Engures stadions

Lemj par atbalstu nometnēm un plānotajiem ieguldījumiem

Jau vēstījām, ka kārtējā Engures novada domes sēde norisinājās 18. jūnijā. Tajā deputāti lēma gan par darbiniekiem, gan pašvaldības un privātiem īpašumiem. Tāpat pārrunāja nākotnes plānus, tai skaitā par to, kur plānots ieguldīt, ko un kā atbalstīt.

Novada domes sēdē

Nepieciešama sistēma 

Tā secināja novada domes deputāti, lemjot par atbalstu nometnei «Sports vieno», kas notiks Abragciemā. Proti, viņi vienojās segt pusi no izdevumiem katram bērnam – nometnes dalībniekam, kas ir 60 eiro. Kopumā nometnē darbojas 20 novadā deklarēti bērni, bet priekšsēdētājs Gundars Važa aicināja atbalstīt vēl vienu jaunieti, kurš mācās Engures novadā, bet oficiāli ir deklarēts Sēmes pagastā. Lēmums tika pieņemts, taču vienlaikus raisīja diskusijas par to, kā būt turpmāk jeb kā un vai atbalstīt bērnus – citu nometņu dalībniekus. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Kalnozols bija papētījis citu pašvaldību pieredzi. Piemēram, noskaidrojis, ka Tukumā katram bērnam tiek piešķirsta konkrēta summa par katru nometnē pavadīto dienu, ar piebildi, ka pašvaldības līdzfinansējums paredzēts vienai nometnei. Kā secināja deputāti, pašu novadā tie varētu būt ap 630 jauniešu, kuri varētu vēlēties piedalīties vasaras nometnēs. Tajā pašā laikā tika atzīts, ka ne jau visi tā uzreiz uz nometnēm brauks un pašvaldība varbūt var noteikt, tieši kādas nometnes ir vairāk atbalstāmas – sporta, mākslas vai tās, kas tiek organizētas novada teritorijā u.tml.? Tāpat deputāti diskutēja par iespējamo atbalsta apmēru. Noslēgumā gan tomēr par konkrētiem piedāvājumiem nevienojās un nolēma, ka vispirms A. Kalnozols izstrādās nolikuma uzmetumu un tad jau kādā no nākamajām kopā sanākšanām deputāti to varēs apspriest jau konkrētāk un pa punktiem.

Par nomu un balvām

Vairāki jautājumi bija saistīti ar pašvaldības īpašumu iznomāšanu, to skaitā deputāti apstiprināja Engures stadiona un hokeja laukuma nomas izcenojumu. Proti, pasākumiem stadionā no 100 līdz 150 cilvēkiem tie būtu 45 eiro mēnesī, plašākam lokam – 60 eiro utt. Savukārt pašvaldības vai arī novada nevalstisko organizāciju pasākumi stadionā, kā līdz šim, varēs notikt bez papildu maksas. Tāpat sēdē nolēma rīkot nomas izsoli 364 m² zemes Lapmežciemā. Kā skaidroja zemes ierīcības speciāliste Rudīte Kripa, šis salīdzinoši nelielais zemes gabaliņš dabā ir mazdārziņš (uz tā jau esot uzslieta arī siltumnīca), bet, ja ņem vērā teritorijas plānojumu, tas mazdārziņu kategorijā gluži neietilpst, tādēļ arī nepieciešama izsole. Izsoles uzvarētājam zemi nomāt būs tiesības desmit gadu garumā, sākuma maksa – četri centi par kvadrātmetru. Deputāti gan diskutēja par to, ka teorētiski, mazdārziņa kārotāju šajā gadījumā var pārsolīt kāds cits un izmantot kā apbūves gabalu… Taču paši arī vienojās, ka diezin vai ar šo platību pietiktu kādai īstai ēkai…

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.