Sociālā dienesta pārbūve izmaksā vairāk nekā 200 000 eiro

3. decembrī noslēdzās iepirkums Tukuma novada sociālā dienesta ēkas pārbūvei, kurā tika saņemti četri piedāvājumi, no kuriem konkursa komisija (lēmums 9. decembrī) bija izvēlējusies lētāko, ko piedāvāja SIA «Amatnieks». Šis uzņēmums bija piedāvājis ēku pārbūvēt par 194 999,99 eiro (bez PVN). Ar šo uzņēmumu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, arī plānots slēgt līgumu.

Kur paliek mūsu nauda

Pārbūve – apjomīga

Kā paredz iepirkuma dokumenti, teritorijā tiks ierīkoti jauni inženiertīkli, tāpēc vecie tiks demontēti, taču līdz ar to tiks nozāģēti koki un nofrēzētas to saknes. Vēl teritorijā tiks demontētas visas konstrukcijas, ieskaitot atbalsta sienu, metāla žogu un arī lieveni, lai varētu ierīkot pamatus un uzcelt piebūvi lifta šahtai un priekštelpai. Vēl plānots demontēt jumtu un izbūvēt jaunu jumta konstrukciju, kā arī pandusu un tualetes telpu pagrabstāvā. Vēl tiks ierīkoti  elektronisko sakaru tīkli, iekšējā elektroapgāde, jauna lietus ūdens novadīšanas un zibens aizsardzības sistēma. Tiks atjaunota cokola apdare, jauna apmale, lievenis un atbalsta siena. Teritorijā ierīkots bruģakmens segums un žogs. Plānots demontēt visas pagaidu būves un labiekārtot teritoriju.

Šiem darbiem kopā ar PVN plānots izlietot 235 949,99 eiro. Jāpiebilst, ka līgums vēl nav noslēgts, jo 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas konkursa rezultātus iespējams apstrīdēt.

Ēka ar dārgu vēsturi

Atgādinām, ka Tukuma novada sociālā dienesta ēka Tidaholmas ielā 1 ir ēka ar “vēsturi” un dārgiem pašvaldības ieguldījumiem. No 2007. līdz 2018. gadam pašvaldība nomāja šo ēku no SIA «Eta studija», nomas maksā šajā laikā samaksājot vairāk nekā 723 000 eiro. Tā kā 2017. gadā beidzās ar uzņēmēju noslēgtā līguma termiņš, un normatīvie akti noteica telpu iznomātāju meklēt konkursa ceļā, Tukuma novada sociālais dienests izsludināja telpu nomas konkursu, jo, kā tika norādīts, – esošā ēka ir gan sliktā stāvoklī, gan pārāk maza visām vajadzībās un ēkai arī nav ērtas piebrauktuves un stāvlaukuma. Tiesa, konkursa nolikumā minētie striktie telpu izmēri un citi nosacījumi lika domāt, ka konkurss tik un tā sarīkots par labu esošajam iznomātajam. Tomēr sociālais dienests tolaik skaidroja, konkursa noteikumi izveidoti saskaņā ar tām prasībām, kas šādiem dienestiem izvirzītas… Taču jau tolaik bija skaidrs, ka tikai viens pretendents – esošais iznomātājs SIA «Eta studija», kas jau bija izteicies, ka ēku pārdos, – varēja uzreiz piedāvāt gatavus kabinetus, ko savukārt nevarēja pārējie konkursa pretendenti – SIA «Arvo Plus» (ēka Talsu ielā 11), SIA «Tukuma roze» (Pasta ielā 25), a/s «Komforts» (Lielajā ielā 59), SIA «Bonus.LV» (Meža ielā 28), Pils iela 11, «Stelles» (Talsu iela 74), kam bija nepieciešams laiks un līdzekļi pārbūvei. Lai arī līdzīgos konkursos parasti tiek dots laiks pārbūvei, piemēram, gads, te bija iespēja atsevišķas telpas pielāgot sešu mēnešu laikā. Tāpēc, lai arī pretendentu nebija maz, konkursa iznākums 2017. gada 30. jūnija domes sēdē bija bezkaislīgs – bez rezultātiem. Un ar piedāvājumu turpināt nomāt telpas Tidaholmas ielā 1, šķiet, nevienu nepārsteidza. Savukārt 2018. gada aprīļa domes sēdē deputātu vairākums ar niecīgu balsu pārsvaru nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības un iegādāties ēku Tidaholmas ielā 1 par 300 000 eiro.

