam par aitām un cirpējiem – Jaunpils apdrošināšana.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *