Kurš zog ūdeni? Kam par to jāmaksā?

Jau rakstījām, ka Tukumā vērojama ievērojama atšķirība starp ievada ūdens skaitītāju rādījumiem daudzdzīvokļu mājās un individuālo skaitītāju rādījumiem dzīvokļos. Kopējā naudas summa, kas par šo ūdeni nav samaksāta, ir lielāka par Ls 50 000. Lai problēmu risinātu, notikušas vairākas domes tikšanas ar apsaimniekotājiem SIA Tukuma nami», SIA «Jauntukums» un SIA «Tukuma ūdens».

Jau rakstījām, ka Tukumā vērojama ievērojama atšķirība starp ievada ūdens skaitītāju rādījumiem daudzdzīvokļu mājās un individuālo skaitītāju rādījumiem dzīvokļos. Kopējā naudas summa, kas par šo ūdeni nav samaksāta, ir lielāka par Ls 50 000. Lai problēmu risinātu, notikušas vairākas domes tikšanas ar apsaimniekotājiem SIA Tukuma nami», SIA «Jauntukums» un SIA «Tukuma ūdens».

Kārtību regulēs noteikumi

 

Tukuma domes priekšsēdētājs Juris Šulcs domes preses konferencē 21. janvārī, atbildot uz žurnālistu jautājumu, kāds būs risinājums, stāstīja, ka dome noteiks kārtību, kā šo starpību, kas redzama skaitītāju rādījumos, sadalīt starp iedzīvotājiem un apsaimniekotāju:

– Atgriezīsimies pie ne īpaši ideāla, bet likumīga varianta – atbilstoši MK noteikumiem nr. 999 «Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu». Šajos noteikumos teikts, ka starpība, kas veidojas starp mājas kopējā skaitītāja rādījumu un dzīvokļos noteikto ūdens patēriņu, sadalāma proporcionāli ūdens patēriņam dzīvokļos. Savukārt, ja starpība ir lielāka par 20% no kopējā patēriņa, izīrētājs divu mēnešu laikā izanalizē situāciju un rakstiski par to informē īrnieku, kā arī veic pasākumus starpības samazināšanai. Tātad – par tiem zudumiem, kas nav lielāki par 20%, proporcionāli maksās iedzīvotāji, bet, ja tie būs lielāki par 20% – apsaimniekotājs. Pašreizējā situācija liecina, ka vidējā starpība ir 13%, savukārt dažās mājās tā ir divi vai trīs procenti, bet citās – pārsniedz 20%. Pats galvenais – apsaimniekotājam jābūt ieinteresētam noskaidrot, kur veidojas lielā starpība. Ja to nevarēs atrast, būs vien par to jāmaksā.

Tātad beigu beigās par visu samaksās iedzīvotāji?

– Mājās, kur ir lielāka kārtība, problēmu nebūs, jo starpība ir neliela. Šie noteikumi tikai sakārtos sistēmu – SIA «Tukuma ūdens» ūdeni pārdos, apsaimniekotāji – SIA «Tukuma nami» un SIA «Jauntukums» – būs starpnieki, kas ūdeni pirks un piegādās katram dzīvoklim. Protams, mēs varējām katram dzīvoklim likt maksāt par 5% zudumu kā par patstāvīgu lielumu, taču tas nebūtu labākais risinājums. Jo tad gan būtu vienalga – taupi vai netaupi, vienalga jāmaksā vairāk.

Iedzīvotāji nav pārliecināti, vai lielos ievada skaitītājus daudzdzīvokļu mājās kāds pārbauda, vai tos laikus nomaina, vai tie ir kārtīgi noplombēti. Tāpat dzirdēts, ka arī mazie skaitītāji dzīvokļos neesot precīzi.

– Protams, lielos skaitītājus pārbauda tāpat kā visus citus, un tie ir noplombēti. Katram skaitītājam jābūt verificētam, taču katram pieļaujama kļūda. Taču ir cita lieta – ir dažādu kategoriju skaitītāji. Eiropas savienības noteikumi paredz dzīvokļos likt kvalitatīvus skaitītājus, kas nav elektromagnētiski ietekmējami. Mēs esam ļāvuši iedzīvotājiem likt iespējami lētākos, bet – tos, kā rāda pieredze, var mehāniski ietekmēt. Problēma arī tā, ka nereti skaitītāji tiek aplami uzlikti, neievērojot tehniskos nosacījumus – netiek nodrošināta taisna ūdens plūsma pirms un pēc skaitītāja, noteikts cauruļu diametrs utt.

 

Apsaimniekotājam vairāk jākontrolē iedzīvotāji

 

Iedzīvotāji arī stāsta, ka dažam parāds par ūdeni ir ap Ls 2000. Vai šādos gadījumos vainojami pārējie mājas iedzīvotāji?

– Viens šāds gadījums bija, tā ir bezkaunība no SIA «Tukuma nami», jo noteikumos pateikts – ja iedzīvotājs kādu mēnesi nav noziņojis skaitītāja rādījumu, tad viņam rēķina vidējo par pēdējiem trim mēnešiem. Apsaimniekotājam bija jāskatās, kāpēc netika maksāts, nevis jāgaida, kamēr sakrājas parāds. Otrkārt, nav ņemts vērā šo pašu noteikumu nosacījums, ka ūdens patēriņu dzīvoklī var aprēķināt par katru dzīvoklī dzīvojošo personu, bet ne vairāk kā 10 m³ par katru – ja, piemēram mērīšanas līdzeklim beidzies termiņš.

Vai ir pētīts, kādēļ rodas atšķirības starp skaitītāju rādījumiem?

– Šāda analīze tiek veikta regulāri, arī pats esmu pētījis rādījumus. Salīdzinot divus apsaimniekotājus – centrā un Jauntukumā, vienu mēnesi nesaiste ir maza, bet nākamajā – milzīga. Galvenais, ka abās vietās tā fiksēta vienā laikā, turklāt nav saistīta ar svētkiem vai citām zīmīgām dienām. Otra lieta – dzīvokļus apseko mūsu pārbaudītājs. Cerējām, kad māju pārbaudīs, situācija uzlabosies, bet – nekā. Turklāt nākamajā mēnesī starpība bija trīs reizes lielāka.

Varbūt vērts kontrolēt kādu nelielu māju, piemēram, aicinot iedzīvotājus vienā laikā paziņot rādījumus?

– Ja tā būtu nenoziņošanas vaina, tad šai starpībai pa mēnešiem vajadzētu izlīdzināties, bet tas tā nav, starpība reāli pieaug.

Varbūt ir ūdens noplūde?

– Ja būtu tik liela noplūde, zem mājām būtu ūdens baseini, bet tas taču tā nav.

Sāpīgi, ka atkal cietīs tie, kas regulāri maksā, piemēram, pensionāri.

– Piekrītu, ka tie, kas maksā, tiešām atkal cieš, bet, kā jau teicu, jo vairāk cilvēku mājā kārtīgi maksā, jo mazāka ir rādījumu starpība. Nepiekrītu tam, ka labākie maksātāji visos gadījumos ir pensionāri, jo tieši sociālajā mājā ir gandrīz vislielākā nesaiste.

 

Domes iecerētajai kārtībai SIA «Tukuma nami» nepiekrīt

 

SIA «Tukuma nami» direktors Uldis Eglītis skaidroja, ka jaunos noteikumus nav lasījis, taču ideja viņam esot zināma un viņš tai nepiekrīt:

– Ideja ir skaidra – tā kā individuālo skaitītāju un ievada skaitītāja rādījumi nekad nesakrīt un parasti lielais skaitītājs ir noskaitījis vairāk nekā uzrāda iedzīvotāji, rodas starpība, kas kādam būtu jāsamaksā. Noteikumi paredz, ka tas jāmaksā ūdens lietotājam, tiesa, šie noteikumi gan attiecas uz īrniekiem, tā ka diez vai visiem iedzīvotājiem būtu piemērojami. Bet lai vai kā, reiz šāda koeficientu kārtība bija, taču veiksmīgi no tās tikām vaļā, jo cilvēkiem nebija skaidrs, kas ir šis koeficients, kur rodas zudumi un kāpēc viņiem par tiem jāmaksā. Ar visiem šiem skaidrojumiem bija jātiek galā mūsu darbiniekiem. Šobrīd samaksa par ūdeni un kanalizāciju tiek veikta tikai pēc individuālo skaitītāju rādījumiem atbilstoši tarifam. Kā apsaimniekotājs kategoriski esmu pret jaunajiem noteikumiem, šo viedokli esmu paudis domes priekšsēdētājam un arī komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam Maksim Rozenbergam. Mūsu viedoklis – ja tos apstiprinās šādā redakcijā, droši vien rakstīsim vēstuli domei un SIA «Tukuma ūdens» un informēsim, ka atsakāmies veikt maksas sadali. Lai to dara cita firma, piemēram, SIA «Tukuma ūdens» kā pakalpojuma sniedzējs. Mēs nevēlamies klausīties iedzīvotāju sūdzības par to, kāpēc šāds maksājums noteikts, kāpēc kāds ūdeni nozog, bet kādam citam par to jāmaksā. Mēs māju apsaimniekojam, uzturam komunikācijas tehniskā kārtībā, bet neuzņemsimies lietotāja funkcijas un šo ūdeni nepirksim no kāda pakalpojuma sniedzēja un netirgosim vēl kādam lietotājam. Turklāt mēs neesam arī ūdens ražotāji – nevaram ietekmēt ne tā kvalitāti, ne spiedienu, ne citus parametrus.

 

Ūdeni gluži vienkārši nozog

 

Tātad ūdens, par kuru nav samaksāts, ir zudumi?

– Tie ir zudumi, kurus veido nozagtais ūdens, instrumentu kļūda, kas katram mērinstrumenta tehniskajā pasē tiek pieļauta, kāds ūdens daudzums, kas ietecējis pagrabā avārijas rezultātā, bet tie ir kādi pieci vai desmit kubikmetri.

Bet zudumi taču iekļauti tarifā.

– Tarifā iekļauti ūdens zudumi ārējos tīklos. Es gan neredzu problēmas šo procentuālo nesaisti jeb zudumu daļu arī iekļaut tarifā. To mēs patiesībā arī piedāvājam, lai netracinātu iedzīvotājus, jo tad aprēķināšanas kārtība būtu vienkāršāka. Tas nozīmētu noteikt caur sabiedrisko pakalpojumu regulatoru daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem citu, dārgāku tarifu nekā pārējiem pilsētas iedzīvotājiem, iekļaujot šos te zudumus. Un tad norēķinu kārtība paliek līdzšinējā – pēc individuālā skaitītāja.

Tātad – lielāko daļu nesamaksātā ūdens iedzīvotāji nozog?

– Jā. Konkrēts piemērs bija sociālā mājā – katrā dzīvokli ir skaitītājs, taču starpība ir liela. Personīgi esmu bijis dzīvoklī, kur šāda skaitītāja apmānīšana notiek.

Bet daļai iedzīvotāju ūdens patēriņu rēķina pēc kubikmetru skaita – 10 m³ uz vienu cilvēku, kaut reāli viņi nemaz tik daudz nepatērē.

– Zudumi ir ar visu to. Tāpēc arī mājas Aviācijas ielā 3, kas ir privātīpašums, iedzīvotāju sapulcē teicu, ka skaitītāju tur nebūs un iedzīvotāji norēķināsies pēc kopējā skaitītāja. Un Ls 5 uz cilvēku par karsto ūdeni nav liela summa. Taču šī kārtība ir pareizāka.

Jums kā apsaimniekotājam pārmet, ka nekontrolējat parādniekus un ka dažs palicis par ūdeni parādā Ls 2000.

– Nepiekrītu. Pakalpojumu sniedz SIA «Tukuma ūdens», bet lieto iedzīvotājs. Mēs esam māju apsaimniekotāji, kas uztur tehniskā kārtībā tīklus un veicam maksas sadali iedzīvotājiem, par to saņemot samaksu. Bet tas nenozīmē pakalpojuma sadali. Ko lai dara apsaimniekotājs, ja kāds nav kaut ko noziņojis vai samaksājis? Tas ir SIA «Tukuma ūdens» pakalpojums, ko tas sniedz iedzīvotājiem, turklāt pat tarifu pie regulatora apstiprina kā par iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu. Tas nav SIA «Tukuma nami» pakalpojums.

Dokumentos atzīts, ka liela nozīme ir skaitītāju pareizai uzlikšanai.

– Pareizi. Tas attiecas gan uz individuālajiem, gan mājas kopējiem skaitītājiem, kas nereti nav atbilstoši tehniskajām prasībām uzlikti – jābūt horizontālām virsmām, ciparnīcai jāatrodas horizontāli, to nevar grozīt pa labi vai pa kreisi.

Iedzīvotāji šaubās, vai lielos skaitītājus kāds kontrolē un pārbauda.

– Šobrīd lielos skaitītājus SIA «Tukuma ūdens» ir samainījis, un nav pamata neticēt šiem rādījumiem. Cik zinu, to pārbaudes termiņi tiek ievēroti.

Bet iedzīvotāji šaubās, vai tik daudz ūdens, par kuriem būtu jāmaksā Ls 50 000, attīrīšanas ietaises maz varētu paņemt?

– Muļķības. Attīrīšanas ietaišu jauda ir 7000 m³ diennaktī, reāli tās apstrādā nedaudz virs 4000 m³ notekūdeņu. Taču ir cita lieta – kāpēc SIA «Tukuma nami» kā privātai firmai būtu jāuzņemas atbildība par šiem zaudējumiem?

Vai tiešām nesamaksātā summa ir tik liela?

– Pārbaudījis neesmu, bet SIA «Tukuma ūdens» tā saka.

 

Nezina, ko darīs ar Ls 50 000

 

SIA «Tukuma ūdens» valdes loceklis Arnis Upmanis apliecināja, ka mājās, kur ir lielie ievada skaitītāji, izlietots ūdens par vairāk nekā Ls 50 000, bet šī summa nav samaksāta. Lielie skaitītāji uzskaita mājas kopējo patēriņu, savukārt aprēķins, kur iekļaujas iedzīvotāju noziņotie rādījumi un aprēķins uz iedzīvotāju pēc m³, ir krietni mazāks. Un tā rodas starpība. Jautājums, kur šis ūdens paliek? Par to, ka vajadzīga jauna kārtība, šaubu neesot, tikai neiespējami vienoties ar SIA «Tukuma nami», savukārt ar SIA «Jauntukums» problēmu neesot.

Iedzīvotāji domā, ka skaitītāji nav pareizi uzlikti, ka lielie ievada skaitītāji nav noplombēti.

– Šaubos, vai kāds lielais skaitītājs nav noplombēts. Tos reiz konkursa kārtībā uzlika SIA «Tukuma nami»; kad tiem termiņš iztecēja un mistiskā kārtā tie vairs nedarbojas, mēs tos mainījām. Pieņemu, ka mazie skaitītāji nav pareizi uzlikti. Ja nav laikus nomainīti, jārēķina patēriņš pēc izlietotajiem m³ uz vienu cilvēku. Otra lieta – cilvēki ietekmē šos skaitītājus, nereti ūdensvads izbūvēts bez uzskaites, ir noplūdes iekšējos tīklos, bet tās ir nelielas. Bet to visu kontrolēt ir apsaimniekotāja funkcija. Šobrīd SIA «Tukuma nami» dzīvo komfortablos apstākļos.

SIA «Tukuma nami» saka, ka to nedarīs, jo uztur tīklus, sadala maksu, bet par ūdens izmantošanas kontroli nevēlas atbildēt.

