Par apkuri Tukuma novada pagastos

7. oktobra laikrakstā publicējām informāciju par to, kā uzsākta apkures sezona piecos novada pagastos. Šoreiz ar informāciju par otriem pieciem pagastiem aptauju noslēdzam.

7. oktobra laikrakstā publicējām informāciju par to, kā uzsākta apkures sezona piecos novada pagastos. Šoreiz ar informāciju par otriem pieciem pagastiem aptauju noslēdzam.

Tumē kurina jau no oktobra sākuma

Apkures sezona Tumē uzsākta 5. oktobrī. Centralizēti pagastā apkurina 10 daudzdzīvokļu mājas, skolu, kultūras namu, pastu un bērnudārzu.

Siltuma tarifs – 0,95 Ls/m² (ar PVN). Lielākie finanšu ieguldījumi apkurē veikti pagājušajā gadā, kad izbūvēti jauni siltumtīkli un kapitāli remontēta katlu māja. Līdzīgi kā citos pagastos, neiztiek bez parādniekiem – kopējais parāds, tostarp arī par apkuri, ir aptuveni Ls 15 000. Lai tos atgūtu, ar iedzīvotājiem tiekot slēgta vienošanās par parāda atmaksu un, kā rādot pieredze, šīs apņemšanās arī tiekot pildītas. Iedzīvotāji arī aicināti vērsties sociālajā dienestā pēc palīdzības, ja trūkst līdzekļu iztikai un komunālo maksājumu nomaksai.

 

Iepirkums kurināmajam izsludināts

Pirms divām nedēļām pagasta centrā, Vienībā, ekspluatācijā nodeva no jauna izbūvētos siltumtīklus. Savukārt pagājušajā gadā tika nopirkti un uzstādīti jauni apkures katli. Uzreiz pēc darbu pabeigšanas uzsākta arī apkures sezona, turklāt no jauna centralizētajai siltumapgādei pieslēgta bibliotēka un pasts. Līdzīgi kā Tumē, arī Degoles pagastā kopējais komunālo maksājumu parāds sasniedzis ap Ls 15 000.

Abos šajos pagastos kurina ar šķeldu un izmanto iepriekšējās apkures sezonas rezerves, jo šobrīd izsludināts vienots kurināmā iepirkums, kas noslēgsies 26. oktobrī.

Jārēķinās ar vēsturisko "mantojumu"

Džūkstes pagastā centralizēti apkurina skolu, bērnudārzu un atsevišķus dzīvokļus vai atsevišķas istabas dzīvokļos daudzdzīvokļu mājās. Tā tas esot iegājies vēsturiski – kad bijis daudz nemaksātāju un ļauts iedzīvotājiem apkuri nodrošināt pašiem, daudz izmantojuši iespēju un atslēgušies vai no apkures atslēguši atsevišķas istabas. Tieši tāpēc apkures cena esot tik augsta – Ls 1,33 (bez PVN) par kvadrātmetru. Apkures sezona sākusies 12. oktobrī. Iedzīvotājiem ir arī parādi, taču precīzu summu komunālajā dienestā nosaukt nevarēja. Apkurei izmanto malku, kura iepirkta par 14 Ls/m³.

Irlavā tiek galā saviem spēkiem

Irlavas pagastā apkuri daudzdzīvokļu mājās iedzīvotāji nodrošina paši – vai nu ar krāsnīm vai centralizētu apkuri visai mājai. Cik zināms, kurināt šajās mājās jau sākuši.

Apkures sezona sākās vakar

Lestenes pagastā centralizēti apkurina vienu daudzdzīvokļu māju «Gobas», un oficiālā apkures sezona tajā sākās vakar, 15. oktobrī, līdz tam ticis iekurināts uz dažām stundām, lai siltāks. Apkurei izmanto malku, kuras iepirkumam pagastu pārvalde organizēja konkursu. Tajā pieteicies viens pretendents, no kura malku iepērk par 15,80 Ls/m³. Pirms apkures sezonas remontētas ierīces katlu mājā. Uzkrājušies arī parādi, taču tie šobrīd tiek precizēti, tiesa, daļa iedzīvotāju pamazām parādus cenšas dzēst.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.