Tukuma NVO Apvienība rīko ES projekta noslēguma pasākumu

6. decembrī 16.00 Tukuma novada domes konferenču zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma NVO Apvienība (Tukuma NVOA) rīko Eiropas Savienības un Tukuma novada Domes finansēta projekta «Biedrības «Tukuma Nevalstisko organizāciju apvienības» kapacitātes stiprināšana un darbības attīstība» noslēguma pasākumu.

6. decembrī 16.00 Tukuma novada domes konferenču zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma NVO Apvienība (Tukuma NVOA) rīko Eiropas Savienības un Tukuma novada Domes finansēta projekta «Biedrības «Tukuma Nevalstisko organizāciju apvienības» kapacitātes stiprināšana un darbības attīstība» noslēguma pasākumu.

Projekta vispārējais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešais mērķis ir stiprināt Tukuma NVOA kapacitāti un attīstīt tās darbu aizstāvot savas intereses, piesaistot papildus finansējumu ideju īstenošanai un sekmējot darbības atpazīstamību vietējā sabiedrībā.

Projekta ietvaros tika īstenotas secīgas aktivitātes noteikta mērķa sasniegšanai – apmācības interešu aizstāvībā, projektu izstrādē un vadībā, budžeta plānošanā un grāmatvedībā un publiskā tēla veidošanā, projektu ideju izstrāde un finansējuma piesaiste, NVOA darbības stratēģijas 7 gadiem izstrāde, juridiskās konsultācijas NVOA biedriem, ik mēneša atvērto durvju dienas iedzīvotājiem, studiju vizīte uz Zviedriju, tematisko materiālu sagatavošana un publicēšana un informatīva materiāla (bukleta) par Tukuma NVOA izdošana.

Projekta noslēguma pasākumā ikviens interesents varēs saņemt informāciju par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. Dalībniekiem, kuri piedalījās projekta ietvaros organizētajās apmācībās, tiks pasniegti zināšanas un prasmes apliecinoši sertifikāti.

Tukuma NVOA aicina apvienības biedru organizāciju pārstāvjus, Tukuma novada iedzīvotājus, mediju pārstāvjus, pašvaldību amatpersonas un ikvienu interesentu iepriekš pieteikt savu dalību projekta noslēguma pasākumā rakstot uz e-pastu: [email protected] vai pa tālr. 20216597. Plašāka informācija par projektu un noslēguma pasākumu – sazinoties ar Tukuma NVOA valdes priekšsēdētāju Guntu Kalviņu: [email protected]v, 29516262.

Noslēguma pasākums tiek rīkots «Biedrības «Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības» (Tukuma NVOA) kapacitātes stiprināšana un darbības attīstība» (līgums nr. 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/026/77) ietvaros. 92,07 % no projekta finansē ES ar ESF starpniecību un to atbalsta Tukuma novada Dome. Projekts tiek īstenots ESF 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes «Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana», kuru administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, ietvaros.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.