Projekti

NOVADI SAPROT V

Reģionālo mediju kopprojekts par medijpratību. Komentāri internetā kļuvuši agresīvāki. Vai izvērtējam to ar kādu saturu

NOVADI SAPROT IV

Reģionālo mediju kopprojekts par medijpratību. Kā reģionālie mediji ietekmē lokālo vidi un auditoriju, par viltus

NOVADI SAPROT III

Reģionālo mediju kopprojekts par medijpratību, par medijiem un mediju izstrādājumiem, par avīžu lasīšanas paradumiem un

NOVADI ZAĻO V

Klimata pārmaiņas skars ikvienu. Paātrinātas izmaiņas okeānos un kriosfērā, sniega un ledus pārklātās zemes un

NOVADI ZAĻO IV

Liepājā jau gandrīz 15 gadus aktīvi darbojas biedrība “Radi vidi pats”, kuras nosaukums ietver ideju

VIDE un MĒS III

Jānis Priednieks apsaimnieko 35 hektārus dabīgo pļavu Abavas senlejā. No apsaimniekošanas viedokļa raugoties, prasību pļavas

Novadi Zaļo III

Par to, kas jāzina veicot uzņēmējdarbību īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Ko dabas aizsardzības labā var