– Ja apsaimniekotājs negrib strādāt, tā ir cita lieta. Un tāpēc domei jāiesaistās, jo tieši tā slēgusi līgumu par apsaimniekošanu.

 

Iekšējos zudumus var iekļaut tarifā

 

Kā noprotams, iekšējie zudumi tarifā nav iekļauti?

– Nē, tarifā iekļauti zudumi ārējos tīklos 30% apmērā no ūdens izsūknēšanas vietas līdz skaitītājam un tajos iekļauti zudumi, tehnoloģiskais ūdens atdzelžošanas filtru skalošanai, ugunsdzēsības vajadzībām, avārijas.

Vai nevar iekļaut iekšējos zudumus tarifā, – tā iesaka SIA «Tukuma nami»?

– Teorētiski var, bet tad privātmāju iedzīvotājiem arī būs par tiem jāmaksā.

Apsaimniekotājs iesaka nodalīt tarifu daudzdzīvokļu mājām un privātmājām.

– To mēs gribam darīt. Sabiedrisko pakalpojumu regulators ir gatavs izdot licenci māju iekšējo ūdens pārvadei un sadalei, kurā tiek iekļauti ekspluatācijas izdevumi un zināms procents zudumu. Bet SIA «Tukuma nami» tam nepiekrīt. Tanī pat laikā nav pareizi par iedzīvotāju negodīgi tērēto ūdeni likt maksāt uzņēmējiem vai privātmājām.

Bet nav godīgi likt papildus maksāt tiem, kas visu izdarījuši pareizi un godīgi?

– Ja skaitītājs ir pareizi uzlikts, ja ēkā nav ilgstošas noplūdes, tad starpība nevar būt liela. Bet reāli ir tā, ka mājās ir bardaks ūdens uzskaitē. Piemēram, kādā dzīvoklī Veidenbauma ielā 1 pēc inventarizācijas izrādījās, ka maksa par patērēto ūdeni netika rēķināta trīs gadus. Un šī situācija pierāda, ka nav nekādas kontroles.

SIA «Tukuma nami» iebilst, ka viņi nevar pārdot ūdeni iedzīvotājiem, jo nevar ietekmēt pakalpojumu, piemēram, ūdens spiedienu, kvalitāti.

– Nav problēmu noslēgt trīspusēju līgumu, iesaistot domi, un šajā līgumā ierakstīt gan spiediena apmēru, gan kvalitātes nosacījumus, ko Sabiedrības veselības aģentūra, izdarot analīzes, mums iesniedz.

Bet regulators jums apstiprina tarifu par ūdens piegādi iedzīvotājiem, tātad jums būtu jārūpējas, lai viņi šo ūdeni saņemtu.

– Nepiekrītu. Mēs ražojam ūdeni un padodam patērētājam – daudzdzīvokļu mājai. Sīkākas nianses, kas saistītas ar apsaimniekošanu, es nezinu, jo līgumu ar SIA «Tukuma nami» neesmu redzējis. Es nevaru slēgt līgumu ar iedzīvotājiem par ūdens padevi uz dzīvokli, jo manā apkalpošanā ir tikai ūdensvads līdz mājas ievadam; tīkli mājas iekšienē nav mans īpašums. Un tādējādi es vairs nevaru garantēt, ka ūdens tiks piegādāts. Spēles noteikumiem visām mājām jābūt vienādiem – denacionalizētām, ar daudziem vai diviem dzīvokļiem – piegādājam ūdeni līdz mājai, bet tālāko kārto īpašnieks. Tātad mūsu vēlme ir norēķināties par ūdeni pēc mājas ievada skaitītāja, bet par pārējo jādomā apsaimniekotājam. Mēs gribam saņemt to naudu, ko esam plānojuši.

Kurš segs Ls 50 000?

– Šobrīd nezinu. Mēs maksājam domei kredītu, kas gadā sastāda Ls 50 000; šobrīd dome atlikusi šī kredīta atmaksu līdz jūnijam.

