Bezdarbnieka statusu Latvijā varēs iegūt arī cilvēki no trešajām valstīm

Labklājības ministrija (LM) rosina virkni izmaiņu bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Tās paredz gan paplašināt bezdarbnieka statusa saņēmēju loku, veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju darba meklēšanas pienākuma izpildi, gan arī nodrošināt mērķētāku un piemērotāku atbalstu bezdarba vai bezdarba riska iestāšanās gadījumā.

Labklājības ministrija (LM) rosina virkni izmaiņu bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Tās paredz gan paplašināt bezdarbnieka statusa saņēmēju loku, veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju darba meklēšanas pienākuma izpildi, gan arī nodrošināt mērķētāku un piemērotāku atbalstu bezdarba vai bezdarba riska iestāšanās gadījumā.

Iepriekšminētie priekšlikumi iekļauti LM izstrādātajā likumprojektā Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Projekts ceturtdien, 8. novembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā.

Atbilstoši izmaiņām, ņemot vērā starptautisko normu prasības, plānots paplašināt to cilvēku loku, kuriem ir tiesības iegūt bezdarbnieku un darba meklētāju statusu. Paredzēts, ka bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu varēs iegūt arī tie cilvēki no trešajām valstīm, kuri būs saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju un kuriem būs tiesības strādāt pie jebkura darba devēja.

LM uzsver, ka šiem cilvēkiem būs ierobežota piekļuve Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem. Piemēram, viņi netiks iesaistīti tādos ilglaicīgos pasākumos, kā subsidētā nodarbinātība, profesionālās vai neformālās izglītības programmas apguve. Vienlaikus minētie cilvēki pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas varēs pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu.

Tāpat paredzēts ieviest jaunu aktīvās nodarbinātības pasākumu Darba meklēšanas atbalsta pasākumi, lai motivētu bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu un iekļauties darba tirgū. Šī pasākuma ietvaros NVA darbinieks, padziļināti izvērtējot konkrētā klienta individuālo bezdarba situāciju, sadarbībā ar bezdarbnieku noteiks turpmāk pildāmās aktivitātes ātrākai darba atrašanai. NVA noteiks ne tikai piemērotākos aktīvos nodarbinātības pasākumus, bet arī bezdarbniekam konkrēti pildāmos pienākumus darba meklēšanā, piemēram, regulāru atskaišu gatavošanu par darba meklēšanas procesu, priekšlikumu sniegšanu bezdarba problēmas risināšanai, utml. Tāpat konsultāciju ietvaros noteiks, kāds ir konkrētajam bezdarbniekam piemērotākais darbs, kādas iespējas ir to atrast un kādas darba meklēšanas metodes jāizmanto, lai to izdarītu.

LM uzsver, ka iepriekšminēto pasākumu detalizētāks saturs un bezdarbniekam un darba meklētājam veicamie pienākumi būs noteikti atsevišķos Ministru kabineta noteikumos. Tos plānots izstrādāt līdz 2013.gada jūlijam, kad varētu stāties spēkā Grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā.

Vienlaikus likumprojekts paredz ieviest bezdarbnieku profilēšanu. Tās ietvaros bezdarbniekus dalīs noteiktās funkcionālās grupās, piemēram, jauniešos, ilgstošajos bezdarbniekos, u. tml. un noteiks viņiem pašus piemērotākos aktīvās nodarbinātības pasākumus, sarindojot tos prioritārā secībā.

Turpmāk piemērota darba kritērijus un to noteikšanas kārtību noteiks Ministru kabinets, nevis atsevišķa definīcija Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Tādējādi plānots ieviest elastīgāku tiesisko regulējumu (iespēja ātrāk veikt izmaiņas, ja tādas ir nepieciešamas) un noteikt tādus piemērota darba kritērijus, kurus praksē ir iespējams piemērot. Līdz ar to paredzēts motivēt bezdarbniekus pieņemt piemērota darba piedāvājumu un otra atteikuma gadījumā vērtēt cilvēka motivāciju risināt savu bezdarba situāciju ar NVA palīdzību.

Atgādinām, ja bezdarbnieks divas reizes atsakās no piemērota darba, viņam var noņemt bezdarbnieka statusu.

Ar likumprojektu var iepazīties LM mājas lapā sadaļā Aktuāli – Tiesību aktu projekti.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *