Jaunpils novadā vērtē sakoptākās vietas

Jau rakstījām, ka par spīti iedzīvotāju neatsaucībai pagastā tomēr vērtēs sakoptākās sētas jeb sakoptākās dobes, kompostkaudzes un vēlāk – arī dižākos ķirbjus.

Jau rakstījām, ka par spīti iedzīvotāju neatsaucībai pagastā tomēr vērtēs sakoptākās sētas jeb sakoptākās dobes, kompostkaudzes un vēlāk – arī dižākos ķirbjus.

Šodien 28. augustā, kopā ar žūriju apbraukājām dažas no tām un, jāsaka, ziediem krīze bijusi nebijusi, jo puķes zied bagātīgi un dobes ņirb neskaitāmās krāsās. Žūrijas locekļi (gan ne pilnā sastāvā): Dzidra Krastiņa (viņa Jaunpilī konsultē zemniekus un kopumā domā par novada attīstību), Elga Valaine (viņa liek plaukt vidusskolas dobēm), Zenta Plezere (aizrautīga dārzniece, gladiolu un liliju kolekcionāre) un Dzintra Augule (arī, protams, dārzkopības entuziaste).
Apstaigāt gan lielākoties nācās jau iepriekš zināmās un agrāk aplūkotas dobes, jo lielīties padarīto līdzīgi, kā citos pagastos, īpaši neviens nevēlas.
Kāds ziedošā dārzā pārvērtis kartupeļu lauku, cits katru dienu apļauj ievērojamas teritorijas, kādam cits piegājiens krāšņuma veidošanā, bet visus vieno vēlme savu apkārtni padarīt skaistāku!
Rezultātus un apkopojumu par redzēto Dz. Krastiņa solīja ziņot septembrī, kad žūrija būs visas iecerētās dobes un kompostkaudzes apskatījusi, tomēr jau iepriekš viņa uzsvēra, ka par uzvarētājiem šajā konkursā nemaz neesot runas, drīzāk – par čaklajiem jaunpilniekiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.