Par veciem parādiem, slimnīcu un slēgto skolu

Jūnija pēdējā ceturtdienā Kandavas novada domes sēžu zālē notika kārtējā domes sēde. No 11 deputātiem sēdē šoreiz nepiedalījās Andris Aleksīns un Viesturs Valdis Dreimanis. Darba kārtībā bija paredzēts izskatīt 28 jautājumus.

Jūnija pēdējā ceturtdienā Kandavas novada domes sēžu zālē notika kārtējā domes sēde. No 11 deputātiem sēdē šoreiz nepiedalījās Andris Aleksīns un Viesturs Valdis Dreimanis. Darba kārtībā bija paredzēts izskatīt 28 jautājumus.

Kā ierasts, domes sēdes ievadā par jūnijā paveikto atskaitījās gan domes priekšsēdētājs Alfreds Ķieģelis, gan izpilddirektore Sandra Bērtziņa. Turpinājumā deputāti piekrita izdarīt izmaiņas izskatāmo jautājumu kārtībā un sākotnēji pievērsties tiem jautājumiem, uz kuriem pieaicinātas ieinteresētās personas.

Parādu saistības tiks dzēstas

Ar kolektīvu iesniegumu, kurā izteikts lūgums risināt jautājumu par parāda saistībām nama fasādes krāsošanas dēļ 1997. gadā, domē vērsušies Ķiršu ielas 12. nama iedzīvotāji. Situācija identiska kā iepriekšējā domes sēdē izskatītajā jautājumā par Ķiršu ielas 8 mājas iedzīvotāju nedienām un gadiem piedēvēto parāda nastu. Tolaik ar SIA «Amatnieks» noslēgtajā līgumā minēts, ka šī nama fasādes krāsošanas darbi veikti par Ls 5 592. Pēc SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» sniegtās informācijas, Ķiršu ielas 12 iedzīvotāju parāds uz šī gada 1. janvāri sastāda Ls 3393. Iztiekot bez īpašām diskusijām un apzinoties, kā tagad labot šo klajo, pirms vairāk nekā 10 gadiem pieļauto nelikumību, deputātu vairākums (trīs deputātiem atturoties), pieņēma lēmumu – atmaksāt SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» Ķiršu ielas 12. nama fasādes remonta izdevumus Ls 5592 apmērā, ieplānojot finansējumu 2009. gada budžetā.

Rūpēs par Kandavas slimnīcas likteni

Lai Kandavas slimnīcā nodrošinātu visas prasības intensīvās terapijas pacientu gultas aprīkošanai, kā to paredz sertifikācijas noteikumi, no Tukuma rajona padomes aģentūras (TRPA) «Tukuma slimnīca» saņemts iesniegums ar lūgumu Kandavas slimnīcas vajadzībām iegādāties pusautomātisko monitorēšanas- defibrilācijas sistēmu. Paredzams, ka šī iekārta izmaksātu Ls 5 722,50. Aizvadītā gada pēdējā domes sēdē deputāti piešķīra Kandavas slimnīcas vajadzībām finansējumu Ls 6000 apmērā, to arī nolēma izmantot nepieciešamās iekārtas iegādei.

Grenču skolā septembrī vairs neskanēs bērnu balsis

Tas nu ir skaidrs. Kā pastāvīga izglītības iestāde Grenču pamatskola tika likvidēta pirms desmit gadiem – 1998. gadā. Kopš tā laika līdz pat šī mācību gada izskaņai tā pastāvēja un darbojās kā Kandavas internātvidusskolas filiāle ar sešām klasēm. Ņemot vērā skolēnu skaita straujo samazināšanos un skolas uzturēšanas izdevumu pieaugumu, Kandavas internātvidusskolas direktore Aija Blitte pieņēma lēmumu ar nākošo mācību gadu atteikties no Grenču skolas telpu izmantošanas. Iepriekš Grenču filiālē mācījās ap 70 skolēnu, tad tagad bērnu skaits samazinājies līdz 40. Tādējādi nākošajā mācību gadā skolēniem tiek piedāvāta iespēja turpināt mācīties Kandavas internātvidusskolā, arī Grenču skolas pedagogiem tiek piedāvāts darbs Kandavas internātvidusskolā ar apsolījumu nodrošinot transporta pakalpojumus nokļūšanai darba vietā un mājās. Ar balsu vairākumu tika nolemts atbalstīt skolas direktores iesniegumu un mācības Grenčos pārtraukt. Līdz ar to Grenču skolas vēsturiskā ēka nonāks pašvaldības bilancē. Par skolas telpu tālākās izmantošanas iespējām tiks runāts un lemts jūlija Zemītes pagasta konsultatīvās padomes sēdē. Domes priekšsēdētājs A. Ķieģelis uzskata, ka pašlaik visreālākā no iespējām ir Grenčos izveidot pansiju. Par vienu visu deputāti bija vienisprātis – šis jautājums jāatrisina iespējami ātrāk, lai ēka nepaliktu neapdzīvota.

Komentāri

  1. Kaut ko nesaprotu.Vecas nelikumības,kuras dome sedz samaksājot..direktore izlemj filiāles likteni..un skolas vairs nav.Vai tad domei nav jāpieņem lēmums?Ko nozīmē atbalsta direktores iesniegumu?
    Laikam esmu par dumju,lai saprastu,kas notiek Kandavas domē.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *