kandavastehnikums.lv

Jaunieši joprojām var pieteikties mācībām profesionālajās skolās un saņemt ESF stipendijas

Jaunieši, kuri nolēmuši apgūt profesiju kādā no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotībā esošajās profesionālās izglītības iestādēm, joprojām var pieteikties mācībām šajā gadā. Daudzu jauniešu pēdējā brīža izvēli par labu mācībām ietekmē tas, ka profesionālo skolu audzēkņi arī šajā mācību gadā turpinās saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) stipendijas.

Jaunieši, kuri nolēmuši apgūt profesiju kādā no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotībā esošajās profesionālās izglītības iestādēm, joprojām var pieteikties mācībām šajā gadā. Kā atzīst iestāžu direktori, daudzu jauniešu pēdējā brīža izvēli par labu mācībām ietekmē tas, ka profesionālo skolu audzēkņi arī šajā mācību gadā turpinās saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) stipendijas.

Šā gada 27. augustā valdība, veicot vairāku ES fondu līdzekļu pārdali, atbalstīja IZM iniciatīvu par līdzekļu novirzīšanu profesionālo skolu audzēkņu stipendijām. Tādējādi, pretēji iepriekš prognozētajam, profesionālo skolu audzēkņiem nodrošināta iespēja arī divus turpmākos mācību gados turpināt saņemt ESF ikmēneša stipendijas 10 līdz 50 latu apmērā.

2013. gadā valsts budžeta finansētās vietās bija plānots uzņemt 9061 audzēkni, bet šobrīd uzņemti par aptuveni tūkstoti mazāk. Ņemot vērā līdzšinējo uzņemšanas aktivitāti un pozitīvo ziņu par ESF stipendiju piešķiršanas turpināšanu, pieteikšanās termiņus profesionālās izglītības iestādēs izlemts pagarināt līdz 30. septembrim.

„Ideāli,” tā Saulaines Profesionālās vidusskolas direktors Jānis Beķeris komentē ESF stipendiju izmaksas turpināšanu. Viņš atzīmē, ka pašreizējais valsts garantētās stipendijas apjoms audzēkņiem tomēr nav pietiekami liels atbalsts. Papildu finansējuma būtisko nozīmi direktors pamato ar piemēru. Proti, uzreiz pēc 27. augusta paziņojuma par līdzekļu pārdali stipendijām audzēkņu pietiekšanās aktivitāte manāmi pieaugusi. J. Beķeris izsaka nožēlu, ka konkrētais lēmums pieņemts salīdzinoši vēlu, taču atzīst, ka „labāk vēlu nekā nekad”. Iestāde jaunos audzēkņus īpaši gaida gan lauksaimniecības, gan ēdināšanas profesionālajās izglītības programmās. Skola ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu programmās veiksmīgi modernizējusi mācību vidi un aprīkojumu, taču tajās uzņemto audzēkņu skaits šogad nav tik kupls kā cerēts. Saulaines Profesionālās vidusskolas direktors aicina visus interesentus izmantot pagarināto pieteikšanās termiņu mācībām.

Arī Limbažu Profesionālās vidusskolas direktors Dainis Augusts cer, ka ESF stipendijas būs papildu motivācija audzēkņiem apgūt profesiju. Viņš norāda uz iedzīvotāju finansiālajām problēmām apkārtējos reģionos un uzsver, ka šādas stipendijas ir būtisks faktors, jauniešiem domājot par tālāko izglītības ieguvi. D. Augusts atzinīgi novērtē šo IZM iniciatīvu un piemin, ka tieši lēmums par stipendijām bijis iemesls, lai pirmo reizi rakstītu pateicības vēstuli ministram. Limbažos profesionālās izglītības programmās turpina uzņemt audzēkņus, kuri pēc pamatizglītības ieguves vēlas mācīties par apdares darbu tehniķi vai būvizstrādājumu galdnieku. Vidējo vispārējo izglītību ieguvušajiem skola šajā mācību gadā joprojām piedāvā apgūt tūrisma pakalpojumu komercdarbinieka profesiju.

Jauni audzēkņi joprojām tiek gaidīti visās profesionālās izglītības iestādēs, bet jo īpaši Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā, Barkavas Profesionālajā vidusskolā, Laidzes Profesionālajā vidusskolā, Rīgas 3. arodskolā, profesionālās izglītības kompetences centros «Rīgas Valsts tehnikums» un «Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums». Topošie speciālisti aicināti pieteikties izglītības programmās «Būvdarbi», «Metālsapstrāde», «Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas», «Enerģētika un elektrotehnika», «Autotransports», «Kokizstrādājumu izgatavošana”» un daudzās citās.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.