Darbi nenotiek, izmaksas aug

  1. gada aprīlī, kad ēku nopirka, tika minēts, ka steidzamākie un svarīgākie darbi ir ieejas kāpņu un ēkas ventilācijas remonts. Šie darbi, kā tika solīts, tiks izdarīti par 2018. gadam ieplānoto nomas naudu, kas tika atstāta uzņēmuma rīcībā, savukārt nākamajā gadā, tātad 2019. gadā, bija plānota lifta ierīkošana. Diemžēl no tā laika ir pagājuši divarpus gadi, taču no minētā nav izdarīts nekas, tikai pieaudzis veicamo darbu saraksts un, protams, – arī izmaksas. Tas nozīmē, ka šī ēka, rēķinot pirkšanas cenu un pārbūves izmaksas, dažu gadu laikā domei būs izmaksājusi vairāk nekā pusmiljonu eiro, ja neskaita jau minētos vairāk nekā 700 000 eiro, kas 11 gadu laikā samaksāti par ēkas nomu.

Labāk, lai centri vairāki un tuvāk cilvēkiem

Nu Tukuma novada sociālā dienesta vadītājai Inai Balgalvei, kuras vadībā 2017. gadā tika rīkots telpu nomas konkurss, vaicājām, vai, atskatoties pagātnē, lēmums iegādāties šo ēku ir bijis pareizs, jau tolaik zinot, ka bez pārbūves visas dienesta problēmas šis pirkums neatrisinās. I. Balgalve skaidroja, ka diskusijas par šo ēku ir bijušas lielas, tāpat kā par citiem risinājumiem – cik izmaksās, cik ilgā laikā atmaksāsies, taču lielākoties sarunas bijušas par to , ”kā būtu, ja būtu”: “Šobrīd šī ir mūsu ēka, un varam soli pa solim iet uz mērķi. Bet, ja runājam administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, mans redzējums ir, ka nevar veidot vienu milzīgu centru, kas būtu attālināts no cilvēka. Es domāju, ka ir jāsaglabā reģionālie centri, kas ir tuvāk cilvēkiem, – Kandavā, Jaunpilī un Engurē, varbūt vēl kādā vietā, bet pilsētai tuvākās vietas var atkal tai “pienākt klāt”. Līdz ar to nav būtiski, cik liela ēka ir šajā vietā, jo darbs vienlaikus notiks arī citos centros.” Vēl interesējāmies, vai uzņēmēju nosauktās izmaksas nav pārāk lielas, salīdzinot ar tām, kas sākotnēji tika plānotas. I. Balgalve skaidroja, ka tikai tad, kad bija izstrādāts tehniskais projekts, bija zināms, kādas būs pārbūves izmaksas: “Visi šie darbi ir nepieciešami, lai piekļuvi mūsu ēkai padarītu pieejamāku, un tas attiecas tieši uz visām tām atbalsta sienām, kāpnēm un uzbrauktuvi, kas ir jāmaina. Kas attiecas uz jumtu – mēs visu jumtu nemainīsim, bet pacelsim to daļu, kur būs lifts. Tieši par to – varbūt mainīt visu ēkas jumtu, arī bija diskusijas, kas savukārt aizkavēja projekta izstrādi. Un ir jau arī skaidrs, ka arī visa jumta nomaiņa šo projektu vēl vairāk sadārdzinātu. Taču, paceļot jumta daļu, mēs spēsim nodrošināt ērtākas telpas lietvedībai, kas jau tagad strādā trešajā stāvā. Protams, ir jārēķinās ar lifta izmaksām, jo tas savienos visus ēkas stāvus, ieskaitot pagrabstāvu, kur ir zāle un kuru līdz ar to varēs izmantot arī cilvēku ar kustību traucējumiem. Pagrabstāvā arī ierīkos ūdensvadu un tualetes.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.