Kādu sociālo palīdzību varat saņemt Tukuma rajonā

Piedāvājam Sociālās palīdzības koordinācijas centra informāciju, kādu sociālo palīdzību var saņemt Tukuma rajonā.

Piedāvājam Sociālās palīdzības koordinācijas centra informāciju, kādu sociālo palīdzību var saņemt Tukuma rajonā.

Atlaides zobu protezēšanai un protēžu labošanai

 

Ar Tukuma rajona padomes atbalstu I, II un III grupas invalīdiem, nestrādājošiem pensionāriem, represētajiem (uzrādot atbilstošu apliecību) iespējams saņemt pabalstu 30% apmērā zobu protezēšanai, bet ne vairāk kā Ls 40 par vienu pakalpojumu.

Pabalsta zobu protēžu labošanai piešķir šādi: pacients iemaksā protēzistam 25% no protēžu labošanas cenas, bet starpību sedz Sociālās palīdzības koordinācijas centrs no šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

Gan protēžu izgatavošanas, gan labošanas pakalpojumus ar šādu atbalstu iedzīvotāji var saņemt tikai pie speciālista, kas noslēdzis līgumu ar Sociālās palīdzības koordinācijas centru. Līgumus noslēguši:

* A. Krūzmane – Kandavas poliklīnikā, Lielā ielā 24;

* I. Studena – Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā, Skolas ielā 10, un Kandavas poliklīnikā, Lielā ielā 24;

* G. Buivide – Tukuma poliklīnikas 407. kabinetā;

* I. Vekmane – Tukumā, Baložu ielā 10;

* A. Freimane – Tukuma poliklīnikas 407. kabinetā;

* I. Zīriņa – Tukuma poliklīnikas 320. kabinetā un Engurē, Jūras ielā 109;

* A. Stulberga – Engures «Freijās», Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcā un Tumes doktorātā.

 

Rehabilitācija pansionātā «Rauda»

 

Ikviens Tukuma rajona iedzīvotājs var saņemt rajona padomes daļēji atmaksātu rehabilitāciju pansionāta «Rauda» rehabilitācijas nodaļā.

Rehabilitācijas programmā ietilpst: medikamentoza ārstēšana saskaņā ar ārsta nozīmējumu, ārstnieciskā vingrošana, masāžas, fizikālās terapijas procedūras, ūdens procedūras utt. Pieejamas psihologa konsultācijas, iespēja iemācīties lietot palīglīdzekļus, apgūt pašaprūpi, tiek veikta izgulējumu profilakse un ārstēšana, piedāvā zobārsta, friziera un citus pakalpojumus, tostarp trīsreizēju ēdināšanu.

Rehabilitācijas kurss ir 16 dienas, par to šogad jāmaksā Ls 11.80 dienā, no šīs summas Ls 5.90 apmaksā Tukuma rajona padome. Informācija pa tālruni 631 23572 (Gunta Kalviņa).

 

Iespēja saņemt tehniskos palīglīdzekļus

 

Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, Tehnisko palīglīdzekļu centrs atvēris septiņas nodaļas Latvijas rajonos.

Tukumam tuvākās:

* Rīgā, Ventspils ielā 53, tālrunis 67185459;

* Dobelē, Ādama ielā 2, tālrunis 63781773;

* Kuldīgā, Jelgavas ielā 60, tālrunis 63320727.

Centra nodaļās pieejami spieķi, kruķi, staigāšanas rāmji ar un bez riteņiem, pārvietošanās galdi, riteņkrēsli, personīgās aprūpes līdzekļi, komunikācijas un informācijas palīglīdzekļi. Piesakoties centrā un pie ražotāja, var saņemt ortozes, protēzes, ortopēdiskos apavus un dzirdes aparātus.

Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, nepieciešams iesniegums, ārstējošā ārsta atzinums, pilnvaras vai tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja palīglīdzekli saņem pilnvarotā persona vai likumiskais pārstāvis. Saņemot palīglīdzekli, jāmaksā: personām līdz 18 gadiem – lats, vecākām par 18 gadiem – Ls 5. No maksas atbrīvoti tie, kam ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kas ilgstoši atrodas sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē vai kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

 

Psihologa konsultācijas – bez maksas

 

Sociālās palīdzības koordinācijas centrā ar dažādās krīzes situācijās nonākušajiem (Ilgstoši nav darba; esat zaudējuši tuvu cilvēku, esat cietis vardarbībā, jūs krāpj laulātais draugs – šīs un daudzas citas problēmas rada krīzes situāciju. – Red.) un arī ar vardarbībā cietušiem bērniem strādā psiholoģe Irina Rosicka. Konsultācijas ir bez maksas. Lai nokļūtu pie psihologa, jums jāsazinās ar Guntu Kalviņu (tālr. 631 23572), pašu psiholoģi (28615243) vai arī jādodas uz sociālās palīdzības koordinācijas centru, Talsu ielā 5, Tukumā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.