 

Papildu maksājums problēmu neatrisinās

 

SIA «Jauntukums» izpilddirektore Ludmila Kenidra skaidroja, ka par šiem zudumiem uzzinājusi no laikraksta. Tad arī interesējusies SIA «Tukuma nami» par to, kādi pasākumi tiek plānoti. Savukārt ar SIA «Tukuma ūdens» par to nav runājusi. Viņasprāt, uzņēmums nav gatavs pirkt ūdeni un sadalīt zudumus uz iedzīvotājiem, taču pieļauj, ka visdrīzāk to dome liks darīt. Tomēr iedzīvotāji par to būs neapmierināti, jo viņiem jāmaksā vairāk, turklāt, pats galvenais, to, kādēļ zudumi rodas, vienalga nevarēs noskaidrot. Piemēram, māju Telegrāfa ielā 4, kur bijuši lieli zudumi, reiz pārbaudījusi neatkarīga Rīgas firma. Neilgu laiku zudumi samazinājušies, bet pēc tam atkal pieauguši. Par to, kādus secinājumus pārbaudītāji izdarījuši, l. Kenidra solīja informēt.

***

Jāatzīst, ka arī pēc sarunas ar pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem un namu apsaimniekotājiem daudzi jautājumi palika neskaidri. Piemēram, vai īrniekiem domāto likumu var piemērot īpašniekiem; cik lieli ir katras mājas zudumi, kā arī – vai modernāki skaitītāji tiešām garantē precīzāku uzskaiti un … mazākus zudumus, kā publikācijās norādījuši vairāku Rīgas namu apsaimniekotāji?

Bet secinājums ir – nekāds lēmums vēl nav pieņemts, tā ka – diskusijas var turpināties.

Komentāri

  1. Ne viens nevar mani piespiest maksāt vairāk, ne kā uzrāda mans skaitītais!!! Blēži sēž gan Dome, gan Tukuma ūdeni, gan Tukuma namos. Esiet nolādēti !!!!

  2. zinu mājas kurās nevienu reizi nav bijušas pārbaudes!!!var taču pieņemt cilvēkus kas katru mēnesi vai katru otro apsataigā dzīvokļus un pārbauda sakaitītājus – labi gan domei, gan bez darba palikušam cilvēkam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. Pilnīgs sviets-man tikai patika risinājums iekļaut tarifā, kāda starpība kvītiņā ir mistiskais koeficents vai lielāks tarifs. Bet cena siltajam kubam tā ir 5ls kur vēl augstāk

  4. Pilnīgi smiekli nāk šos Tukuma žurnālistu rakstus jebkuā no Tukuma laikrakstiem vai tās būtu Ziņas vai Ziņotājs lasot:))Nu taisni tā kā strausi kaut ko uzskrebelē un punkts sirdsapziņa apmierināta "skudrupūznis pakustināts" iedzīvotāju izskatā un vismaz kādam rodas iespaids ka Tukumā kauč kas tiek darīts arī vienkāršo daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju labā :)))

  5. Atbilde ir virsrakstā- kurš to zog, tam arī jāmaksā (un vēl aiz restēm jāsēž). Jautājums, kā noķert zagli.
    Par to, ka par pazudušo vai nozagto varētu būt jāmaksā jebkuram pilsonim X, nevar būt ne runas- šis pilsonis X neko nav pazaudējis vai nozadzis. Papildus maksājums (naudas kā universāla privāti piederoša maksāšanas līdzekļa piespiedu atņemšana) ir uzskatāma par sodīšdanas veidu. Bet Latvijā valda tiesu princips- kamēr nav pierādīta vaina, cilvēks nevar būt vainīgs un nevar tikt sodīts.

  6. Rīgā šo idejau atdzina par pretlikumīgu, tad kad rīgā viņu atdzina tiesa par pārkāpumu arī mums no kvītiņām pazuda tas mistiskais koeficents, ko pirms pāris gadiem maksājām, es vēl atceros ka bija tāda diskusija, ka tie kas grib lai maksā, bet tie kas nē lai nemaksā, jo likumīgi tas nav prasīt maksāt par tiem kas zog.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.