Skolai Cērē – 170 gadu

Visskaistākajā ziedoņa laikā 22. maijā Cēres pamatskola atzīmēja savu 170. jubileju.

Visskaistākajā ziedoņa laikā 22. maijā Cēres pamatskola atzīmēja savu 170. jubileju.

Pasākumā, kas notika jaunajā skolas sporta hallē, piedalījās vairāk nekā 200 bijušo absolventu, pedagogu un darbinieku, kā arī viesi no Kandavas novada pašvaldības iestādēm. Skolas direktore Juta Reinsone pasniedza Izglītības uz zinātnes ministrijas Goda rakstus skolotājām Intai Orstei, Drosmiņai Krūmiņai.
Svētku koncertā, kuru sagatavoja Valija Skarnele un Līga Roze, piedalījās bijušie skolas absolventi, viņu bērni un mazbērni.
Lielu paldies skolas direktore saka absolventiem – Gintam Birkenšteinam un bērnu vokālajam ansamblim «Taustiņi», Agnesei Reinsonei, Evitai Bērziņai, Intam Leitartam, Solvitai Zvirgzdiņai, Uldim Grenevicam, Montai Krūmiņai, absolventu bērniem – Kristiānai Dzenei, Ingai Junkurēnai, Ancei Feldmanei, Anetei Jekumai, un Signei Krūzmanei, 7. klases skolēniem Gvido Bērziņam, Baibai Vintermanei, Dacei Šilbergai, Kristapam Stāmeram, absolventu mazbērniem – Marianam un Helēnai Pētersoniem, Ievai Krūzmanei un Santijai Zupānei.
J. Reinsone: "Mēs lepojamies ar savas skolas absolventiem, kuri atraduši savu vietu dzīvē, mīl un audzina savus bērnus, rūpējas par saviem vecākiem un ar labu vārdu vienmēr piemin savu skolu – Cēres pamatskolu."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.