Attēlam ir ilustratīva nozīme

Neveiksmīga cīņa ar prusakiem

Redakcijā vērsās kāds Kurzemes iela iedzīvotājs, kam šobrīd lielākā ikdienas problēma, patiesībā ir visas mājas problēma, un konkrēti – tie ir prusaki. Viņš pastāstīja, ka esot jau zināms, no kura dzīvokļa šie kukaiņi vairojas. Un neesot jau arī tā, ka nav ar tiem cīnījušies – pavasarī izindēta visa kāpņu telpa, bet rudenī – augusta beigās – arī dzīvoklis, kurš patiesībā esot pašvaldības īpašums un tiek izīrēts kādai ģimenei. Un vīra jautājums bija: vai tiešām pašvaldība nevar tikt galā ar problēmu, jo viņa ģimene jau vienu reizi par savu naudu šo izindēšanu ir veikusi, bet rezultāts – nekāds, jo blakus dzīvoklī atkal un atkal parādoties šie kukaiņi.

Sazinājāmies ar SIA «Vide un higiēna» Valdes locekli Nikolaju Ignatjevu, kurš,  atbildot uz mūsu vēstuli, informēja, ka šī gada 2. martā tika veikta dezinsekcija šī Kurzemes ielas daudzdzīvokļu nama vienas kāpņu telpas dzīvokļos. Pusgadu pēc dezinsekcijas no iedzīvotājiem sūdzību nav bijis. Bet augusta beigās pēc kāda kunga sūdzības tika konstatēts insektu perēklis kādā no šīs kāpņu telpas  dzīvokļiem, un tādēļ 25. augustā tur esot veikta atkārtota dezinsekcija, kā arī panākta vienošanās ar dzīvokļa īrnieci par obligāto dezinsekcijas atkārtošanu. Diemžēl īrniece līdz šim brīdim pie SIA «Vide un higiēna» nav griezusies. Par šo situāciju Kurzemes ielā esot informēts arī dzīvokļa īpašnieks – Tukuma novada dome.

Jautājumā par to, kas būtu jādara, lai atrisinātu šo problēmu līdz galam N. Ignatjevs skaidroja, ka ir nepieciešams likvidēt insektu perēkli konkrētajā dzīvoklī. Bet veikt dezinsekciju Kurzemes ielas nama kāpņu telpas visos dzīvokļos šobrīd neesot nepieciešams, jo pārējos dzīvokļos prusaki nav manīti.

Īrnieki dzīvokli dezinficējuši jau divreiz…

Sazinājāmies arī ar dzīvokļa īpašnieku – Tukuma novada domi, un pēc vairākām nedēļām saņēmām šādu izvērstu, taču uz jautājumu pēc būtības atbildi nesniedzošu sabiedrisko attiecību speciālista Jāņa Tomeļa sagatavoto atbildi: “Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta sestajā daļā ir noteikts šāds pienākums: ”Saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības, lai neradītu aizskārumu citu cilvēku drošībai un veselībai, apkārtējās vides kvalitātei, un raudzīties, lai šos noteikumus un prasības ievērotu personas, kas iemitinātas viņa dzīvokļa īpašumā.” Pašvaldībai piederošais dzīvoklis Kurzemes ielā, Tukumā, Tukuma novadā, izīrēts un noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma 6.1.1 apakšpunkts noteic, ka īrnieks apņemas: izmantot dzīvojamo telpu (dzīvokli) mērķiem, kādiem tā paredzēta, ievērojot dzīvojamās telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas noteikumus; saudzīgi izturēties pret māju, tās iekārtām un koplietošanas telpām; ievērot sanitārās un ugunsdrošības normas. Darām zināmu, ka minētā dzīvokļa īrnieks ir nodrošinājis dzīvokļa dezinsekcijas pakalpojumus 2020 gada 25. augustā un 2020. gada 29. septembrī.”

Komentāri

  1. Tā jau nav problēma tikai Kurzemes ielas mājā. Tā ir vispārīga problēma, sevišķi SOCIĀLAJOS DZĪVOKĻOS, kuri ir pašvaldības uzraudzībā. Uzrakstiet rakstu, kas notiek mājās, kur dzīvo īpaši neaizsargātie sabiedrības locekļi. Tajās ir pieminētie prusaki, blaktis,…. un visādas citādas radības! Painteresējaties, kur tiek izlietota iekasētā peļņas daļa….diemžēl, noteikti ne, atbrīvoto dzīvokļu remontos, kā tas tika deklarēts!!!!!!!! Īres līgumā ir noteikta norma, ka iedzīvotājam, kurš savā miteklī iemitina jebkādu dzīvnieku, ir jāinformē izīrētājs, šie “nelūgtie viesi”, nav iemitināti pēc īrnieka gribas, tādēļ maz ticams, ka īrnieks var pārkāpt kādas sanitārās normas!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.