pabalsts

Tukuma novada domes ārkārtas sēdē 3. novembrī nolemts piešķirt svētku pabalstus

Tukuma novada domes ārkārtas sēdē 3. novembrī deputāti vienbalsīgi atbalstīja ieceri, sagaidot Valsts svētkus, piešķirt pabalstu 50 eiro apmērā personai, kurai piešķirts politiski represētas personas, Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušas personas vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss un kura deklarēta Tukuma novadā.

Kā mainīsies pabalsti un piemaksas no 2013. gada?

Bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu līdz bērna gada vecumam nestrādājošiem cilvēkiem. Kam ir tiesības saņemt šo pabalstu? Cilvēkam, kurš pabalsta pieprasīšanas dienā nav nodarbināts (nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto). Cik liels būs pabalsts? Pabalsts no 2013. gada 1. janvāra būs 100 latu mēnesī.

No 1. janvāra bērna kopšanas un minimālais vecāku pabalsts – Ls 100

No 2013. gada 1. janvāra bērna kopšanas pabalsts un piemaksa par bērna kopšanu vecumā līdz pusotram gadam paaugstināsies līdz 100 latiem mēnesī. Šobrīd par bērna kopšanu vecumā līdz 1 gadam cilvēks saņem pabalstu 50 latu apmērā. Savukārt par bērna kopšanu vecumā no viena līdz pusotram gadam – 30 latu apmērā.

Bezdarbnieka statusu Latvijā varēs iegūt arī cilvēki no trešajām valstīm

Labklājības ministrija (LM) rosina virkni izmaiņu bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Tās paredz gan paplašināt bezdarbnieka statusa saņēmēju loku, veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju darba meklēšanas pienākuma izpildi, gan arī nodrošināt mērķētāku un piemērotāku atbalstu bezdarba vai bezdarba riska iestāšanās gadījumā.

Plāno palielināt vecāku nākotnes pensijas

No nākamā gada plānots dubultot obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu summu gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņem bērna kopšanas pabalstu, gan par vecākiem, kuri kopj bērnu līdz gada vecumam un saņem vecāku pabalstu.

GMI līmeni trūcīgiem cilvēkiem noteiks 35 latu apmērā

No 2013. gada 1. janvāra garantētā minimālā ienākumu līmeni (GMI) plānots noteikt visiem trūcīgiem cilvēkiem vienādu – 35 latus mēnesī, informē Labklājības ministrija (LM). Vienlaikus paredzēts, ka pašvaldības domei būs tiesības noteikt augstāku GMI līmeni ne tikai vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem, bet arī bērniem. Tā maksimālais līmenis plānots līdz 90 latiem.

Minimālo vecāku pabalstu nākamgad cels līdz 100 latiem

Minimālais vecāku pabalsta apmērs no nākamā gada tiks paaugstināts no 63 līdz 100 latiem, paredz Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas trešdien, 31. oktobrī, konceptuāli atbalstītie grozījumi likumā «Par maternitātes un slimības apdrošināšanu».