No nākamā gada būs palielināta minimālā stundas tarifa likme

Minimālā mēneša darba alga valstī no 2014. gada 1. janvāra būs 225 lati (320 eiro), paredz valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta Noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi.

Minimālā mēneša darba alga valstī no 2014. gada 1. janvāra būs 225 lati (320 eiro), paredz valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta Noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi.

Vienlaikus atbilstoši jaunajai minimālajai mēneša darba algai un 2014. gada darba laika kalendāram precizēti minimālās stundas tarifa likmju apmēri, kas nepieciešami minimālās mēneša darba algas aprēķināšanai.

Proti, pašreiz noteiktā minimālā stundas tarifa likme 2014. gadā palielināsies no Ls 1,203 līdz Ls 1,359 (1,933 eiro). Savukārt pusaudžiem un tiem cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālā stundas tarifa likme 2014. gadā paaugstināsies no Ls 1,375 līdz Ls 1,554 (2,209 eiro), jo viņiem saskaņā ar Darba likumu ir atļauts strādāt tikai septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

 

Minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros (40 stundas nedēļā vai 8 stundas dienā) aprēķina, bruto minimālo mēneša darba algu dalot ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī. Savukārt vidējo darba stundu skaitu mēnesī aprēķina pēc īpašas formulas, 2014.gada darba laika kalendāra kopējo darba stundu skaitu gadā dalot ar 12 mēnešiem. Atbilstoši 2014.gada darba laika kalendāram nākamgad ir 1987 darba stundas, kas dalot ar 12 mēnešiem ir 165,58 stundas mēnesī.

Minimālo stundas tarifa likmi normāla saīsināta darba laika ietvaros (35 stundas nedēļā vai 7 stundas dienā) aprēķina, bruto minimālo mēneša darba algu dalot ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī. Savukārt vidējo darba stundu skaitu mēnesī aprēķina, 2014.gada darba laika kalendāra normāla saīsināta darba laika ietvaros (35 stundas nedēļā vai 7 stundas dienā) kopējo darba stundu skaitu gadā dalot ar 12 mēnešiem. Saskaņā ar darba laika kalendāru 2014.gadā ir 1738 darba stundas, kas dalot ar 12 mēnešiem ir 144,83 stundas mēnesī.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 27.augustā, valdībā apstiprinātie LM izstrādātie Ministru kabineta Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi.

Minimālā darba alga ir pati zemākā mēneša atlīdzība, kuru darbinieks regulāri saņem par paveikto darbu, strādājot pilnu darba dienu (8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā).

Tās apmēru nosaka valdība. Minimālo mēneša darba algu nosaka, lai aizsargātu darbinieku grupu ar zemāko kvalifikācijas līmeni un darba ražīgumu.

Atgādinām, ka valdība 2013. gada 30. jūlijā apstiprināja grozījumu noteikumos Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība. Tie paredz, ka minimālo mēneša darba algu nosaka līdz vienam eiro, bez centiem.

Minētie noteikumi arī nosaka, ka minimālās mēneša darba algas apmēru konkrētajā gadā valdība nosaka, vienojoties ar sociālajiem partneriem Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē. Proti, šogad 2013. gada 25. aprīļa sēdē bija panākta vienošanās, ka minimālā mēneša darba alga 2014. gadā ir 225 lati (320 eiro), bez santīmiem un centiem.

Atgādinām, ka minimālā mēneša darba alga 2013. gadā ir Ls 200 .

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *